Masz pytanie?

Finanse organizacji pozarządowej w praktyce

Strona używa plików cookies. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.portalngo.pl/

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

SKwP - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z...www.skwp.pl/

Co powinien zawierać dokument zwany polityką...

Co powinien zawierać dokument zwany polityką rachunkowości? Jakie są elementy polityki rachunkowości? Opisane w polityce rachunkowości danej organizacji …poradnik.ngo.pl/x/472456

Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i …

Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. prof. Franciszka Olejniczaka - "omnes unum simus"stowarzyszenie.logostyn.pl/

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w...

Podstawy rachunkowości w języku angielskim - NOWY KURS! ACCOUNTING FUNDAMENTALS . 1st level of Accounting Certification by Accountants Association …lodz.skwp.pl/

Szczecin - SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zajmuje się upowszechnianiem pierwszego, profesjonalnego „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”. Jest on wynikiem …www.szczecin.skwp.pl/

Białystok - SKwP

O Stowarzyszeniu . Statut; Historia; Zarząd Główny; Kursy . Kurs dla kandydatów na księgowego (Podstaw Rachunkowości) Kurs dla kandydatów na specjalistę ds...www.bialystok.skwp.pl/

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Lublin

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu. Oddział Okręgowy w Lublinie liczy 111 sygnatariuszy zbiorowych i 5 sygnatariuszy indywidualnych. Każda osoba zajmująca się...www.lublin.skwp.pl/

Gdańsk - SKwP

Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków nieodpłatne odczyty na aktualne tematy zawodowe oraz konsultacje z udziałem biegłych rewidentów.www.gdansk.skwp.pl/

O Komitecie Standardów Rachunkowości - Ministerstwo...

Minister Finansów decyzją Nr 10/DR z dnia 2 kwietnia 2014 r. powołał na kolejną kadencję Komitetu Standardów Rachunkowości: Joannę Dadacz (wyznaczoną...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowos...