Masz pytanie?

Ochotnicze Hufce Pracy - Zachodniopomorska …

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP rozpoczyna rekrutację do projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Od szkolenia do...www.zachodniopomorska.ohp.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w...

Krwiodawstwo Szczecin - informacje dla dawców krwi, honorowe krwiodawstwo, bank krwi, badanie krwi, produkcja preparatów krwiopochodnych.www.krwiodawstwo.szczecin.pl/