Masz pytanie?

Systematyka podatków, podatki bezpośrednie i …

W polskim systemie podatkowym podatki możemy podzielić według pięciu podstawowych kryteriów. Ze względu na pierwsze kryterium, jakim jest …https://mojebloga.wordpress.com/2007/04/26/39systematyka-podatkow-podatki-bezposrednie-i-posred...

Rodzaje podatków | Prace magisterskie i licencjackie o...

Według źródła pokrycia podatki dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Podatki pośrednie to typ podatków, których konstrukcja rozdziela podmiot gospodarczy...https://pracepodatki.wordpress.com/2015/09/07/rodzaje-podatkow/

Prace magisterskie i licencjackie o podatkach. Pisanie...

W prawie polskim obowiązuje zasada swobody zawierania umów (art. 353¹ KC). Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byle by jego treści lub...https://pracepodatki.wordpress.com/

Upominek dla kontrahenta – co z tym VAT? | Profit Plus

W dniu 15 lipca minął rok, od kiedy ponownie w polskim systemie prawa podatkowego funkcjonuje generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.eprofitplus.pl/upominek-dla-kontrahenta-a-vat/

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej - Sciaga.pl

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa Dz U z 2005 r Nr 8sciaga.pl/tekst/36130-37-ogolna_charakterystyka_ordynacji_podatkowej

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych …

Dz. U.: 2016, poz. 1888 Data aktu: 15 lutego 1992 r. Data ogłoszenia: 24 listopada 2016 r. Wejście w życie: 10 marca 1992 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

Cesarzowi co cesarskie, a bogu co boskie. | Chodzący po...

“Jeżeli dzienniki są potrzebne, to ażeby głosiły nie to tylko, co publiczność obchodzi, ale co winno ją obchodzić – z tego bowiem opinii moc urasta...https://mnazaruk.wordpress.com/2016/05/08/cesarzowi-co-cesarskie-a-bogu-co-boskie/

Liber beneficiorum | Świątniki Górne

Rolnictwo. Austriacy wraz ze wprowadzeniem pierwszego podatku katastralnego wymusili dokonanie znacznych zmian w strukturze agrarnej. Zniesiono podział jednej niwy...https://swiatniki.wordpress.com/tag/liber-beneficiorum/

„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż...

/Charakterystycznym dla Katolicyzmu, jest stosunek Kościoła do dóbr materialnych. W pierwszych trzech wiekach uwaga chrześcijan zwrócona była nie tyle na świat...https://mnazaruk.wordpress.com/2018/01/06/latwiej-jest-wielbladowi-przejsc-przez-ucho-igielne-n...

I. Czasy Korony (do 1772) | Świątniki Górne

Rolnictwo. Austriacy wraz ze wprowadzeniem pierwszego podatku katastralnego wymusili dokonanie znacznych zmian w strukturze agrarnej. Zniesiono podział jednej niwy...https://swiatniki.wordpress.com/category/i-czasy-korony-do-1772/