Masz pytanie?

Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii...

Zamów bezpłatny biuletyn z informacjami na temat zwrotu podatków, pracy i życia w Anglii, Irlandii, Holandii, innych krajów UE oraz USA. Więcejwww.podatekangielski.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-anglii.htm

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej - Sciaga.pl

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa Dz U z 2005 r Nr 8sciaga.pl/tekst/36130-37-ogolna_charakterystyka_ordynacji_podatkowej

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawn...

Ministerstwo Sprawiedliwości

17.04.2018 Senat przyjął ustawę o nowym systemie kształcenia kadr Służby Więziennej Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Służbie Więziennej.https://www.ms.gov.pl/

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki - Darmowy...

Wyniki wyszukiwania dla frazy "pcc-3":Deklaracje PCC - Formularze deklaracji - podatek od czynności cywilnoprawnych. Zbiór deklaracji dotyczących czynności cywilnoprawnych PCCwww.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=pcc-3

Rachunek maklerski bez opłat? - idealny produkt dla …

Da się! Wspólnie z DM BOŚ wprowadzamy rachunek maklerski, w którym wróci do Was 100 zł zapłaconej prowizji. Wystarczy nawet na 15 miesięcy obrotu.jakoszczedzacpieniadze.pl/blogerski-rachunek-maklerski-bez-oplat

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji …

Dz.U.2017.0.1201 t.j. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, codziennie aktualizowany stan prawny.https://www.arslege.pl/ustawa-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/k104/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - …

przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich;www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/

Ulga prorodzinna - ulga na dzieci - PITy roczne 2014

Prawo do ulgi przysługuje: rodzicom wychowującym 1 dziecko i zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 56.000 oraz: wychowującym dzieci, w tym wychowującej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim),www.pit.pl/ulga-prorodzinna-ulga-na-dzieci-pity-roczne-2014-13926/