Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 145: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodneisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

Prawa Wodnego - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

AW - Aktualności

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 934 14) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustawwww.umsl.gov.pl/pliki/obszarymorskie.pdf

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Prawo

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Definicje i zasady ogólne - Prawo ochrony środowiska...

Prawo ochrony środowiska. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 13.03.2017. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2017 poz. 519 z dnia 27.04.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/tytul-i_dzial-ii...

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego KZGW - ISOK

Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami...mapy.isok.gov.pl/imap/

Prawo w budownictwie - Odbiory.pl

W zakładce umieszczono akty prawne dostępne na stronie www.odbiory.pl, które związane są tematycznie z budownictwem. Skatalogowano zgodnie z listą kategoriiwww.odbiory.pl/index.php/prawo-w-budownictwie

AW - gunb.gov.pl

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1409 8) odnośnika nr 1 i art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych...www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/obwieszcz_sejm05122013.pdf

PRAWO BUDOWLANE - Internetowy Serwis …

Tekst ujednolicony - Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 Tekst ujednolicony - Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 Tekst ujednolicony - Dz. U. z 2016 r. poz. 1165www.a-ronet.pl/a_prawo/prawo/prawo_budowlane_2.html

Aktualności prawne - PIPP

W załączniku do obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym.paliwa.pl/prawo/aktualnosci-prawne