Masz pytanie?

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK - Przywileje i odznaki

Prawa i przywileje honorowych dawców krwi 1.Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje: Zwolnienie od pracy w dniu...hdk-nafta.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=52

Honorowe Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo - Strona na temat...

Jak każdy lub prawie każdy wie krew mogą oddawać osoby zdrowe. Przed oddaniem krwi każdorazowo należy wypełnić ankietę (kwestionariusz), który zawiera...https://krwiodawcy.org/

Korzyści z HDK - Honorowe Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo

Przywileje i ulgi dla honorowych dawców krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi...https://krwiodawcy.org/korzysci-z-hdk

KREWNIACY

KREWNIACY - EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI (wcześniej Fundacja Sportowcy dla Życia) od wielu lat działa na rzecz promocji Honorowego …krewniacy.com.pl/?action=showArticle&id=14512

Portal Analityków Kryminalnych Prokuratury RP

Analitycy Kryminalni Prokuratury RP, Użytkownicy Portalu Analityków Kryminalnych Prokuratury RP http://analitycy.org/ w pełni popierają protest związany z...analitycy.org/

Strona główna - RCKiK w Warszawie

10.07.2015 Zmiany organizacji poboru krwi w Oddziałach Terenowych RCKiK w Warszawie w 2015 r. Poniższa tabela zawiera daty (dni powszednie), w których nie …www.rckik-warszawa.com.pl/index.php?docid=11

Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDK :: Strona Główna

Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDK Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDKhdk.net.pl/

Komu przysługuje dzień wolny za oddanie krwi - Urlopy...

Prawo do zwolnienia w celu oddania krwi przysługuje każdemu pracownikowi, który oddaje krew. Oznacza to, że nie tylko honorowy krwiodawca krwi otrzyma …www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/262519,Komu-przysluguje-dzien-wolny-za-oddanie-krwi...

Przywileje dla seniorów i kombatantów - Wyborcza.pl

*Dodatek za tajne nauczanie. Mogą się o niego starać nauczyciele, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne komplety albo przed 1 września 1939 r. nauczali w...wyborcza.pl/1,97654,17276047,Przywileje_dla_seniorow_i_kombatantow.html

Bezpłatne leki - dla kogo? - Zdrowie seniora - Prawa...

Specjalne przywileje przysługują honorowym dawcom krwi. Po okazaniu legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu...www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/zdrowie-seniora/296794,Bezplatne-leki-dla-kogo.html