Masz pytanie?

eko-slask.pl

Ochrona środowiska, opracowywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.www.eko-slask.pl/

Operaty wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Teoria i...

Wykonujemy operaty wodnoprawne i pomagamy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W naszym serwisie zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące pozwoleń …www.wodnoprawne.pl/

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne - Pozwolenia - infor.pl

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i …www.infor.pl/prawo/powiat/pozwolenia/265952,Jak-uzyskac-pozwolenie-wodnoprawne.html

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania - …

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenia-wodnoprawne-procedura-uzyskania

Pozwolenie/operat wodnoprawny - Usługowa WODAFEN

Dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne jest operat wodnoprawny. Oferujemy przygotowanie operatu na potrzeby: myjni samochodowychwww.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53

Pomiary emisji, hałasu, badanie wody, ścieków, pozwolenia...

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania. Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych.www.ekomeritum.pl/

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne - wodafen.com

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. …www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody a opłaty za...

1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:28, Wrzesień 3rd, 2014: Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z...eko-akademia.pl/2011/11/pozwolenie-wodnoprawne-na-pobor-wody-a-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowi...

Wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego - Aktualności...

Datą wygaśnięcia pozwolenia jest data ziszczenia się przesłanek to wygaśnięcie uzasadniających, bez względu na dalsze zachowanie się: zakładu, który był...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wygasniecie-pozwolenia-wodnoprawnego