Masz pytanie?

Ustawa Prawo wodne - Raport oddziaływania na środowisko...

Dz.U.2012.145 2013.03.07 zm. Dz.U.2013.165 art. 1 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity) DZIAŁ I ZASADY OGÓLNE Rozdział 1www.integrum.wroclaw.pl/ustawy_pdf/ustawa_prawo_wodne.pdf

Prawo wodne 2014 | tekst ustawy o prawie wodnym

Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych...www.prawowodne.pl/

Prawo wodne 1) - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/167 2014-06-24 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 . USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011151229&type=3

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2012-01-04 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20052392019&type=3

Prawo wodne - www.psh.gov.pl - państwowa służba...

Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165) Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 …www.psh.gov.pl/akty_prawne/ustawy/prawo-wodne.html

Studnie-Opole.pl - głębinowe, ogrodowe, wiercone

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu, może bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym), wykonać urządzenie wodne …www.studnie-opole.pl/studnie/prawo-wodne

Prawo wodne [pr. wodne] – Aktualny stan prawny

Dz.U.2012.0.145 t.j. Prawo wodne, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/prawo-wodne/k192/

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115...

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)www.mos.gov.pl/artykul/1894_ustawa_z_dnia_18_lipca_2001_r_prawo_wodne/6195_ustawa_z_dnia_18_lip...

Prawo - Ramowa Dyrektywa Wodna

Transpozycja zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne (Dz.U.2001 Nr 115 …rdw.org.pl/prawo.html

Własność wód | Prawo wodne 2014

Przepisy prawne dotyczące własności wód. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych,uzytkowanie wódwww.prawowodne.pl/prawo-wlasnosci-wod/