Masz pytanie?

Pozwolenie/operat wodnoprawny - Firma Projektowo...

Dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne jest operat wodnoprawny. Oferujemy przygotowanie operatu na potrzeby: myjni …www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne - Firma Projektowo...

Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145): ust. 1. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=76

Operaty wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Teoria i...

Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia administracyjnego udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej.www.wodnoprawne.pl/

Ekomeritum - Pomiary emisji, hałasu, badanie wody...

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania. Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych.www.ekomeritum.pl/

Pozwolenie zintegrowane - Oferta - EKO–PROJEKT

EKO–PROJEKT - usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska: pozwolenie zintegrowane, raporty środowiskowe, kompleksowa obsługa firm, gospodarka …www.eko-projekt.com/pl/oferta

Ochrona środowiska w firmie. Gospodarka odpadami | …

pozwolenie na wytwarzanie odpadów (zezwolenie na wytwarzanie odpadów) które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg...www.paleczny.pl/ochrona-srodowiska/

Pozwolenia wodnoprawne - Starostwo Powiatowe w …

Dokumenty w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,szczegółowo określone poniżej można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu...powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/10017

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.mmconsulting.waw.pl/baza-wiedzy/214-kiedy-wymagane-jest-pozwolenie-wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód - Operat wodnoprawny...

Przygotowujemy kompletne dokumentacje - operaty wodnoprawne będące załącznikami do wniosków o pozwolenia wodnoprawne na pobór wód w ujęciach …www.ekomeritum.pl/cms/dzial/126/pozwolenie-wodnoprawne-na-pobor-wod

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania...

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenia-wodnoprawne-procedura-uzyskania