Masz pytanie?

Procedura SO-21 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Wnioseko przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty usługi,www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-21

Drukowanie strony - System Zakupów Elektronicznych

Procedura składania wniosku o wydanie Karty kierowcy (KK) Procedura składania Wniosku o wydanie Karty Kierowcy. Aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces...tachograf.pwpw.pl/procedura_skladania_kk.html?print=1

Zwrot podatku akcyzowego - Ministerstwo Rolnictwa i...

Zwrot podatku akcyzowego czwartek, 3 stycznia 2013 r. 2013-01-03. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część...www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość...

Dlaczego w tworzonych przeze mnie regulaminach takich wzorów nie stosuję i dlaczego ich stosowanie może wiązać się z ryzykiem po stronie przedsiębiorcy.nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=382

Wniosek o upadłość konsumencką - wzór z instrukcją...

Wniosek o upadłość konsumencką - wzór zawiera przykładową sytuację dłużnika. Przygotowałem go tak, by pokazać jakie elementy we wniosku o upadłość są...wniosekoupadlosckonsumencka.com/

Wzór skargi kasacyjnej

Wzór skargi kasacyjnej. To, jak powinna wyglądać skarga kasacyjna, zależy przede wszystkim od sądu, do którego jest skierowana, a także od rodzaju sprawy...www.adwokat-kancelaria-warszawa.pl/skarga_kasacyjna.html

Procedura organizowania nauczania indywidualnego - Zespół...

Procedura organizowania nauczania indywidualnego. Procedura reguluje zasady i tryb organizowania indywidualnego nauczania przez dyrektora szkoły.lo.krapkowice.pl/39/88/procedura-organizowania-nauczania-indywidualnego.html

Jak prawidłowo nałożyć karę na pracownika – procedura i...

Kary upomnienia, nagany i kary pieniężne - jak nałożyć na pracownika, jak pracownik może się od nich odwołać - o tym w niniejszym artykulewww.kadrywpraktyce.pl/jak-prawidlowo-nalozyc-kare-na-pracownika-procedura-i-rodzaje-kar-porzadk...

Cło - procedura uproszczona - wytyczne i instrukcje - Finanse

Czytaj więcej o Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania - obowiązują od dnia 1 maja 2016 r.www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/procedura-upr...

Rekrutacja Uniwersytet Rzeszowski

Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia. Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych...https://irk.ur.edu.pl/