Masz pytanie?

Ustawa Prawo wodne - Raport oddziaływania na środowisko...

Dz.U.2012.145 2013.03.07 zm. Dz.U.2013.165 art. 1 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity) DZIAŁ I ZASADY OGÓLNE Rozdział 1www.integrum.wroclaw.pl/ustawy_pdf/ustawa_prawo_wodne.pdf

Prawo wodne 2015 | tekst ustawy o prawie wodnym

Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych...www.prawowodne.pl/

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2012-01-04 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20052392019&type=3

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 115...

©Kancelaria Sejmu s. 1/220 2014-12-10 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 . USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011151229&type=3

Prawo wodne - www.psh.gov.pl - państwowa służba...

Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165) Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 …www.psh.gov.pl/akty_prawne/ustawy/prawo-wodne.html

Prawo wodne - Studnie-Opole.pl - głębinowe, ogrodowe...

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu, może bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym), wykonać urządzenie wodne …www.studnie-opole.pl/studnie/prawo-wodne

Prawo własności wód - Prawo wodne 2014 | tekst ustawy o...

Przepisy prawne dotyczące własności wód. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych,uzytkowanie wódwww.prawowodne.pl/prawo-wlasnosci-wod/

Miejski rzecznik praw konsumentów: nowa ustawa o prawach...

Od 25 grudnia więcej praw dla konsumentów. Uwaga - przepisy ustawy o prawach konsumenta nie mają jednak zastosowania do niektórych rodzajów umów, m.in...www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/miejski-rzecznik-praw-konsumentow-nowa-ustawa-o-prawac...

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

karta duŻej rodziny w Świetle nowych regulacji prawnych ustawy i rozporzĄdzenia obowiĄzujĄcych od stycznia 2015 rokuwww.frdl.mazowsze.pl/

Prawo autorskie | fotoprawo.pl

Fotografia reporterska, opublikowana w prasie spełnia warunki do zakwalifikowania jej jako materiału prasowego w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo...fotoprawo.pl/index.php/prawo-autorskie/