Masz pytanie?

Koszty uzyskania - PITy roczne 2011 - PIT.pl - Proste...

Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której...www.pit.pl/koszty-uzyskania-2011-pity-roczne/

Koszty uzyskania przychodu stosowane w trakcie roku nie...

Koszty pracownicze w pytaniach i odpowiedziach. Uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy a koszty podatkowe. Rozliczenie w zeznaniu rocznym...www.podatekdochodowy.pl/artykul,1,2022,koszty-uzyskania-przychodu--stosowane-w-trakcie-roku-nie...

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodów nie ma możliwości zaliczać wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku...www.vat.pl/srodki-trwale/

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu | Interpretacje...

Jeżeli istotnie Wnioskodawca na podstawie posiadanych dokumentów udowodni, że koszty uzyskania przychodu były wyższe niż w wysokości 20% uzyskanego przychodu …interpretacje-podatkowe.org/podwyzszenie-kosztow-uzyskania-przychodu

Wrzucone w koszty - Koszty uzyskania przychodów w...

Rozliczanie kosztów nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem podatnika. Koszty obniżają podstawę opodatkowania, stąd każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania...www.vat.pl/koszty/

Kilka etatów a koszty uzyskania przychodów w PIT 2009...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, które stosuje się w przypadku uzyskania przychodów ze...www.podatki.egospodarka.pl/51000,Kilka-etatow-a-koszty-uzyskania-przychodow-w-PIT-2009,1,65,1.h...

Ryczałt za noclegi a koszty uzyskania przychodów...

Poniesione przez przedsiębiorcę wydatki na ryczałt za noclegi stanowią koszty podatkowe, ale dotyczy to tylko ryczałtu wypłaconego pracownikom.poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-za-noclegi-a-koszty-uzyskania-przychodow

Umowa o pracę z 50- proc. kosztami uzyskania przychodu...

Kogo dotyczy. Ze stosunku pracy przysługują co do zasady zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Niekiedy jednak koszty te mogą zostać podniesione do 50- …blog.ifirma.pl/2010/01/umowa-o-prace-z-50-proc-kosztami-uzyskania-przychodu/

Oświadczenie pracownika dla celów stosowania...

Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku służbowego lub umowy o pracę; Odwołanie od decyzji …jurysdyk.pl/oswiadczenie-pracownika-dla-celow-stosowania-podwyzszonych-kosztow-uzyskania-przych...

Czy jeśli pracownik miał wypłacany ekwiwalent urlopowy...

Czy jeśli pracownik miał wypłacany ekwiwalent urlopowy, to powinny być mu naliczone koszty uzyskania i ulga podatkowa?www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-jesli-pracownik-mial-wyplacany-ekwiwalent-urlopowy-...