Masz pytanie?

Pole kwadratu - BazyWiedzy.COM

Pole kwadratu Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku: Jak obliczyć pole kwadratu mając daną długość przekątnej? Pole kwadratu - zadaniabazywiedzy.com/pole-kwadratu.html

Pole kwadratu + zadania online Matematyka dla dzieci...

matematyka online zadania. geometria, planimetria, figury na płaszczyźnie, figury geometryczne, własności figur geometrycznych. równania z jedną niewiadomą...www.matzoo.pl/klasa4/pole-kwadratu_24_153

Pole kwadratu - matematyka.opracowania.pl

Oblicz pole kwadratu o obwodzie 44 cm. Rozwiązanie. Długość boku obliczasz dzieląc obwód kwadratu przez 4 (ponieważ ma 4 boki jednakowej długości).matematyka.opracowania.pl/pole_kwadratu/

Pole i obwód kwadratu - Medianauka.pl

Pole kwadratu wyraża się wzorem: P=a^2, gdzie a jest długością boku kwadratu. Ponieważ w kwadracie wszystkie boki są równe, obwód jest równy ich łącznej...https://www.medianauka.pl/pole_i_obwod_kwadratu

Wzór na pole- kwadratu, prostokąta, trójkąta, trapezu...

Zobacz 26 odpowiedzi na pytanie: Wzór na pole- kwadratu, prostokąta, trójkąta, trapezu, równoległoboku, rombu. Wie ktoś?zapytaj.onet.pl/Category/001,002/2,2678068,Wzor_na_pole_kwadratu_prostokata_trojkata_trapezu_ro...

Jaki jest wzór na pole i obwód kwadratu i prostokąta...

Zobacz 16 odpowiedzi na zadanie: Jaki jest wzór na pole i obwód kwadratu i prostokąta ?zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,11839249,Jaki_jest_wzor_na_pole_i_obwod__kwadratu_i_prostoka...

Oblicz pole kwadratu z przekątną... • Matematyka.pl

Proszę o rozwiazanie zadania: Oblicz pole kwadratu gdy dana jest jego przekątna=6... Jak to się to robi?? nie rozumiem tego...https://www.matematyka.pl/130999.htm

Pole kwadratu + zadania online Matematyka dla dzieci...

matematyka online zadania. geometria, planimetria, figury na płaszczyźnie, figury geometryczne, własności figur geometrycznych. równania z jedną niewiadomą...www.matzoo.pl/klasa5/pole-kwadratu_33_153

Wzór Koła | Pole Obwód

pole powierzchni kola . Wzór na pole powierzchni koła. Legenda: P – pole powierzchni koła π – liczba pi = 3,1415 d – średnica koła . Przykładowe zadanie:www.pole-kola.pl/

Pole i obwód rombu - Medianauka.pl

Zadanie 655 - pole i obwód rombu Przekątna kwadratu o boku 1 oraz połowa drugiej przekątnej kwadratu stanowią przekątne rombu. Oblicz jego pole i obwód.https://www.medianauka.pl/pole_i_obwod_rombu