Masz pytanie?

Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i...

//WRAŻENIE. WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska. Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w...www.nauki-spoleczne.info/czynnosci-poznawcze-wrazenia-spostrzezenia-pamiec-i-myslenie

Wpływ telewizji i gier komputerowych na osobowość dzieci w...

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W GDAŃSKU Kierunek: Polityka Oświatowa – Organizacja i Zarządzanie Nazwisko i imię: Anna Dąbrowska Nazwisko i …www.edukacja.edux.pl/p-24671-wplyw-telewizji-i-gier-komputerowych-na.php

Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym...

W psychologii rozwojowej przyjmuje się periodyzację rozwoju psychicznego opracowaną przez Marię Żebrowską, a dotyczącą okresów dzieciństwa i młodości aż...www.edukacja.edux.pl/p-2155-charakterystyka-rozwoju-dziecka-w-wieku-przedszkolnym.php

FYNKCJONOWANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA W …

U większości dzieci z zespołem Downa można oczekiwać postępu w zdobywaniu nowych umiejętności i sprawności, chociaż w tempie wolniejszymwww.oswdamnica.edu.pl/publikacje_dok/CHAR_DZ.pdf

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży - Psychiatria...

Zaburzenia lękowe mogą dotykać nawet do 20% dzieci i nastolatków. W okresie dzieciństwa i dojrzewania występują następujące postacie zaburzeń lękowych:https://pediatria.mp.pl/choroby/psychiatria/81304,zaburzenia-lekowe-u-dzieci-i-mlodziezy

Polskie społeczeństwo w dobie przemian - uczymy online

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...www.wosna5.pl/patologie_spoleczne

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Wielu rodziców jest szczerze zaniepokojonych tym, co dzieje się z dziećmi wobec faktu nadmiernego picia oraz incydentów związanych z piciem alkoholu.www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/920-dzieci-w-rodzinie-z-problemem-alkoholowym.html

Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji...

Wstęp Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Tymczasem często jesteśmy poddawani różnego rodzaju stresom.psychologia.net.pl/artykul.php?level=119

Negatywny wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci …

7 badaczy zjawiska W. Kajtoch proponuje uznać graczy za subkulturę, posługującą się swoistym slangiem. Omawiając problematykę gier komputerowych w kontekście...www.szkolypto.pl/pdf/Wplyw_gier_komputerowych.pdf

Emocje i nastrój - Instytut Psychologii Zdrowia

Szkolenia. Profesjonalna Szkoła Psychoterapii; Studium Pomocy Psychologicznej dla Par; Studium Pomocy Psychologicznej dla Par II stopień; Studium Pomocy...www.psychologia.edu.pl/czytelnia/137-emocje-i-nastroj.html