Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 145: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodneisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

Prawa Wodnego - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Podatek od nieruchomości - prawo.legeo.pl

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 25.05.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 716 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial...

jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny...

Podczas kontroli gospodarki wodnej i zagadnień związanych z ochroną wód na terenie kontrolowanej jednostki zakładu, sprawdzany jest: 1. Sposób zaopatrzenia...www.krakow.pios.gov.pl/pobierz/2012/inspekcja/32_scieki.pdf

AW - gunb.gov.pl

AW PP P Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1409 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2013 r. …www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/obwieszcz_sejm05122013.pdf

Aktualności - BIP - Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 16.02.2012 r. O.0002.2.2012. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001...www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?id=316&idg=1&x=1

PRAWO BUDOWLANE - Internetowy Serwis Architektoniczny …

Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1777 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1642 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1549 z 2015 r.www.a-ronet.pl/a_prawo/prawo/prawo_budowlane_1.html

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka... - kzgw.gov.pl

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej sukcesywnie i terminowo wdraża postanowienia Dyrektywy Powodziowej. Pierwszy z dokumentów – wstępna ocena ryzyka …www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego-sa-juz-do...

Inwestycje liniowe - Kancelaria Radców Prawnych CIC

„OBIEKTY LINIOWE” „OBIEKTY LINIOWE” –– zakres normowania zakres normowania • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym • Ustawa – Prawo...www.kpcic.gdynia.pl/mm/prezentacje/Inwestycje_liniowe.pdf

Czym jest interes społeczny? | Administrator24.info...

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w...www.administrator24.info/artykul/id7927,czym-jest-interes-spoleczny