Masz pytanie?

Rachunkowość

Wydawca i redakcja miesięcznika “Rachunkowość” oraz książek o tematyce rachunkowości, rewizji, finansów, ubezpieczeń i podatków min. “Zamknięcie roku...rachunkowosc.com.pl/

skowd.pl

skowd.plwww.skowd.pl/dokumenty/polityka.doc

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Informacje. Prezes Zarządu Głównego o Stowarzyszeniu i rachunkowości. O wpływie Stowarzyszenia na kształtowanie prawa bilansowego, edukacji zawodowej...www.skwp.pl/

Finanse organizacji pozarządowej w praktyce

Strona używa plików cookies. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.portalngo.pl/

Jednostka stowarzyszona - Słownik Finansowy FinDict...

Jednostka stowarzyszona jest jednostką gospodarczą, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ. Wpływ ten jednak nie jest aż tak silny, żeby można...www.findict.pl/slownik/jednostka-stowarzyszona

Co powinien zawierać dokument zwany polityką...

Co powinien zawierać dokument zwany polityką rachunkowości? Jakie są elementy polityki rachunkowości? Opisane w polityce rachunkowości danej organizacji …poradnik.ngo.pl/x/472456

Szczecin - SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zajmuje się upowszechnianiem pierwszego, profesjonalnego „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”. Jest on wynikiem …www.szczecin.skwp.pl/

Białystok - SKwP

O Stowarzyszeniu . Statut; Historia; Zarząd Główny; Kursy . Kurs podstaw rachunkowości (dla kandydatów na księgowego) Kurs dla kandydatów na specjalistę …www.bialystok.skwp.pl/

Legnica - SKwP

Zostań członkiem Stowarzyszenia Księgowych; O Stowarzyszeniu . Statut; Jak zostać członkiem Stowarzyszenia; Historia Oddziału; Władze Oddziału; Etyka zawodowawww.legnica.skwp.pl/

Strona poświęcona Biegłym Sądowym www.sądowibiegli.pl

Wręczenie nagrody przez Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Romualda Tomczyka Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców …www.sadowibiegli.pl/