Masz pytanie?

Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu

Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły...www.gim3sieradz.pl/

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE), obowiązujące od 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony, w sposób...oide.sejm.gov.pl/oide/

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

OIDE informuje o aktywności Sejmu w sprawach europejskich, debatach o UE i wykonywaniu prawa UE w pracach Sejmu oraz ułatwia dostęp do informacji o UE.oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422

UniaEuropejska.org | Niezależny portal informacyjny o Unii...

Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej) jest unijną agencją...uniaeuropejska.org/frontex/

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Zapis konferencji prasowej po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 5-6 września 2017 roku.www.nbp.pl/

Miejsce Polski w Europie | Nasze Blogi

O konieczności znalezienia dla Polski odpowiedniego umiejscowienia pisałem wielokrotnie przy różnych okazjach. Traktuję ten problem, jako podstawowy dla naszej...naszeblogi.pl/43339-miejsce-polski-w-europie

Monitor Polski 2016 r. - Monitor Polski

Budowa systemu udostępniającego dzienniki urzędowe została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016

Administracja - PraceDyplomowe.edu.pl™ - gotowe …

Administracja. W prezentowanym dziale znajdują się prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe, podyplomowe, semestralne i zaliczeniowe z administracji.www.pracedyplomowe.edu.pl/01-administracja.html

Pozycja 11 deklaracji VAT-7 - Krajowa Izba Podatkowa

Jakie czynności wykazuje się w pozycji 11 deklaracji dla podatku od towarów i usług?www.izbapodatkowa.pl/pozycja-11-deklaracji-vat-7,4,1337

PZOw - Polski Związek Owczarski

Zróżnicowanie produkcji owczarskiej w krajach Unii Europejskiej Szczegóły 07 marzec 2017 Zróżnicowanie produkcji owczarskiej w krajach Unii Europejskiejpzow.pl/