Masz pytanie?

Informacje podstawowe o polskim systemie podatkowym - …

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Podatki stanowią główne źródło dochodów...www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/informacje-podstawowe

Informacje o systemie podatkowym - Ministerstwo Finansów

Informacje na temat polskiego systemu podatkowego i poszczególnych podatków są publikowane na stronie Finanse (link otwiera nowe okno w innym serwisie...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/podatki

Polski system podatkowy - Sciaga.pl

POJĘCIE PODATKU Podatek jest nieodpłatnym, przymusowym bezzwrotnym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie …sciaga.pl/tekst/60691-61-polski_system_podatkowy

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Noworodek w domu. Oczekiwanie na narodziny dziecka to niezwykle radosny, ale i pracowity okres w życiu przyszłych rodziców. Pielęgnacja maluszka, dieta mamy...www.benc.pl/

polityka fiskalna - Sciaga.pl

I POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA 1 Pojęcie polityki finansowej państwa P f decyzje rządu odnośnie podatków i wydatków działalność państwa polegająca nasciaga.pl/tekst/33357-34-polityka_fiskalna

Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii...

Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie najłatwiej jest rozpocząć działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Wystarczy wypełnić bardzo...www.podatekangielski.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-anglii.htm

Czy podział majątku dorobkowego małżonków podlega...

Czy podział majątku dorobkowego małżonków podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? W 2005 roku zawarliśmy związek małżeński i nie podpisaliśmy...ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pcc/279423,Czy-podzial-majatku-dorobkowego-malzonk...

Jak rozliczać w czasie koszty bezpośrednie i pośrednie...

Jak rozliczać w czasie koszty bezpośrednie i pośrednie. O tym, w którym momencie poniesiony koszt zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów, decyduje przede...ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/kiedy-do-kosztow/217889,Jak-rozliczac-w-czasie-koszty-bezpos...

Jak legalnie nie płacić podatków? - Independent Trader.pl

Większość z Was zapewne wie, że wszystkie moje inwestycje prowadzę poprzez spółkę zarejestrowaną w Estonii. Dzięki temu korzystam z najbardziej przyjaznej i...independenttrader.pl/jak-legalnie-nie-placic-podatkow.html

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/