Masz pytanie?

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145...

Dz.U. 2012 poz. 145: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodneisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Prawo wodne 2015 | tekst ustawy o prawie wodnym

Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych...www.prawowodne.pl/

Ogłoszono tekst jednolity prawa o postępowaniu przed...

W Dzienniku Ustaw (poz. 270) ukazał tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ogloszono-tekst-jednolity-prawa-o-postepowaniu-przed-sadam...

Kodeks pracy 2015 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2015 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: marzec 2015r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z …kodeks-pracy-rp.org/

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia ws...

10 września w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., 1050).www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/opublikowano-tekst-jednolity-rozporzadzenia-ws-wynagradzan...

Kodeks pracy - tekst jednolity - Aktualne oferty pracy...

Tekst jednolity aktualnego prawa pracy (styczeń 2014 r). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Określa spwww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-97

Kodeks Wykroczeń 2015 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Kodeks wykroczeń tekst jednolity - określa zasady odpowiedzialności karnej. Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

KC - Kodeks cywilny - 2015 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks cywilny. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 15.01.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 121 z dnia 23.04.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-cywilny/