Masz pytanie?

Bieżąca umowa o pracę na czas określony w 2016

Umowa o pracę na czas określony po zmianach w kodeksie pracy od lutego 2016 r. Trwająca umowa o pracę podlega pewnej modyfikacji po zmianach w prawie pracyczasopismo.legeartis.org/2015/09/umowa-prace-czas-okreslony-zmiany-2016.html

Wypowiedzenie umowy o pracę: Jak... - JakNapisac.com

Wypowiedzenie umowy o pracę - sprawdź jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, zapoznaj się z przykładem wypowiedzenia umowy o pracę.www.jaknapisac.com/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace/

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa …

W artykule omówiono różnice między umowami zlecenia a umowami o pracę. Przedstawiono jak poprawnie zawrzeć umowę zlecenia, …https://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-p...

Jak prawidłowo złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o...

Nie wszystkie umowy można rozwiązać za wypowiedzeniem. W tym trybie pracownik może rozwiązać umowę na okres próbny i umowę zawartą na czas nieokreślony.praca.gazetaprawna.pl/porady/34262,jak-prawidlowo-zlozyc-pracodawcy-wypowiedzenie-umowy-o-prace...

Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę - Prawa …

A co wpisać w punkcie 3 świadectwa pracy dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie ale przywróconego do pracy wyrokiem sądu. Pracownik podjął pracę.e-prawapracownika.pl/703/podstawa-prawna-rozwiazania-umowy-o-prace/

Alkohol w pracy a rozwiązanie umowy o pracę - co, jak i...

Czy za alkohol można zwolnić pracownika dyscyplinarnie albo wypowiedzieć mu umowę o pracę? Jak tego dokonać zgodnie z przepisami? - przeczytajhttps://www.kadrywpraktyce.pl/alkohol-w-pracy-a-rozwiazanie-umowy-o-prace-co-jak-i-kiedy/

Wypowiedzenie umowy o pracę – art. 38 K.p., a związki...

W przedsiębiorstwie, w którym działają związki zawodowe pracodawca o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi...www.infobiztech.pl/aktualnosc/items/wypowiedzenie-umowy-o-prace-art-38-kp-a-zwiazki-zawodowe.ht...

Z jakich przyczyn można zwolnić pracownika - Praca i...

Pracodawca może nie być zainteresowany kontynuowaniem stosunku pracy z danym pracownikiem z różnych powodów. Decyzja o rozstaniu może wynikać z przyczyn...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/3722,z-jakich-przyczyn-mozna-zwolnic-pracownika.html

Dyrektor szkoły - pracownik, pracodawca, menedżer na...

dyrektor szkoŁy – pracownik, pracodawca, menedŻer. na podstawie funkcjonowania szkoŁy podstawowej warszawa 2012 spis treŚci wstĘp...www.edukacja.edux.pl/p-26008-dyrektor-szkoly-pracownik-pracodawca.php

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę - kobieta …

Pani Marto, jeśli złożyła Pani pismo wypowiadające umowę o pracę w marcu, to Pani umowa o pracę przy 3-mies. okresie wypowiedzenia rozwiązuje się z końcem...kobieta-pracujaca.pl/ciaza-a-wypowiedzenie-umowy-o-prace/