Masz pytanie?

Wrzucone w koszty - Koszty uzyskania przychodów w...

Rozliczanie kosztów nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem podatnika. Koszty obniżają podstawę opodatkowania, stąd każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania...www.vat.pl/koszty/

PIT 2013 - Przychody i koszty - Portal Podatkowo...

PIT 2013 - Podwyższone koszty podatkowe w rozliczeniu rocznym pracownika. Kiedy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu? Koszty pracownicze uwzględnione w...www.pit.gofin.pl/przychody-i-koszty.html

Koszty pracownicze a zaliczka na podatek. - Witamy.

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. Rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego.www.mlodyksiegowy.pl/zus/koszty-pracownicze-a-zaliczka-na-podatek.html

Odprawa pieniężna dla zwalnianego pracownika...

Koszty uzyskania przychodu uwzględnia się przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik uzyskał przychód ze …www.gofin.pl/17,1,61,151660,odprawa-pieniezna-dla-zwalnianego-pracownika-opodatkowana.html

Koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego w...

Wysokość kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek u pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca. Sposób obliczenia zaliczki na podatek.www.kalkulatorypodatkowe.pl/artykul,185,594,koszty-uzyskania-przychodow-u-pracownika-zatrudnion...

Podwyższone koszty a miejsce zameldowania i zamieszkania...

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2012 r. Pracownik. Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł) z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy...www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,214,0,1431,podwyzszone-koszty-a-miejsce-zameldowa...

Koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego w...

Wysokość kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek u pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca. Sposób obliczenia zaliczki na podatek.www.kalkulatorywynagrodzen.com.pl/artykul,448,koszty-uzyskania-przychodow-u-pracownika-zatrudni...

Aktualności Płace - Portal Kadrowo-Płacowy

Osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem przysługuje prawo do skróconego czasu pracy. W przypadku jednak uzyskania zgody lekarza, osoby te...www.portalkadrowy.pl/place/

VAT 7 • inFakt - inFakt.pl • Nowoczesna księgowość...

VAT 7. VAT 7 to deklaracja podatkowa, którą przedsiębiorca sporządza i składa w urzędzie skarbowym w ciągu roku. Ten obowiązek najlepiej przekazać...www.infakt.pl/vat_7

Poniesienie kosztu a "ujęcie kosztu w księgach rachunkowych"

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia. Jaki dzień uznać za dzień poniesienia...www.poradypodatkowe.pl/artykul,744,1964,poniesienie-kosztu-posredniego-a-ujecie-kosztu-w-ksiega...