Masz pytanie?

Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku

SZKOŁA TOLERANCJI. W roku szkolnym 2011/ 2012 nasza szkoła uczestniczyła w konkursie "Szkoła Tolerancji", zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką i …www.sp47.bialystok.pl/zespoly/terapeutyczny_2012.php

Kontakty rodziców ze szkołą - psp1.radom.pl

Kontakty rodziców ze szkołą. Rodzice/prawni opiekunowie są osobami obcymi na terenie szkoły. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego...www.psp1.radom.pl/kontakty-rodzicow-ze-szkola.html

Oferta studiów I stopnia | Akademia Humanistyczno...

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 11 kierunków studiów I stopnia (studiów licencjackich). Kształcenie na każdym z tych kierunków trwa...www.ahe.lodz.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie

Aktualności | Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata na kuratora dla nieobecnego w miejscu pobytu Andrzeja...oirp.szczecin.pl/aktualnosci/

System opieki długoterminowej - poradnik - niepelnosprawni.pl

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. Inną formą zapewnienia opieki osobom przewlekle chorym oraz osobom, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/163080

Podwórko | W przestrzeni wewnętrznego dziedzińca Teatru...

W przestrzeni wewnętrznego dziedzińca Teatru istnieje miejsce spotkań, gdzie można posiedzieć przy kawie, prasie, książkach, w internecie, patrząc na...podworko.wroclaw.pl/

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

Użytkownikom wieczystym gminnych i państwowych gruntów zostało dziesięć dni na uregulowanie często niemałej opłaty z tego tytułu za 2012 rok. Są dwa...wyborcza.biz/finanse/1,125887,11385137,Zamiana_uzytkowania_wieczystego_we_wlasnosc.html

Kodeks postępowania cywilnego [KPC] - arslege.pl

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa …www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/