Masz pytanie?

Koszty uzyskania przychodu w 2014 r. bez zmian...

Koszty uzyskania przychodu stosowane przez najszersze grono podatników, a więc pracowników, w roku 2014 pozostaną na niezmienionym poziomie.www.podatki.egospodarka.pl/101149,Koszty-uzyskania-przychodu-w-2014-r-bez-zmian,1,68,1.html

Czy powiększony koszt uzyskania przychodu podatnik może...

Tak , p racownik może w zeznaniu roczny m zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, do tej części wynagrodzenia, która przysługuje za pracę twórczą...www.porady.egospodarka.pl/Rozliczenia-roczne/11681-Czy-powiekszony-koszt-uzyskania-przychodu-po...

Koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę możesz...

Jeżeli pracujesz na umowę o pracę, koszt uzyskania przychodu jest określony we wskazanych w ustawie kwotach. Ale uwaga, gdy dojeżdżasz do pracy np. środkami...di.com.pl/porady/42969,0,Koszty_uzyskania_przychodow_z_umowy_o_prace_mozesz_podwyzszyc.html

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodów nie ma możliwości zaliczać wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku...www.vat.pl/srodki-trwale/

Skala podatkowa 2014 | Progi podatkowe w Money.pl

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz...www.money.pl/pit/progi-podatkowe/

Firma w domu | rp.pl

koszty Firma w mieszkaniu to kłopot z podatkiem Rejestracja działalności gospodarczej we własnym domu nie oznacza automatycznie podwyżki daniny od nieruchomości.prawo.rp.pl/temat/55965.html

Zabezpieczenie płatności a koszty uzyskania - zmiany w PIT...

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym po 1 stycznia 2013 r. prawo do rozliczania kosztu będzie pośrednio związane z dokonaniem terminowo zapłaty za świadczenie.www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/0612-zabezpieczenie-platnosci-a-koszty-uzyskania--zmiany-w-pit...

PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy...

Wydaje się pozornie, że nie powinny występować żadne problemy z prawidłowym uwzględnieniem wysokości pracowniczych kosztów uzyskania w zeznaniu rocznym...www.podatki.biz/artykuly/35_12907.htm

Interpretacje dot. podatku dochodowego od osób prawnych...

Wydatki ponoszone na kompleksową usługę organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającą się poza obszarem UE jako...www.podatki-isp.pl/glowne/interpretacje/interpretacje-cit

Standardy kwalifikacji zawodowych i Modułowe programy...

System jest zarządzany od strony informatycznej przez Departament Informatyki oraz aktualizowany od strony zasobów informacyjnych przez Departament Rynku Pracy...standardyiszkolenia.praca.gov.pl/