Masz pytanie?

Strona główna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przewodnik poszukującego pracy, adresy i strony WWW urzędów pracy, internetowa baza ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki, spis niepublicznych...psz.praca.gov.pl/

SZKOLENIE - Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium...

- Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów …www.szkolenia.com.pl/katalog/szkolenie/65710

Instytucje Unii Europejskiej - Sciaga.pl

Instytucje Unii Europejskiej Układ instytucjonalny Wspólnot Europejskich wywodzi się z sytemu demokratycznego przyjętego przez ich państwa członkowskie.sciaga.pl/tekst/21871-22-instytucje_unii_europejskiej

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu...

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce należy dążyć do ułatwienia współpracy pomiędzy urzędami pracy, a pracodawcami w celu aktywacji...www.efundusze.org.pl/

MRR/H/ - Strona główna

... w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,... fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju... politykami Unii Europejskiej,...www.wwpe.gov.pl/files/popc2.1/zal.%2015%20-%20WYTYCZNE%20horyzontalne_PROJEKT_17.12.14.doc

Pociąg do kariery - Strona główna

23 lipca zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na sesję Assessment Centre, dzięki której uzyskasz wiedzę dotyczącą jednej z metod selekcji...pociagdokariery.pl/

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w...

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …www.wfosgw.poznan.pl/

Program Szwajcarski - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Informacje o programie zakładającym bezzwrotną pomoc zagraniczną ze strony Szwajcarii dla Polski.www.programszwajcarski.gov.pl/