Masz pytanie?

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Zawodowe.com - portal dla ludzi zawodowych. Zawody...

Portal zawodowe.com pomoże Ci w wyborze lub doskonaleniu zawodu. Szczegółowe opisy zawodów, spis szkoleń i ofert pracy pomogą Ci w wyborze wymarzonej profesji.www.zawodowe.com/

Powiatowy Urząd Pracy - PUP Kartuzy

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, iż z dniem 1 grudnia 2014 r. następuje zmiana organizacji obsługi klientów naszego urzędu. Prosimy osoby bezrobotne...www.pup.kartuzy.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Standardy...

Kwalifikacje - standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkolenia zawodowegostandardyiszkolenia.praca.gov.pl/

Kadry i Płace w oświacie

Ocena pracy i osiągnięcia w nauczaniu mogą być podstawą zwolnienia nauczyciela. Sąd Najwyższy przyjął, że nie narusza zasady równego traktowania pracownika...lp.wip.pl/502a1656a3899/

ODK SIMP w Szczecinie

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie istnieje od 1983 roku. Jest jedną z agend zajmującą się prowadzeniem działalności szkoleniowej w ramach...www.odksimp-szczecin.neostrada.pl/

Klucz do Kariery - E-doradztwo zawodowe online. Planowanie...

Testy zawodowe dla pracowników oraz szukających pracy, kwestionariusze zawodowe oraz testy kompetencji sprawdzające możliwości zawodowe. Baza …www.kluczdokariery.pl/

Sposoby pracy kuratorów z nieletnimi i podopiecznymi...

Edux.pl: Sposoby pracy kuratorów z nieletnimi i podopiecznymi rodzinamiwww.edukacja.edux.pl/p-2601-sposoby-pracy-kuratorow-z-nieletnimi-i-podopiecznymi.php

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Miejski Urząd Pracy realizuje projekty pod nazwą „Pakiet 3w1” oraz "Wracam do gry II" w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez...mup.kielce.pl/

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO pedagoga szkolnego mgr Katarzyny Jedli ńskiej UBIEGAJ ĄCEGO SI Ę O STOPIE Ń …www.gimnazjumpruchnik.pl/prace_nauczycieli/kj1.pdf