Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 145: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodneisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

USTAWA Dział I Zasady ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.) Dział I Zasady ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.www.imgw.pl/attachments/prawo_wodne.pdf

Prawo wodne pod ostrzałem małych gmin - Samorząd - …

Związek Gmin Wiejskich RP negatywnie opiniuje projekt ustawy – Prawo wodne, który zaproponowało Ministerstwo Środowiska. Nie zgadza się, aby zadaniem własnym...serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/937913,prawo-wodne-gminy.html

Prawo wodne - www.psh.gov.pl

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 2295) Ustawa Prawo wodne Dz.U. 2001 nr 115 poz. …www.psh.gov.pl/akty_prawne/ustawy/prawo-wodne.html

Rozdział 2. Prawo własności wód - Prawo wodne [pr. wodne]

Dz.U.2015.0.469 t.j. , Rozdział 2. Prawo własności wód, Prawo wodne, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/prawo-wodne/k192/s2830/

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/du/2015/2295/1

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych - podpisana 18 grudnia 2015 r. Pobierz informację. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o...www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,5,grudzien-2015-r.html

Prawo budowlane, warunki techniczne budynków, przepisy...

Prawo budowlane bez tajemnic. Wyjaśniamy warunki techniczne budynków. Wszystko na temat: zwrot VAT za materiały budowlane, pozwolenie na budowę, zgłoszenie...muratordom.pl/prawo/

Prawo - separator.pl

DzU Nr 115, poz. 1229 (2001.115.1229) i DzU Nr 212, poz. 1799 (2002.212.1799): Definicja ścieków deszczowych według ustawy Prawo Wodne – analiza empiryczna »www.separator.pl/separatory_prawo_ochrona_srodowiska.htm