Masz pytanie?

Koszty uzyskania przychodu w 2014 r. | Prawa Pracownika

Podwyższone koszty uzyskania przychodu pracodawca może uwzględnić w przypadku gdy: - miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika znajduje …e-prawapracownika.pl/991/koszty-uzyskania-przychodu-w-2014-r/

Samochód w firmie - koszty uzyskania przychodu

W 2013 roku rozpocząłem działalność gospodarczą, przyjąłem samochód dostawczy jako środek trwały, lecz samochód był zakupiony przed jej rozpoczęciem na...www.vat.pl/samochod/

Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodów nie ma możliwości zaliczać wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku...www.vat.pl/srodki-trwale/

Portal Finansowo-Księgowy – serwis dla księgowych...

W sytuacji gdy podatnik otrzyma w darowiźnie nieruchomość, która kiedyś stanowiła środek trwały w prowadzonym biznesie, nie może ponownie dokonywać...www.portalfk.pl/?registr=g10

Koszty Podatkowe w praktyce

z punktu widzenia trzech dziedzin: podatków dochodowych, VAT, ustawy o rachunkowości. Koszty Podatkowe w Praktyce to dostęp do gotowych rozwiązań …kosztypodatkowe.wip.pl/

Skala podatkowa 2014 | Progi podatkowe w Money.pl

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz...www.money.pl/pit/progi-podatkowe/

Ubezpieczenie w firmie. Jak rozliczać koszty i przychody?

Większość opłat składkowych można wrzucić w koszty .... Oferta ubezpieczeniowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest szeroka.msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/ubezpieczenie;w;firmie;jak;rozliczac;koszty;i;przyc...

Koszty uzyskania przychodów - Ustawa o podatku …

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu są także:prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/rozd...

Spółka z o.o. Serwis prawny zarządu

To jedyne takie pismo stworzone specjalnie dla członków zarządu spółki z o.o. Znajdziesz w nim tylko to, co jest dla Ciebie naprawdę niezbędne.lp.wip.pl/serwis-prawny-zarzadu/

Faktura korygująca - darmowy wzór z omówieniem

wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub …poradnik.wfirma.pl/-faktura-korygujaca-wzor-z-omowieniem