Masz pytanie?

Decyzje Traktatu Wersalskiego w sprawie Polski, a ich...

I Wprowadzenie W dniu 11 listopada 1918 roku Polska po 123 letniej niewoli odzyskała niepodległość Fakt powstania pierwszych polskich organów państwowychsciaga.pl/tekst/11530-12-decyzje_traktatu_wersalskiego_w_sprawie_polski_a_ich_realizacja

Chronologia IV Rozbioru Polski - IV Rozbiór Polski

wspólne działania Berlina i Moskwy przeciwko Polsce od momentu uzyskania przez Polskę niepodległości oraz uchwalenia Traktatu Wersalskiego przy bezradności i...www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=chronologia-iv-rozbioru-polski

Polska po I wojnie światowej. Ustalanie granic - XX wiek...

d) konflikt z Litwą. 19 kwietnia 1919 r. oddziały polskie wkroczyły do Wilna w celu uprzedzenia ataku Armii Czerwonej na Polskę i uwolnienie Wileńszczyzny od...www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek/19812-polska_po_i_wojnie_%C5%9Bwiatowej_ustalanie_gra...

XX lecie międzywojenne. - Sciaga.pl

24 Walka o kształt państwa i jego granice Józef Piłsudski Naczelnikiem Państwa 11 listopada 1918r przekazanie przez Radę Regencyjna władzy nad wojskiemsciaga.pl/tekst/67250-68-xx_lecie_miedzywojenne

Konferencja pokojowa w Paryżu - historia.opracowania.pl

Tu znajdziesz dokładne omówienia wymaganych w szkole zagadnień z historii Polski oraz historii powszechnej, wzbogacone w liczne mapy, rysunki, wykresy, zestawienia...historia.opracowania.pl/gimnazjum/konferencja_pokojowa_w_pary%C5%BCu/

Wojna o Polskę i Europę - scenariusz lekcji historii...

TEMAT: WOJNA O POLSKĘ I EUROPĘ. WALKA O GRANICE II RZECZPOSPOLITEJ. ZAGADNIENIA: - dwie koncepcje granic odrodzonej Polski; - wojna polsko …www.edukacja.edux.pl/p-10663-wojna-o-polske-i-europe-scenariusz-lekcji.php

Walka o granice II RP 1918-1923 - Historia w najnowszym...

Posuwająca się niezwykle szybko ofensywa Tuchaczewskiego musiała w końcu napotkać większy opór. Stało się to na przedmieściach jej celu czyli stolicy Polski...www.histurion.pl/historia/xx_wiek/art/walka_o_granice_ii_rp_1918_1923.html

44 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

44 LO w Łodzi... ZAGADNIENIA. POPRAWA I SEMESTRU. I. XX-lecie międzywojenne: System wersalskiwidzew_stoki.republika.pl/klasa_III/klasa_III.htm

Niemcy - WIEM, darmowa encyklopedia

Interwencje w sprawy włoskie i papieskie zapoczątkowały nowy kierunek ekspansji niemieckiej. Znaczenie Niemiec wzrosło w 962, po koronacji Ottona I na cesarza Św.portalwiedzy.onet.pl/21050,,,,niemcy,haslo.html

Wojsko Polskie w przededniu wybuchu wojny niemiecko...

Rozbudowa i modernizacja Wojska Polskiego w obliczu nowej sytuacji politycznej i militarnej Polski w połowie lat 30 XX wieku była jednym z podstawowych i...www.konflikty.pl/historia/1918-1939/wojsko-polskie-w-przededniu-wybuchu-wojny-niemiecko-polskie...