Masz pytanie?

FIDIC-kontrakty-publikacje-warunki-kontraktu-na-budowę...

English text : Ściągnij plik w PDF: ZAMÓWIENIE (111 kB) z cennikiem; opis (121 kB) pozycji wydawniczych; opis (205 kB) warunkówwww.cosmopoli.com.pl/wydawni/opis.htm

Likwidacja Konta w PKO BP - Opis Procedury, Dokumenty...

Wszystko co ważne na temat zamknięcia konta w banku PKO BP. Linki do dokumentów. Opis procedury. Ewentualne opłaty.likwidacja-konta.pl/likwidacja-konta-w-pko-bp/

Scenariusz ustanowienia małej spółdzielni mieszkaniowej...

1. Procedura musi być zgodna z procedurą jaka obowiązuje przy zakładaniu nowej spółdzielni. Dlatego konieczne jest zebranie co najmniej trzech osób...www.uwlaszczenie.pl/html/SM/scenariusz.html

bip.Wolow.pl - Urząd Miejski w Wołowie

Władze, struktura Urzędu, prawo lokalne, zamówienia publiczne, jednostki organizacyjne.gmina.wolow.sisco.info/

Komunikaty - Finanse

Informacje podstawowe; Uprawnienia i obowiązki podatnika; Rejestracja podatników; Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych; Tabela obniżonych...www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/komunikaty

ROZWINIĘCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ - Miejska Biblioteka...

1 ROZWINIĘCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ (przykładowe procedury i komentarz) 1. OCHRONA MIENIA OGÓLNODOSTĘPNEGO Obowiązek dbałości o mienie jednostki …www.mbppab.pl/blog/Kontrola/zagadnienia.pdf

Procedury sądowe - stwierdzenie nabycia spadku

Procedury notarialne w zakresie spadku. Od 2 października 2008 r. notariusze upoważnieni zostali do wydawania poświadczania dziedziczenia (nabycia spadku) na...www.pit.pl/procedury-sadowe--stwierdzenie-nabycia-spadku-12197/

Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

Wnioski, Wzory dokumentów... Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości: Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1msp.money.pl/wzory-dokumentow/wnioski,10005,wzory_dokumentow.html

Dokumentacja HACCP, Instrukcje GHP, Procedury GMP dla...

Księga HACCP, procedury GHP, instrukcje BHP, dobre praktyki higieniczne (GHP) dobre praktyki produkcyjne (GMP) w zakładach żywienia zbiorowego, restauracjach...www.haccp-polska.pl/haccp_ankieta/haccp_instr.htm

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Strona Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego... Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych wymagają zgłoszenia Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa...www.gunb.gov.pl/info/procedurybud/pozwolenie1_2_2.html