Masz pytanie?

» Drugi tekst jednolity Prawa wodnego » blog Eko-Akademia...

Z chwilą ogłoszenia drugiego tekstu jednolitego w Dzienniku Ustaw, a więc od 9 lutego 2012 r., do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne podawać należy...eko-akademia.pl/2012/02/drugi-tekst-jednolity-prawa-wodnego/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 145: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodneisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

Prawa Wodnego - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny...

Podczas kontroli gospodarki wodnej i zagadnień związanych z ochroną wód na terenie kontrolowanej jednostki zakładu, sprawdzany jest: 1. Sposób zaopatrzenia...www.krakow.pios.gov.pl/pobierz/2012/inspekcja/32_scieki.pdf

Przepisy ogólne - Prawo ochrony środowiska - 2016 - Tekst...

Prawo ochrony środowiska. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 16.05.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 672 z dnia 27.04.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/tytul-i_przepisy...

Przepisy ogólne - prawo.legeo.pl

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 03.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 1774 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami/dzial-i_prz...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6...www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=komunikaty&opt=pokaz&id=254

Prawo w budownictwie - Odbiory.pl

W zakładce umieszczono akty prawne dostępne na stronie www.odbiory.pl, które związane są tematycznie z budownictwem. Skatalogowano zgodnie z listą kategoriiwww.odbiory.pl/index.php/prawo-w-budownictwie

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn...

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-7-lipca-1994-r.-prawo-budowlane...

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Tekst...

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.225.0001409,ustawa-prawo-budowlane.html