Masz pytanie?

Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu

Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły...www.gim3sieradz.pl/

Wzrost gospodarczy w Polsce na tle innych krajów Unii...

Obraz polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej. Podstawowym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego kraju jest wysokość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na...www.bankier.pl/wiadomosc/Wzrost-gospodarczy-w-Polsce-na-tle-innych-krajow-Unii-Europejskiej-728...

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE), obowiązujące od 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony, w sposób...oide.sejm.gov.pl/oide/

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii...

Pliki w formacie HTML sporządzono na podstawie tekstu wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej...oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946

Szczyt UE. Wytyczne w sprawie Brexitu - tvn24.pl

Rachunek za Brexit. Ile Wielka Brytania jest winna Unii... 21.03 | Wystąpienie z Unii Europejskiej może kosztować Wielką Brytanię co najmniej 60 miliardów euro...www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/szczyt-ue-wytyczne-w-sprawie-brexitu,736025.html

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: lipiec 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z …kodeks-pracy-rp.org/

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Zapis konferencji prasowej po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 4-5 lipca 2017 roku.www.nbp.pl/

Dzienniki Unii Europejskiej - Baza aktów prawnych - …

Dzienniki Unii Europejskiej - najnowsze oraz archiwizowane dzienniki ustaw. Największa bezpłatna baza aktów prawnych. Metryki, teksty ujednolicone, teksty...www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981260839

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - …

realizator: Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28...www.owpsw.edu.pl/site/program