Masz pytanie?

News: Nowy projekt zmian rozporządzenia w sprawie statutów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.www.gazeta.edu.pl/news-1943.html

Inicjatywy OSKKO

Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające...www.oskko.edu.pl/oskko/inicjatywyoskko.html

Forum OSKKO

elizab 13-03-2009 17:32:51 [#01] Planujemy w tym nowym roku szkolnym utworzenie oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum. Mieliśmy wstępną zgodę Burmistrza na...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36132

nauczyciel wspomagający dla dziecka w szkole publicznej

Ok znalazłam W rozporządzeniu ministra ed. nar z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i...www.dzieci.org.pl/forum/edukacja/nauczyciel-wspomagajacy-dla-dziecka-w-szkole-publicznej/

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym – przegląd | EFUN...

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej. 3 września 2014 r. weszło w życie. Ø rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...edufakty.pl/najnowsze-zmiany-w-prawie-oswiatowym-przeglad/

Biblioteki szkolne - Rada Główna

góry preliminowane, biblioteki szkolne nie mają szans na otrzymanie wydzielonych kwot. Samodzielność w gospodarowaniu finansami, w pełnym zakresie, w...tnbsp.oeiizk.waw.pl/dokumenty/biblioteki_szkolne.pdf

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Dydaktyka - Plany i harmonogramy pracy

Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN w sprawie przeciwdziałania narkomanii. Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/plany-i-harmonogramy-pracy

Zajęcia rewalidacyjne powinny trwać 60 min. - Aktualności...

45 minut trwają wyłącznie godziny lekcyjne, o czym stanowią przepisy ramowych statutów publicznych szkół stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zajecia-rewalidacyjne-powinny-trwac-60-min

Zasady uchwalania i nowelizowania statutu przedszkola

zmiany zachodzące w przepisach prawa powszechnego i lokalnego, potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu społeczności przedszkolnej,www.omep.org.pl/teoria/92-zasady-uchwalania-i-nowelizowania-statutu-przedszkola.html