Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 145: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodneisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

Prawa Wodnego - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego KZGW - ISOK

Regulamin korzystania z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej I. Przeznaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka...mapy.isok.gov.pl/imap/

Podatek od nieruchomości - prawo.legeo.pl

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 25.05.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 716 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial...

PRAWO BUDOWLANE - Internetowy Serwis Architektoniczny …

Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1777 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1642 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1549 z 2015 r.www.a-ronet.pl/a_prawo/prawo/prawo_budowlane_1.html

Inwestycje liniowe - Kancelaria Radców Prawnych CIC

„OBIEKTY LINIOWE” „OBIEKTY LINIOWE” –– zakres normowania zakres normowania • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym • Ustawa – Prawo...www.kpcic.gdynia.pl/mm/prezentacje/Inwestycje_liniowe.pdf

Czym jest interes społeczny? | Administrator24.info...

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w...www.administrator24.info/artykul/id7927,czym-jest-interes-spoleczny

Pozwolenia na korzystanie ze środowiska - ekonorm.pl

Obowiązek uzyskania pozwolenia/zezwolenia emisyjnego dotyczy korzystania ze środowiska, które wykracza poza ramy powszechnego korzystania ze środowiska i...www.ekonorm.pl/pozwolenia-na-korzystanie-ze-srodowiska/

Stacje demontażu pojazdów

Praktycznie o zakładniu stacji demontażu... Jak stworzyć stację demontażu? Przepisy prawne; Kontakt; Polecamy: Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji...www.demontaz-pojazdow.com.pl/

{&GHL1}: urzędy, instytucje i statystyki - Informator...

•21 grudnia 2016 Proponowane zmiany nie rozwiązują problemów płacowych w JST Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt...www.regioset.pl/monitor.php?lg=0&unit=0