Masz pytanie?

Kolorowe Przedszkole Nr 86 | Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 nr 27

Drodzy Rodzice! Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Niezapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce...przedszkole86.pl/

Kuratorium Oświaty w Łodzi - Serwis www (pl) - Materiały z...

Budowanie dobrej relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka. Współpraca jest jednym z najtrudniejszych wymiarów relacji...www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=352

2.4. Kompetentny nauczyciel w szkole - wbc.poznan.pl

H.Grabowski (2000) zdefiniował nauczycielajako specjalistę w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w...www.wbc.poznan.pl/Content/9794/ch02s04.html

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu składają podziękowanie wszystkim gościomsp32.torun.pl/

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w...

Rok 2015/2016 Z ostatniej chwili... UWAGA! Od dnia 20.09.2015r.Strona Szkolna przeniesiona na adres: Miejskiej Platformy Edukacyjnej- kliknij Nasza Szkoła...www.sp4an.internetdsl.pl/

Home [www.zsi1katowice.pl]

Odsłony: 4 Dnia 22 marca 2017r. w naszej szkole odbyła się jubileuszowa XV edycja konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. W konkursie udział wzięło 19...www.zsi1katowice.pl/

Zespół Szkół w Lipuszu - AKTUALNOŚCI

MUZYKA I JA - WARSZTATY Adresaci: - nauczyciele edukacji elementarnej w przedszkolu i szkole oraz żłobku, - rodzice - terapeuci, studenci, - animatorzy, …zslipusz.pl/

Niedrzwica, Gimnazjum, Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej

Na stałe w tradycję naszej szkoły wpisała się opieka nad miejscami pamięci narodowej, zwłaszcza tymi, które znajdują się na terenie Małej Ojczyzny.www.gimnazjumniedrzwica.pl/

najlepsza szkoła w okolicy - Szkoła Podstawowa Radwanice

Szkoła Podstawowa Radwanice to najlepsza szkoł a w okolicy z gronem pedagogicznym, w peł ni przygotowanym do pracy z młodzieżą , z kołami …www.spradwanice.pl/