Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne - Wydarzenia w powiecie

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na: szczególne korzystanie z wód ; regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód...www.powiat-legnicki.eu/?option=com_content&view=article&Itemid=50&id=74

Operaty wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Teoria i...

Wykonujemy operaty wodnoprawne i pomagamy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W naszym serwisie zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnych...www.wodnoprawne.pl/

Pozwolenia zintegrowane, obsługa BHP | EKO-PROJEKT

pozwolenia zintegrowane, karta informacyjna przedsięwzięcia, obsługa BHP... Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC) Analizy ryzyka, Raporty...www.eko-projekt.com/pl/oferta

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst …www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania - …

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenia-wodnoprawne-procedura-uzyskania

Art. 131. pr.wod. - Wniosek o wydanie pozwolenia...

Art. 131 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 2. Do wniosku dołącza się: 1) operat wodnoprawny, zwany dalejwww.arslege.pl/wniosek-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego-koszty/k192/a20583/

Pozwolenie wodnoprawne powinno być zmienione jeśli...

Pozwolenie wodnoprawne powinno być zmienione jeśli zmieniła się ilość wód opadowych odprowadzanych do zbiornikawww.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenie-wodnoprawne-powinno-byc-zmienione-jesli-z...

Pozwolenie na studnię głębinową

Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy ustawy Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego. Według Prawa Wodnego właściciel gruntu...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55

Urządzenia wodne - Firma Projektowo - Usługowa WODAFEN

Jednoznaczne zdefiniowanie, co jest a co nie jest tym urządzeniem często stanowi problem. Zgodnie z ustawą Prawo wodne do urządzeń wodnych należą urządzenia...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=84

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20051988.pdf: Status aktu prawnego: obowiązujący: Data ogłoszenia: 2005-11-30: Data wydania: 2005-11-10: Data wejścia w życie: 2005-12-15isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988