Masz pytanie?

Pole kwadratu - BazyWiedzy.COM

Pole kwadratu Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku: Jak obliczyć pole kwadratu mając daną długość przekątnej? Pole kwadratu - zadaniabazywiedzy.com/pole-kwadratu.html

Pole kwadratu + zadania online Matematyka dla dzieci...

matematyka online zadania. geometria, planimetria, figury na płaszczyźnie, figury geometryczne, własności figur geometrycznych. równania z jedną niewiadomą...www.matzoo.pl/klasa4/pole-kwadratu_24_153

Pole i obwód kwadratu - Medianauka.pl

Pole kwadratu wyraża się wzorem: P=a^2, gdzie a jest długością boku kwadratu. Ponieważ w kwadracie wszystkie boki są równe, obwód jest równy ich łącznej...www.medianauka.pl/pole_i_obwod_kwadratu

Pole kwadratu - matematyka.opracowania.pl

Oblicz pole kwadratu o obwodzie 44 cm. Rozwiązanie. Długość boku obliczasz dzieląc obwód kwadratu przez 4 (ponieważ ma 4 boki jednakowej długości).matematyka.opracowania.pl/pole_kwadratu/

Wzór na pole- kwadratu, prostokąta, trójkąta, trapezu...

Proszę o rozwiazanie zadania: Oblicz pole kwadratu gdy dana jest jego przekątna=6... Jak to się to robi?? nie rozumiem tego...zapytaj.onet.pl/Category/001,002/2,2678068,Wzor_na_pole_kwadratu_prostokata_trojkata_trapezu_ro...

Pole kwadratu + zadania online Matematyka dla dzieci...

matematyka online zadania. geometria, planimetria, figury na płaszczyźnie, figury geometryczne, własności figur geometrycznych. równania z jedną niewiadomą...www.matzoo.pl/klasa6/pole-kwadratu_31_153

Właściwości kwadratu - Sciaga.pl

TRÓJKĄTY Trójkąt płaska będąca wielokątem o trzech bokach Jeden z boków to podstawa trójkąta a pozostałe ramiona trójkąta Trójkąty dzielimy ze względu nasciaga.pl/tag/wlasciwosci-kwadratu/

Wzór na pole prostokąta - Sciaga.pl

Wzory matematyczne. POLE PROSTOKĄTA P = a * b POLE KWADRATU P = a*a POLE RÓWNOLEGŁOBOKU P = a * h POLE ROMBU P = (e * f) :2 POLE TRÓJKATA P = ( a * h ) :2 POLE...sciaga.pl/tag/wzor-na-pole-prostokata/

Wzór na pole powierzchni całkowitej sześcianu

Pole powierzchni całkowitej sześcianu Gdzie a to długość krawędzi sześcianu.Sześcian posiada sześć ścian, które są kwadratami. Pole sześcianu będzie...bazywiedzy.com/pole-powierzchni-calkowitej-szescianu.html

Pole i obwód rombu - Medianauka.pl

Zadanie 655 - pole i obwód rombu Przekątna kwadratu o boku 1 oraz połowa drugiej przekątnej kwadratu stanowią przekątne rombu. Oblicz jego pole i obwód.www.medianauka.pl/pole_i_obwod_rombu