Masz pytanie?

Postanowienia Traktatu Wersalskiego w sprawie Polski...

postanowienia traktatu Wersalskiego dotyczące Polski - Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie dla Polski - głosowania ludności Prus Wsch..i Górnego Śląska odnośnie...zadane.pl/zadanie/1619484

Wymień Postanowienia Traktatu Wersalskiego w sprawie Ni...

Wymień Postanowienia Traktatu Wersalskiego w sprawie Niemiec. Tylko Praca nie ma być ze wymienione od A do Z tylko dobrze Rozpisane. Dziękuję :) I Pozdrawiam :)zadane.pl/zadanie/3954945

Traktat wersalski - postanowienia, skutki i znaczenie traktatu

Na mocy postanowień traktatu wersalskiego powołano do życia pokojową, międzynarodową organizację – Liga Narodów, z główną siedzibą w Genewie, której...eszkola.pl/jezyk-polski/traktat-wersalski-2045.html

Traktat wersalski - postanowienia, skutki i znaczenie traktatu

Traktat wersalski był układem pokojowym pomiędzy Niemcami i państwami ententy, który ostatecznie zakończył I wojnę światową. Podpisano go w Paryżu 28eszkola.pl/jezyk-polski/traktat-wersalski-2045.html?strona=2

Traktat Wersalski - Polskie Dzieje - Historia Polski w...

Traktat wersalski to dokument podpisany 28 czerwca 1919 r na międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Paryżu, dotyczący nowych granic państwa polskiego po...polskiedzieje.pl/xx-lecie-miedzywojenne/traktat-wersalski.html

historycy.org -> Łamanie Traktatu Wersalskiego przez III...

07'21 Audycja historyczna o udziale Polski w wypracowaniu traktatu wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 roku. Wypowiedź historyka, doktora Janusza Osicy …www.historycy.org/index.php?showtopic=36957

historycy.org -> Sytuacja międzynarodowa w latach 1918-1939

SPIS TREŚCI 1.Powstanie państwa polskiego i jego zagrożenie ze strony bolszewickiej Rosji 2.Kongres paryski i traktat wersalski 3.Traktaty pokojowe z pozostałymi...www.historycy.org/index.php?showtopic=7797

Polska po I wojnie światowej. Ustalanie granic - XX wiek...

d) konflikt z Litwą. 19 kwietnia 1919 r. oddziały polskie wkroczyły do Wilna w celu uprzedzenia ataku Armii Czerwonej na Polskę i uwolnienie Wileńszczyzny od...www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek/19812-polska_po_i_wojnie_%C5%9Bwiatowej_ustalanie_gra...

Konferencje po I wojnie światowej w Europie - Sciaga.pl

Interwencja USA w utworzenie nowego porządku w Europie Amerykański prezydent Woodrow Wilson 8 stycznia 1918 roku sformułował 14 punktów które dotyczyłysciaga.pl/tekst/32260-33-konferencje_po_i_wojnie_swiatowej_w_europie

Polityka zagraniczna Polski w latach 1918-1939. - Sciaga.pl

Francja wydawała się zajmować po wojnie pozycję hegemona w Europie. Naturalne więc było, że polscy politycy właśnie w niej upatrywali głównego gwaranta...sciaga.pl/tekst/20229-21-polityka_zagraniczna_polski_w_latach_1918_1939