Masz pytanie?

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej …

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

AW - Aktualności

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 934 14) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustawwww.umsl.gov.pl/pliki/obszarymorskie.pdf

Nowy tekst ujednolicony ustawy o rachunkowości - …

W Dzienniku Ustaw został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o rachunkowości.ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/140515,Nowy-tekst-ujednolicony-ustawy-o-rachunko...

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego KZGW - ISOK

Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami...mapy.isok.gov.pl/imap/

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Nowe zasady emerytalne dla emerytur górniczych - …

Zgodnie z zapowiedziami premiera uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę górniczą będą w przyszłości dotyczyły wyłącznie górników pracujących...www.infor.pl/prawo/emerytury/emerytury-2012/296105,Nowe-zasady-emerytalne-dla-emerytur-gorniczy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo...

Prawo użytkowania wieczystego to prawo pośrednie pomiędzy prawem własności, a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Polega ono na korzystaniu przez użytkownika...www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/290276,Przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-p...

IARP - Ustawy i rozporządzenia

ustawy i rozporządzenia. zgodnie z konstytucjĄ rp oraz ustawĄ z dnia 20 lipca 2000 r. o ogŁaszaniu aktÓw normatywnych i niektÓrych innych aktÓw prawnych (dz.u...www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=185

Aktualności prawne - PIPP

W załączniku do obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym.paliwa.pl/prawo/aktualnosci-prawne

www.zuokrudno.pl

OPIS TECHNICZNY lÄstopar;a Do projektu wykonania punktu poboru wody do celów ppoŽ. na terenie sldadowiska odpadów komunalnych 1. Inwestor i adres budowvwww.zuokrudno.pl/zalaczniki/zapytanie_ofertowe/Budowa_zbiornika/projekt_budowlany-zalacznik_nr....