Masz pytanie?

Zawód żołnierz zarobki, praca, wymagania, plusy i minusy

W Polsce od 2010 roku istnieje armia zawodowa. Oznacza to wiele nowych możliwości dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza.www.careego.pl/1012/zawod-zolnierz/

Praca w trakcie pobierania renty z tytułu niezdolności do...

Praca w trakcie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie.www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/praca-seniora/251451,Praca-w-trakcie-pobierania-renty-z-tytulu...

Praca - Zawód tylko dla mężczyzn odchodzi w przeszłość...

Zawód tylko dla mężczyzn odchodzi w przeszłość: Polskie prawo nie wprowadza żadnych ograniczeń i zapewnia jednakowy dostęp kobiet i mężczyzn do wszystkich...www.matkapolka.com.pl/praca/zawod-tylko-dla-mezczyzn-odchodzi-w-przeszlosc.html

Oficerem zostanie tylko magister. Za to nie musi być w...

Konieczne studia. W projekcie założeń MON proponuje powrót do części rozwiązań, które obowiązywały trzy lata wcześniej. – Oficerowie będą musieli...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/630230,oficerem_zostanie_tylko_magister_za_to_nie_musi_byc_w_dob...

HISTORIA | Boguszewski.pl

Stanisław Boguszewski – syn Mieczysława, jako harcerz działał w „Polskim Białym Krzyżu” i pomagał wojsku polskiemu w wojnie 1920r, brał udział w...www.boguszewski.pl/historia/

Jakie warunki muszą spełnić górnicy, aby przejść na...

Wynika to z przepisów przejściowych, jakie zostały zamieszczone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6462,jakie_warunki_musza_spelnic_gornicy_aby_przejsc_na_emerytur...

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie

28 września 2015. Obchody Roku Kantora w Mediolanie . Konsulat Generalny RP w Mediolanie zaprasza w dn. 29.09-10.10 na cykl inicjatyw kulturalnych, związanych z...mediolan.msz.gov.pl/

W niemieckiej niewoli, czyli losy polskich żołnierzy...

W 1939r. do niewoli niemieckiej dostało się 430 000 polskich jeńców wojennych, którzy zostali umieszczeni w obozach. Oficerów umieszczano w Oflagach, zaś...kresowiacy.com/2014/08/w-niemieckiej-niewoli-czyli-losy-polskich-zolnierzy/

Wielka czystka w Armii Czerwonej | historiami

W roku 1934 Stalin panował już nad całą partią bolszewicką i nad krajem, był jedynym „wodzem partii”, ale tegohistoriami.pl/wielka-czystka-w-armii-czerwonej/

Kto ma prawo do emerytury w wieku powszechnym - …

W Polsce obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury w wieku powszechnym przysługuje ubezpieczonym...www.infor.pl/prawo/emerytury/emerytury-powszechne/294210,Kto-ma-prawo-do-emerytury-w-wieku-pows...