Masz pytanie?

Odczytaj z rysunku potrzebne dane i oblicz pole...

Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Odczytaj z rysunku potrzebne dane i oblicz pole powierzchni ostrosłupa o narysowanej siatce...pomożesz?zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,4064229,Odczytaj_z_rysunku_potrzebne_dane_i_oblicz_pole_powi...

MegaMatma: Test Obliczanie pól powierzchni i objętości...

Jak policzyć pole i objętość stożka? Co to jest stożek, a czym jest walec? Rozwiązuj klasówki i testy w serwisie MegaMatma.pl i zapomnij o problemach z...www.megamatma.pl/klasowki/gimnazjum-klasowki/bryly/test-pola-powierzchni-stozka

MegaMatma: Obliczanie pól powierzchni i objętości stożka.

Poniżej bezpłatny fragment tematu. Aby korzystać z całych zasobów serwisu wykup dostęp do treści płatnych: obszernych tematów, klasówek, testów i arkuszy...www.megamatma.pl/uczniowie/gimnazjum/bryly/pole-powierzchni-i-objetosc-stozka

Walec, wzór na pole powierzchni bocznej, całkowitej i...

Po obróceniu prostokąta wokół prostej przechodzącej przez jeden z jego boków otrzymujemy walec. Na trzecim rysunku jest walec o promieniu r i wysokości H...matematyka.pisz.pl/strona/1002.html

Stożek, tworząca i kąt rozwarcia stożka, wzór na pole...

Po obróceniu trójkąta prostokątnego wokół prostej przechodzącej przez jedną z przyprostokątnych tego trójkąta otrzymujemy stożek. Literą l jest oznaczona...matematyka.pisz.pl/strona/1003.html

Zadania.info: Graniastosłupy (132) - treści zadań

Pole powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest 6 razy większe, od jego pola podstawy, a objętość tego graniastosłupa jest równa 12.www.zadania.info/d132/1

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GAZÓW I CIECZY

... np. długość, pole, objętość, temperatura, gęstość,... Całka jest momentem statycznym pola powierzchni S względem... Jak widać z rysunku, . Z...ragge.elsat.net.pl/MiBM/Zagadnienia%20z%20mechaniki%20plynow.doc

Tips & Trics - Szkolenia SolidWorks

Czy wiesz, że... ? W złożeniach o wielopoziomowej strukturze (z wieloma podzłożeniami) wygasznie komponentu powoduje nieraz trudności w jego odnalezieniu w...www.szkoleniasolidworks.pl/?k=tips_trics

Na rysunku przedstawiającym prostopadłościan zaznaczono...

Na rysunku przedstawiającym prostopadłościan zaznaczono jego Na rysunku przedstawiającym prostopadłościan zaznaczono jego przekrój. a) Oblicz objętość i...zadane.pl/zadanie/406313

Zadania.info: Szkoła średnia (1) - treści zadań

W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość 10 cm, a promień okręgu opisanego ma długość 19 cm. Oblicz pole tego...www.zadania.info/d1/1