Masz pytanie?

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodów nie ma możliwości zaliczać wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku...www.vat.pl/srodki-trwale/

Koszty uzyskania - PITy roczne 2011 - PIT.pl - Proste...

Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której...www.pit.pl/koszty-uzyskania-2011-pity-roczne/

Ufundowanie nagrody w zawodach sportowych a koszty...

Strategia sukcesu w firmie; W 2014 roku mniej wątpliwości wokół faktur elektronicznych; Inwestycja w ludzi? Sprawdź, czy się opłaca! Jak kryzys wpływa na...poradnik.wfirma.pl/-ufundowanie-nagrody-w-zawodach-sportowych-a-koszty-uzyskania-przychodu

Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty uzyskania...

W orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach, w których materialnoprawną podstawę stanowiły przepisy ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób...www.lex.pl/czytaj/-/artykul/podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-akoszty-uzyskania-przychodu--glos...

Koszty uzyskania przychodów pracownika - PIT.pl - Proste...

Przede wszystkim stwierdzić należy, że koszty ustala się za każdy miesiąc pracy danego pracownika. Płatnik w PIT-11 wskazuje koszty uzyskania faktycznie przez...www.pit.pl/koszty_uzyskania_przychodow_pracownika_8162.php

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów...

Straty w środkach obrotowych. Poniesione straty w środkach obrotowych mogą być kosztem uzyskania przychodu na podstawie ogólnej reguły uznającej, że kosztem...poradnik.wfirma.pl/-koszty-niestanowiace-kosztow-uzyskania-przychodow/3

Czy jeśli pracownik miał wypłacany ekwiwalent urlopowy...

Czy jeśli pracownik miał wypłacany ekwiwalent urlopowy, to powinny być mu naliczone koszty uzyskania i ulga podatkowa?www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-jesli-pracownik-mial-wyplacany-ekwiwalent-urlopowy-...

Koszty i przychody niepodatkowe – …

Koszty i przychody niepodatkowe - |-| - Do poszczególnych kont przychodów i kosztów prowadzimy ewidencję analityczną z wyodrębnieniem kosztów i przychodów...www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,268,0,1940,koszty-i-przychody-niepodatkowe.html

Archiwum Samochód w firmie - Koszty - Interpretacje

Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie, IS.IX/1-415/84/05. Za koszt uzyskania przychodu nie można uznać strat w środkach trwałych i …www.vat.pl/archiwum_samochod_w_firmie_koszty_interpretacje_6324.php

GOFIN.pl - Portal Podatkowo-Księgowy

Nakłady poniesione na środek trwały mogą być zaliczone do wydatków remontowych lub powodujących jego ulepszenie. W zależności od tej kwalifikacji poniesione...www.gofin.pl/index.php?action=wzory&id=87