Masz pytanie?

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK - Przywileje i odznaki

Prawa i przywileje honorowych dawców krwi 1.Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje: Zwolnienie od pracy w dniu...hdk-nafta.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=52

Przywileje Honorowych Dawców Krwi - Regionalne Centrum...

Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.www.krew.gda.pl/content.php?cms_id=23&lang=pl&p=p1

Korzyści z HDK | Honorowe Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo

Przywileje i ulgi dla honorowych dawców krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi...krwiodawcy.org/korzysci-z-hdk

Honorowy Dawca Krwi

Jak powszechnie wiadomo krew jest najważniejszym płynem ustrojowym w organizmie człowieka. Jest ona niezbędna do życia każdego z nas. W różnych sytuacjach...www.hdk.org.pl/

Dawca krwi ma prawo do płatnego zwolnienia z pracy...

Honorowemu dawcy krwi przysługuje nie tylko dzień wolny od pracy w dniu oddania krwi, ale także prawo korzystania poza kolejnością z badań ambulatoryjnych. W...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/24975,dawca_krwi_ma_prawo_do_platnego_zwolnienia_z_pracy.html

Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDK :: Strona Główna

Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDK Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDKhdk.net.pl/

Komu przysługuje dzień wolny za oddanie krwi - Urlopy...

Prawo do zwolnienia w celu oddania krwi przysługuje każdemu pracownikowi, który oddaje krew. Oznacza to, że nie tylko honorowy krwiodawca krwi otrzyma …www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/262519,Komu-przysluguje-dzien-wolny-za-oddanie-krwi...

RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa...

Regionalne Centrum Krwiodawstwa . i Krwiolecznictwa . w Warszawie. ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa . Sekretariat . pon. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 . tel: 22 514 60 00www.rckik-warszawa.com.pl/index.php?docid=80

RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa...

Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu fachowego pobierającego krew. Trzymać uciśnięte miejsce wkłucia odpowiednio długo (ręka wyprostowana w...www.rckik-warszawa.com.pl/index.php?docid=9

Prawo a medycyna | Odpowiedzialność cywilna, karna...

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z przyjemnością informujemy, że ukazała się już publikacja pt....prawoamedycyna.pl/