Masz pytanie?

Rachunkowość - Rachunkowość

Polecamy Przegląd Krajowych Standardów Rachunkowości i stanowisk – ankieta ws. uproszczeń w rachunkowości VII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMGrachunkowosc.com.pl/

Polityka rachunkowości - darmowy wzór z omówieniem

Polityka rachunkowości to podstawa w jednostkach stosujących przepisy UoR. Dowiedz się, jak ją utworzyć i pobierz darmowy wzór w formacie pdf lub docx!https://poradnik.wfirma.pl/-polityka-rachunkowosci

Aktualności | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Konkurs jest adresowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych i magisterskich Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie...skwp.lublin.pl/aktualnosci

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Lublin

2017 Rokiem Księgowego. W związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, Zarząd Główny...www.lublin.skwp.pl/

Rachunkowość - Nowe wymogi dotyczące rachunkowości...

W 2015 r. wszystkie stowarzyszenia i fundacje – jako osoby prawne – mają obowiązek prowadzenia rachunkowości, a więc prowadzenia ksiąg rachunkowych i...rachunkowosc.com.pl/ksiegi-i-ewidencje/sprawozdawczosc/nowe_wymogi_dotyczace_rachunkowosci_stow...

Nowelizacja rachunkowości. Organizacje mają swój wzór...

W ustawie o rachunkowości, zmienionej nowelizacją z 15 grudnia 2016 r., pojawia się nowy wzór sprawozdania finansowego [ZAŁĄCZNIK 6]. To wzór dedykowany...poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2012327.html

Jakie są podstawy prowadzenia stowarzyszenia lub fundacji...

Członkowie zarządu stowarzyszenia czy fundacji maja prawo i obowiązek reprezentowania organizacji, kierowania nią, w tym m.in. zawierania umów, …poradnik.ngo.pl/jakie-sa-podstawy-prowadzenia-organizacji

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w...

Podatek VAT 2017 rok; Zatrudnienie i powierzanie pracy cudzoziemcom.Zmiany w przepisach prawa w 2017 r. - aspekty prawne i kontrolne, zagadnienia praktycznewww.szczecin.skwp.pl/

Fundacja Baltica

Program księgowy dla Stowarzyszeń oraz program księgowy dla Fundacji - Krawiec FShttps://fundacjabaltica.pl/

Stowarzyszenie | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego...www.skwp.poznan.pl/stowarzyszenie