Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

RPL Strona Główna

Tytuł Data utworzenia Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie...legislacja.rcl.gov.pl/

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Konferencji podsumowującej projekt systemowy "Szkoła...www.frdl.mazowsze.pl/

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole...

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-21-czerwca-2012-r-w-spra...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - …

26 czerwca 2015 r., odbyła się V konferencja regionalna otwierająca nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...mazowia.eu/

Witamy na stronie informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy...

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji...www.strzelin.pl/

POMOC PSYCHOLOGICZNA - ZMIANY!

Od początku grudnia na stronie MEN można zapoznać się z projektem rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej...edurada.pl/artykuly/pomoc-psychologiczna-zmiany/

Interpelacja w sprawie kontroli organizacji zajęć dla...

Przeczytaj również: Interpelacja w sprawie działań podejmowanych przez samorządy w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiwww.maciejorzechowski.pl/26494/interpelacja-w-sprawie-kontroli-organizacji-zajec-dla-uczniow-ze...