Masz pytanie?

Kodeks karny 2014 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r...

Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052392019

Prawo spółdzielcze - nowy jednolity tekst ustawy...

W nowym tekście jednolitym ustawy – Prawo spółdzielcze uwzględniono zmiany wynikające z: 10 ustaw zmieniających uchwalonych w okresie od kwietnia 2004 r.www.bibliotekakp.pl/news.aid,2674,Prawo_spoldzielcze___nowy_jednolity_tekst_ustawy.html

Prawo wodne 2014 | tekst ustawy o prawie wodnym

Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych...www.prawowodne.pl/

Tekst jednolity ustawy o przekształceniu prawa...

Tekst jednolity ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościwww.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/tekst-jednolity-ustawy-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania...

Ogłoszono tekst jednolity prawa o postępowaniu przed...

W Dzienniku Ustaw (poz. 270) ukazał tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ogloszono-tekst-jednolity-prawa-o-postepowaniu-przed-sadam...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Kodeks pracy 2014 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2014 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: grudzień 2014r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z...kodeks-pracy-rp.org/

Ustawa Prawo wodne - Raport oddziaływania na środowisko...

Dz.U.2012.145 2013.03.07 zm. Dz.U.2013.165 art. 1 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity) DZIAŁ I ZASADY OGÓLNE Rozdział 1www.integrum.wroclaw.pl/ustawy_pdf/ustawa_prawo_wodne.pdf

Kodeks pracy - tekst jednolity - Aktualne oferty pracy...

Tekst jednolity aktualnego prawa pracy (styczeń 2014 r). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Określa spwww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-97