Masz pytanie?

Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo wodne - …

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższegohttps://legalis.pl/12-6-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-prawo-wodne/

Prawo budowlane 2017 (wrzesień) Tekst jednolity > …

Prawo budowlane i przepisy budowlane opracowane na podstawie Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414. Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym. Reguluje działalność...prawo-budowlane.org/

Ujednolicono Prawo wodne, ale nie na długo

1 kwietnia, po ponad trzech latach od ostatniej publikacji, w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2015 nr 0...https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Ujednolicono-Prawo-wodne-nie-na-dlugo-722.html

Urząd Zamówień Publicznych - Błąd 404

Strona, której szukasz nie istnieje. Możliwe, że wpisałeś błędny adres albo odwołujesz się do archiwalnego serwisu, który jest dostępny pod adresem...https://www.uzp.gov.pl/404

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Prawo

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego KZGW - ISOK

Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami...mapy.isok.gov.pl/imap/

Kategorie obiektów budowlanych - Prawo budowlane …

Kategorie obiektów budowlanych Prawo budowlane i przepisy budowlane, stan prawny: wrzesień 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie budowlanym, opracowane na...prawo-budowlane-rp.org/kategorie-obiektow-budowlanych

Jakie rodzaje pochówku dopuszcza polskie prawo? - Prawo...

Jakie rodzaje pochówku dopuszcza polskie prawo? Czy można trzymać w domu urnę z prochami ukochanej osoby albo rozsypać je na prywatnej posesji?muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/jakie-rodzaje-pochowku-dopuszcza-polskie-prawo,132_84...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Kto ma prawo do emerytury w wieku powszechnym - …

W Polsce obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury w wieku powszechnym przysługuje ubezpieczonym...www.infor.pl/prawo/emerytury/emerytury-powszechne/294210,Kto-ma-prawo-do-emerytury-w-wieku-pows...