Masz pytanie?

Praca organiczna - Bolesław Prus „Lalka”. Motyw pracy...

Praca organiczna - Bolesław Prus „Lalka”. Motyw pracy organicznej w „Lalce” - omówienie tematu. konieczność naprawy owego organizmu.wypracowania24.pl/jezyk-polski/7594/praca-organiczna-boleslaw-prus?strona=2

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Istotnym wektorem pracy organicznej winno być zawsze samowychowanie, a w nim dążenie do samorozwoju.www.thc.org.pl/entries/praca_organiczna

praca organiczna - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej i...

Praca organiczna nie ograniczała się do jednego środowiska i okresu, nie miała też jednego uniwersalnego programu; była to refleksja i aktywna postawa, w...encyklopedia.pwn.pl/haslo/praca-organiczna;3961603.html

Liderzy Pracy Organicznej - thc.org.pl

Dzisiaj pracę organiczną rozumiemy jako wszechstronną działalność na rzecz unowocześniania naszego państwa i naszego społeczeństwa,...www.thc.org.pl/liderzy-pracy-organicznej

Wyjaśnij pojęcia: praca organiczna i praca u... - Zadane.pl

Wyjaśnij pojęcia: praca organiczna i praca u podstaw. W jakich utworach bohaterowie wprowadzają je w czyn? Podaj przykłady.zadane.pl/zadanie/272859

praca organiczna - Słownik - Wirtualny Sztetl

praca organiczna – kierunek działalności publ. w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i...www.sztetl.org.pl/pl/term/1290,praca-organiczna/

Praca u podstaw - pozytywizm. Praca organiczna...

Praca u podstaw. Edukacja mająca doprowadzić do rozwoju i awansu cywilizacyjnego warstw upośledzonych społecznie, głównie rolników, robotników w Polsceekoenergia.pl/index.php?cms=250&plik=Praca_u_podstaw_.html

Hasła pozytywistyczne w Lalce - praca u podstaw i praca...

Hasła pozytywistyczne w Lalce - praca u podstaw i praca organiczna w Lalce.... Pamiętnik starego subiekta – wspomnienie pracy w sklepie Mincla 3.eszkola.pl/jezyk-polski/hasla-pozytywistyczne-w-lalce-1443.html

Podaj przykłady pracy organicznej w zaborze pruskim...

Praca organiczna na ziemiach polskich (1815-1905) - jeden z podstawowych postulatów pozytywizmu, wzywający do podjęcia przez wszystkie warstwy społeczeństwa...zapytaj.onet.pl/Category/002,019/2,7127469,Podaj_przyklady_pracy_organicznej_w_zaborze_pruskim....

praca organiczna - definicja, synonimy, przykłady użycia

praca organiczna, praca u podstaw «hasła pozytywistów polskich po powstaniu styczniowym, wzywające do obrony bytu narodowego nie przez walkę zbrojną, lecz …sjp.pwn.pl/slowniki/praca%20organiczna.html