Masz pytanie?

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE), obowiązujące od 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony, w sposób...oide.sejm.gov.pl/oide/

Grzegorz Baziur: Geopolityczny i gospodarczy blok państw...

dr Grzegorz Baziur. Powyższy tekst dotyczy kwestii Europy rozumianej nie tyle w sensie geograficznym, lecz jeszcze bardziej, jako wspólnota społeczno-polityczna i...geopolityka.net/grzegorz-baziur-blok-panstw-miedzymorza-jako-alternatywa-wobec-grozby-rozpadu-u...

UniaEuropejska.org | Niezależny portal informacyjny o Unii...

Niemiecki eurodeputowany z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, przewodniczący Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, a od stycznia 2012 r. …uniaeuropejska.org/martin-schulz/

Polskie akty prawne dotyczące członkostwa Polski w UE

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii...oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14439&Itemid=361

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej - UniaEuropejska.org

Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy...uniaeuropejska.org/polityki-horyzontalne-unii-europejskiej/

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej (2013) Poniższy materiał Departamentu Systemu...www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/obrot_bezgotowkowy.html

Polski Kościół w Peterborough - Polska Dobra Strona

Homar – surrealistyczna antyutopia w Klubie Filmowym; Proletaryat w Peterborough – 13 maja 2016; Lokale i biura do wynajęcia w Peterborough; Koncert After Party...www.polonia-peterborough.uk/katalog/polski-kosciol-w-peterborough/

VADEMECUM KONSUMENTA Rodzaj usługi Pozycja... - Witamy w …

Tabela Frankfurcka Rodzaj usługi Pozycja wad Stopa Uwagi procentowa I. Nocleg 1) Różnica w odniesieniu do zarezerwowanego obiektu 10 – 25 w zależności od...www.konsument.gov.pl/files/t_frankfurcka.pdf

Według badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Polska charakteryzuje się najwyższym w Unii Europejskiej wskaźnikiem raportowalności przypadków przemocy policji. Dane te stoją w sprzeczności z …www.racjonalista.pl/index.php/s,38/t,40075

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Nowoczesne Centrum Pieniądza – wkrótce dostępne dla wszystkich! Zobacz reportaż z uroczystego otwarcia pierwszej w Polsce multimedialnej placówki poświęconej...www.nbp.pl/