Masz pytanie?

Jak sporządzić pozew o uchylenie alimentów? - Zmiana i...

Pozew o uchylenie alimentów wnosimy w razie zmiany stosunków, ponieważ wówczas można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.www.infor.pl/prawo/alimenty/zmiana-i-ustalanie-alimentow/261794,Jak-sporzadzic-pozew-o-uchyleni...

TEST NA OJCOSTWO- PRYWATNE - gDNA / / / / ALIMENTY …

Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet …www.badanieojcostwa.pl/test-dna-dla-celow-prywatnych.html

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Sprawy rodzinne - rozwody, alimenty, darowizny i …

Wzór cofnięcia pozwu rozwodowego. Teoretycznie pozew rozwodowy można wycofać aż do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu I instancji, jednakże w pewnych okolicznościach może się to okazać trudne albo nawet niemożliwe – wiele zależy od etapu postępowania na jakim zdecydujemy się na wycofanie pozwu oraz od woli …www.infor.pl/prawo/sprawy-rodzinne/

Egzekucja alimentów bez udziału komornika

Witam, a ja znam taką sytuację, że była prowadzona egzekucja alimentów w oparciu o ten art. 88 kp – do momentu aż nie ujawnił się kolejny wierzyciel (niealimentacyjny).www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2013/10/30/egzekucja-alimentow-bez-udzialu-komornika/

Rozwód z orzeczeniem o winie - jak napisać pozew...

Sprawdź jak wygląda postępowanie w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Sprawdź nasze wskazówki i porady na temat rozwodu z orzeczeniem winy.rozwod-z-klasa.pl/rozwody/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie.html

Samotnie wychowujący dziecko - małżeństwo i dzieci - …

Rozliczenia 2017: Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo korzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, który pozwala jej uznać dziecko jako członka rodziny i rozliczyć się łącznie z nim.www.pit.pl/samotnie-wychowujacy/

BADANIE W RODK - Blog o rozwodzie i separacji

Na początku zastrzegam, że mogę wypowiadać się tylko na temat badania w krakowskim Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (siłą rzeczy – wykonuję zawód w Krakowie – dochodzą do mnie relacje o badaniach właśnie w tym ośrodku).blogrozwod.pl/badanie-w-rodk/

Zasiedzenie domu i zasiedzenie mieszkania | …

Moim zdaniem jesteście Państwo posiadaczami zależnymi, a nie samoistnymi i w związku z tym nie możecie się ubiegać o zasiedzeniezasiedzenie.net/zasiedzenie-domu-i-zasiedzenie-mieszkania/

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

* kryterium dochodowe netto - dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r.idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm