Masz pytanie?

Roaming w abonamencie - Plus.pl - Plus - lider technologii LTE

Roaming-oferta specjalna. Uruchom usługę "W Unii jak w domu" i korzystaj z tanich połączeń w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie - 29 gr za...www.plus.pl/uslugi/roaming-w-abonamencie

Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej

Zabezpieczenie społeczne to ogół środków i działań instytucji publicznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, mających na celu ochronę obywateli przed...www.krus.gov.pl/ue/

Partia - Prawo i Sprawiedliwość

Internetowy Serwis Informacyjny... O partii. Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość, PiS, powstała 8 czerwca 2001 r.www.pis.org.pl/unit.php?o=partia

Unia Europejska - Parlament Europejski - systemy wyborcze...

Unia Europejska - Parlament Europejski - systemy wyborcze w państwach członkowskich. 13 czerwca Polacy po raz pierwszy wzięli udział w wyborach do …unia.realnet.pl/instytucje_parlament_europejski_systemy.php

Wyższa Szkoła Europejska - Wyższa Szkoła Europejska

Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza studentów i uczniów na spotkania z cyklu „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy...www.wse.krakow.pl/pl

Urząd Zamówień Publicznych - Portal - BIP - BZP...

szacowanie wartoŚci i udzielanie zamÓwieŃ, w tym zamÓwieŃ objĘtych projektem wspÓŁfinansowanym ze ŚrodkÓw unii europejskiej.www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;663;szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_w...