Masz pytanie?

Jak sporządzić pozew o uchylenie alimentów? - Zmiana i...

Pozew o uchylenie alimentów wnosimy w razie zmiany stosunków, ponieważ wówczas można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.www.infor.pl/prawo/alimenty/zmiana-i-ustalanie-alimentow/261794,Jak-sporzadzic-pozew-o-uchyleni...

Kiedy można żądać obniżenia alimentów? - Zmiana i ustanie...

Przesłanki obniżenia alimentów. Zgodnie z treścią art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, co oznacza, że można żądać podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.www.infor.pl/prawo/alimenty/zmiana-i-ustalanie-alimentow/707697,Kiedy-mozna-zadac-obnizenia-ali...

Zaświadczenie o rozwodzie - adwokat Iwo Klisz z …

Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?. Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa rodzinnego i nie mogą zastąpić porady prawnej.rozwod-i-podzial-majatku.pl/zaswiadczenie-rozwodzie/

Nakłady i wydatki – co to takiego?

Czym są nakłady i wydatki w rozumieniu przepisów o podziale majątku? Adwokat z Wrocławia wyjaśnia jak rozumieć te pojęcia i wskazuje ich przykłady na blogurozwod-i-podzial-majatku.pl/naklady-wydatki-takiego/

Przepisy i orzecznictwo w sprawie rozwodu i separacji

Wybrane przepisy z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i postępowania cywilnegoseparacja.pl/przepisy.html

Czy można zrzec się ojcostwa? | Adwokat Rodacki - Blog

Czy można zrzec się ojcostwa? Maciej Rodacki, 12 października 2016. Zdarzają się w życiu sytuacje, że ojciec dziecka chciałby zrzec się swojego ojcostwa. Powody takiego pragnienia mogą być różne, a dla przykładu podam chęć uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego.https://adwokatrodacki.pl/blog/czy-mozna-zrzec-sie-ojcostwa/

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem.https://www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

Eksmisja z mieszkania agresywnego męża, partnera, …

Możliwość eksmisji z mieszkania sprawcy przemocy domowej wprowadziła ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art.11a. Zgodnie z tym przepisem osoba dotknięta przemocą domową może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania jeżeli z powodu …przemocdomowa.com.pl/eksmisja-z-mieszkania-agresywnego-meza-partnera-rodzicow-lub-dzieci-w-post...