Masz pytanie?

Prawo wodne - 2015 - Tekst jednolity - Legeo

Prawo wodne. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 469 z dnia 18.07.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne/

Prawo wodne

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:www.prawowodne.pl/

Prawo budowlane - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Prawo budowlane. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z dnia 07.07.1994.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/

Prawo wodne - www.psh.gov.pl

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 2295) Ustawa Prawo wodne Dz.U. 2001 nr 115 poz. …www.psh.gov.pl/akty_prawne/ustawy/prawo-wodne.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6...www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=komunikaty&opt=pokaz&id=254

BIP Urzędu Gminy Tarnów

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. …bip.gminatarnow.pl/index.php?id=4

Zbiór przepisów z tematyki przeciwpożarowej. - Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne...www.odbiory.pl/index.php/prawo-w-budownictwie/category/przeciwpozarowe

SANEPID - odbiory.pl

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Żródłemo prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje...www.odbiory.pl/index.php/prawo-w-budownictwie/category/sanepid

Prawo ochrony środowiska | Uni-Eko Ochrona środowiska

2016-01-30: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony...www.unieko.pl/aktualne%20prawo%20ochrony%20%C5%9Brodowiska