Masz pytanie?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

AW - Aktualności

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 934 14) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustawwww.umsl.gov.pl/pliki/obszarymorskie.pdf

IARP - Archilegis - izbaarchitektow.pl

Archilegis. ArchiLegis #45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków...www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2267

Geomatyka-Kraków

Od lat z pasją tworzymy system Ewid 2007. Poznaj jego komponenty: TurboEWID, WebEWID oraz WorkEWID i TurboMAP. Zapraszamy!geomatyka-krakow.pl/

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego KZGW - ISOK

Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami...mapy.isok.gov.pl/imap/

Nowa ustawa dla pielęgniarek i położnych - Prawa …

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039, dalej...www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/prawa-pacjenta/299447,Nowa-ustawa-dla-pielegniarek-i-polozn...

Od czego zależy wysokość renty rodzinnej - INFOR.PL

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego, które pobierał zmarły, po którym przysługuje renta rodzinna. Na...www.infor.pl/prawo/renty/wysokosc-renty/282588,Od-czego-zalezy-wysokosc-renty-rodzinnej.html

Specustawa drogowa - doradca2003.republika.pl

Stan prawny na 10 kwietnia 2015 r. Aktualne 15 kwietnia 2015 . Dz.U.2013.687 2014-01-19 zm. Dz.U.2014.40...doradca2003.republika.pl/specustawa_drogowa/

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe...

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w …https://www.librus.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe/ustawa-z-dnia...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...