Masz pytanie?

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ - :: Portal Opoka ::

• Osiągnięte rezultaty negocjacyjne dają Polsce ogromne możliwości i rodzą wielkie nadzieje związane z członkostwem w Unii Europejskiej.www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/polska_w_unii.pdf

Przewodnictwo pañstwa w Radzie Unii Europejskiej

Wstêp Polska jako najwiêksze nowe pañstwo cz³onkowskie, bêdzie sprawowa³a swoje pierwsze przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w drugiej po³owie 2011 roku.www.isp.org.pl/files/14810569370805708001266827766.pdf

Polska w UE

Portal MSZ o tematyce europejskiej, prezentujący informacje na temat obecności i pozycji Polski w UE oraz historię naszego członkostwa we Wspólnocie.www.polskawue.pl/

"Pozytywne i negatywne aspekty przynależności Polski do...

Od dnia 1 maja 2004r. nasz kraj oficjalnie zaczął swą przynależność wśród innych państw unijnych. Państwo polskie niejako umocniło swą pozycję na...sciaga.pl/tekst/36929-37-pozytywne_i_negatywne_aspekty_przynaleznosci_polski_do_unii_europejski...

Polska na drodze do Unii Europejskiej – stowarzyszenie i...

Maciej J. Nowakowski Informacja nr 877 (IP-98M) Polska na drodze do Unii Europejskiej – stowarzyszenie i perspektywa członkostwa Wprowadzenie Stosunki...biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-877.pdf

Europejski Fundusz Społeczny - Program Kapitał Ludzki...

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS...www.efs.gov.pl/

59,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13...

59,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiejwww.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/ponad-247-miliarda-zlotych-wyplacila-arimr-z-prow-...

Karpiński o PKB Polski: Będziemy w europejskiej czołówce

W ostatnich sześciu latach polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,1 proc. i w następnych latach też będziemy pod tym względem w europejskiej czołówce...wyborcza.biz/biznes/1,100896,16854633,Karpinski_o_PKB_Polski__Bedziemy_w_europejskiej_czolowce....

Zespół Szkół w Choczewie

Oficjalna strona Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie... W dniu 29.10. br, Zespół Szkół w Choczewie po raz kolejny odwiedził „Teatr Kurtyna” z...szkola.polska-sztanga.h2.pl/

10 lat w UE

10 lat w UE Znajdź atrakcje. Setki atrakcji w całej Polsce! Zobacz co się dzieje w Twojej okolicywww.10latwue.pl/