Masz pytanie?

SZKOLENIE - Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium...

- Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów …www.szkolenia.com.pl/katalog/szkolenie/65710

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu...

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce należy dążyć do ułatwienia współpracy pomiędzy urzędami pracy, a pracodawcami w celu aktywacji...www.efundusze.org.pl/

MRR/H/ - Strona główna

... w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,... fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju... politykami Unii Europejskiej,...www.wwpe.gov.pl/files/popc2.1/zal.%2015%20-%20WYTYCZNE%20horyzontalne_PROJEKT_17.12.14.doc

Pożyczki z funduszu JEREMIE - Sale konferencyjne i...

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. działa jako Pośrednik Finansowy na podstawie Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.7/2014/DFP/10/227 zawartej z...arleg.eu/fundusz-jeremie/

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej...

W piątek 3 lipca podczas finału konkursu Akademii Sportu Teletoon+ organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki Adam Korol spotkał się z młodymi...www.msport.gov.pl/

Strona główna - Łabowa

kody i worki na Śmieci do odbioru w urzĘdzie gminy w pokoju nr. 4 . punkt selektywnej zbiÓrki odpadÓw komunalnych w oczyszczalni ŚciekÓw w maciejowej czynny w...www.labowa.pl/