Masz pytanie?

MegaMatma: Obliczanie pól powierzchni i objętości stożka.

Stożek jako jedna z figur obrotowych. Zadania i przykłady na pole i objętość stożka - poziom gimnazjum.www.megamatma.pl/uczniowie/gimnazjum/bryly/pole-powierzchni-i-objetosc-stozka

Oblicz objętość i pole powierzchni ostrosłupa...

Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.zadane.pl/zadanie/381697

Stożek, tworząca i kąt rozwarcia stożka, wzór na pole...

Po obróceniu trójkąta prostokątnego wokół prostej przechodzącej przez jedną z przyprostokątnych tego trójkąta otrzymujemy stożek. Literą l jest oznaczona...matematyka.pisz.pl/strona/1003.html

Zadania.info: Graniastosłupy (132) - treści zadań

Pole powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest 6 razy większe, od jego pola podstawy, a objętość tego graniastosłupa jest równa 12.www.zadania.info/d132/1

Matma : Oblicz objętości graniastosłupów prostych...

Obliczając pole powierzchni całkowitej należy obliczyć pole podstawy i pomnożyć przez oraz obliczyć pola wszystkich prostokątów. Oznaczamyzapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,10486287,Matma__Oblicz_objetosci_graniastoslupow_prostych_pr...

Ostrosłup trójkątny, ostrosłup prawidłowy trójkątny...

Ostrosłup trójkątny. Długości krawędzi a, b, c. Długość wysokości to H. Ostrosłup trójkątny ma 4 ściany, 6 krawędzi, 4 wierzchołki.matematyka.pisz.pl/strona/989.html

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm...

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm kwadratowych. Oblicz objętość tego sześcianu. - zadania zamknięte - Stereometria - KURS MATURALNY...www.e-zadania.pl/matura-2012/kurs-maturalny/stereometria/zadania-zamkniete/video,11,pole-powier...

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GAZÓW I CIECZY

... np. długość, pole, objętość, temperatura... Moment jest równy iloczynowi pola powierzchni S przez... Jak widać z rysunku, . Z porównania...ragge.elsat.net.pl/MiBM/Zagadnienia%20z%20mechaniki%20plynow.doc

Program GRUNT do pomiaru powierzchni pola.

Program do pomiaru powierzchni działki lub pola przy pomocy Pocket PC albo telefonu z systemem Windows Mobile.www.numerus.net.pl/grunt.html

Zadania.info: Szkoła średnia (1) - treści zadań

W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość 10 cm, a promień okręgu opisanego ma długość 19 cm. Oblicz pole tego...www.zadania.info/d1/1