Masz pytanie?

dr Dorota Grabowska Biblioteki szkolne w Polsce po 1989 roku

Tekst wygłoszony na III Seminarium „Biblioteki w systemie edukacji i kultury” (BN, 4 czerwca 2009 roku.) dr Dorota Grabowska Biblioteki szkolne w Polsce po...www.bn.org.pl/download/document/1258982935.pdf

Forum OSKKO

Jakie powinny być kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej? Czy nauczyciel, który posiada wyższe wykształcenie …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Założenie przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną...

Osoby zainteresowane założeniem przedszkola niepublicznego powinny posiadać: odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i...www.przedszkola.edu.pl/zalozenie-przedszkola-niepublicznego-przez-osobe-fizyczna-lub-prawna.htm...

Kolorowe Przedszkole Nr 86 | Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 nr 27

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie fotograficznym pt. „DRZEWO I JA” Każdy przedszkolak ma ulubione …przedszkole86.pl/

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu - Wydział...

Wydział zapewnia realizację zadań z zakresu edukacji, zdrowia, kultury i sportu: 1. W zakresie edukacji: współpraca z organami administracji rządowej i...www.bialobrzegipowiat.pl/wydzial_edukacji_zdrowia_kultury_i_sportu

Pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy

Ustawa o społecznej inspekcji pracy przyznaje szczególną ochronę stosunku pracy inspektorom społecznym. W art. 13 stanowi, iż „zakład pracy nie może...www.eporady24.pl/pelnienie_funkcji_spolecznego_inspektora_pracy,pytania,8,114,5992.html

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017...

Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe. Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: 1) (uchylony); 2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Strona główna - Kraków-Zielonki

STOP KULTURZE MARNOTRAWIENIA. M ł odzie ż w akcji! Projekt społecznościowy "STOP KULTURZE MARNOTRAWIENIA" W bieżącym roku szkolnym młodzież klas …www.zs-zielonki.zielonki.pl/

Dz.U.2016.2032 - Akt prawny - www.lex.pl

2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie...www.lex.pl/up-akt/-/akt/dz-u-2016-2032-u

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.www.infor.pl/akt-prawny/281927,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html