Masz pytanie?

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się...

Jak starać się o zasiłek? W gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej składamy prośbę o pomoc. Można to zrobić pisemnie lub telefonicznie.wyborcza.biz/finanse/1,105684,12194412,Brakuje_Ci_na_czynsz__Sprawdz__o_jakie_dodatki_mozesz.ht...