Masz pytanie?

Pole kwadratu - Matematyka, Liceum, Opracowania tematów i...

Oblicz pole kwadratu o obwodzie 44 cm. Rozwiązanie. Długość boku obliczasz dzieląc obwód kwadratu przez 4 (ponieważ ma 4 boki jednakowej długości).matematyka.opracowania.pl/pole_kwadratu/

Jak obliczyc pole kwadratu? – zadania, ściągi i testy...

Zobacz 17 odpowiedzi na zadanie: Jak obliczyc pole kwadratu?zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,3973433,Jak_obliczyc_pole_kwadratu.html

potrzebuje wzór na pole kwadratu związany z przekątnymi...

Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: potrzebuje wzór na pole kwadratu związany z przekątnymizapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,2238774,potrzebuje_wzor_na_pole_kwadratu_zwiazany_z_przekatn...

POLA I OBWODY FIGUR PŁASKICH

strona zawiera wzory na obliczanie pÓl i obwodÓw figur pŁaskichmposwiatowska.republika.pl/

Kwadrat magiczny - Matematyka

Magiczne kwadraty to liczby tak ułożone, że suma każdej kolumny i rzędu jest równa tej samej liczbie. Magiczne kwadraty mogą składać się z...www.math.edu.pl/kwadrat-magiczny

Jednostki pola powierzchni - Matematyka

Pole powierzchni mierzymy jednostkami miary pola, którymi są kwadraty jednostkowe. Taką jednostką może być kratka w zeszycie, ma ona kształt kwadratu.www.math.edu.pl/jednostki-pola

Fizykon - matematyka - wzory - pola i obwody figur płaskich

Pola i obwody figur płaskich: Pole i obwód koła Pole koła. P o = π R 2. Obwód okręgu (koła) L = 2 π R R - promień okręgu. Pole trójkąta. P ∆ = ½...fizykon.org/wzory/wzory_matem_pola.htm

Pole i obwód prostokąta - Media Nauka

Pole i obwód prostokąta - artykuł opisujący zagadnienie jest częścią działu FIZYKA.www.medianauka.pl/pole_i_obwod_prostokata

Pole prostokąta i kwadratu - kartkówka do klasy V...

Imię i nazwisko: ………………………………………… klasa V Zad. 1. (3p) Oblicz obwód i pole prostokąta o wymiarach: a) 6 cm x 2,5 cm,www.profesor.pl/publikacja,22463,Sprawdziany-i-testy,Pole-prostokata-i-kwadratu-kartkowka-do-kl...

Z 12 jednakowych kwadratów o polu 1cm2 budujemy prostok...

z 12 jednakowych kwadratów o polu 1cm2 budujemy prostokąt. Można w ten sposób zbudować 3 różne prostokąty. Podaj wymiary tych prostokątów i oblicz ich pola...zadane.pl/zadanie/1151623