Masz pytanie?

Decyzje Traktatu Wersalskiego w sprawie Polski, a ich...

I Wprowadzenie W dniu 11 listopada 1918 roku Polska po 123 letniej niewoli odzyskała niepodległość Fakt powstania pierwszych polskich organów państwowychsciaga.pl/tekst/11530-12-decyzje_traktatu_wersalskiego_w_sprawie_polski_a_ich_realizacja

Postanowienia Traktatu Wersalskiego w sprawie Polski...

w dniu 8 grudnia 1919 roku wyznaczono tymczasową granicę wschodnią Polski biorąc za podstawę zasięg terytorialny narodowości polskiej, która pokrywała się w...zadane.pl/zadanie/1619484

Jakie są postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie...

Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.zadane.pl/zadanie/758763

Traktat wersalski - postanowienia, skutki i znaczenie traktatu

Traktat wersalski był układem pokojowym pomiędzy Niemcami i państwami ententy, który ostatecznie zakończył I wojnę światową. Podpisano go w Paryżu 28eszkola.pl/jezyk-polski/traktat-wersalski-2045.html

historycy.org -> Łamanie Traktatu Wersalskiego przez III...

Konferencja w Teheranie W dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 w Teheranie odbyło się pierwsze spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej...www.historycy.org/index.php?showtopic=36957

Traktat w Rydze 1921 - Polski portal z tematyka Ukrainska...

Traktat Ryski (1921) Traktat ryski lub inaczej pokój ryski to traktat pokojowy podpisany 18 marca 1921 roku przez Polskę, Rosję Radziecką i Ukrainę Radziecką.www.irekw.internetdsl.pl/traktatryski.html

historycy.org -> Sytuacja międzynarodowa w latach 1918-1939

SPIS TREŚCI 1.Powstanie państwa polskiego i jego zagrożenie ze strony bolszewickiej Rosji 2.Kongres paryski i traktat wersalski 3.Traktaty pokojowe z pozostałymi...www.historycy.org/index.php?showtopic=7797

Polska po I wojnie światowej. Ustalanie granic - XX wiek...

d) konflikt z Litwą. 19 kwietnia 1919 r. oddziały polskie wkroczyły do Wilna w celu uprzedzenia ataku Armii Czerwonej na Polskę i uwolnienie Wileńszczyzny od...www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek/19812-polska_po_i_wojnie_%C5%9Bwiatowej_ustalanie_gra...

Polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym...

Polska na arenie międzynarodowej po I wojnie światowej Dla odrodzonej Polski bezpieczeństwo granic było związane z utrzymaniem systemu wersalskiego w Europiesciaga.pl/tekst/140951-141-polityka-zagraniczna-polski-w-okresie-miedzywojennym

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072511885