Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 145: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodneisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Definicje i zasady ogólne - Prawo ochrony środowiska...

Prawo ochrony środowiska. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 13.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1232 z dnia 27.04.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/tytul-i_dzial-ii...

jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny...

W przypadku gdy kontrolowany podmiot nie posiada wymaganego pozwolenia wodno prawnego wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, wydać decyzje wstrzymującawww.krakow.pios.gov.pl/pobierz/2012/inspekcja/32_scieki.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6...www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=komunikaty&opt=pokaz&id=254

AW - Internetowy Serwis Architektoniczny Ronet.pl

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1409 8) odnośnika nr 1 i art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych...www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1409.pdf

Rozporządzenie w sprawie... - prawo.legeo.pl

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.08.2013. Zobacz wszystkie …prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-9-listopada-2010-r-w-sprawie-przedsie...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Inspekcja Ochrony Środowiska działa w oparciu o ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 686). Główny Inspektor Ochrony...www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=informacje/kompetencje

SANEPID - odbiory.pl

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Żródłemo prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje...www.odbiory.pl/index.php/prawo-w-budownictwie/category/sanepid

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA …

URZ ĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Ochrony Środowiska PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 – 2012www.ursus.warszawa.pl/files/POtekst3011091.pdf