Masz pytanie?

Forum OSKKO

10.01.2010 · Jacek 29-09-2010 13:59:03 [#02] jeśli Ci to Gabuś ciut pomoże to proszę, choc to tylko cząstka mała i może gdzies pp są do sprawdzenia :-)oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44003

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie …

W projekcie rozporządzenia przewidziano odrębne terminy dla tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Co zaskakujące, przepis regulujący tę...https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/opublikowano-nowe-rozporzadzenie-w-sp...

Forum OSKKO

12.10.2005 · beera 10-12-2005 11:53:58 [#03] Urlop DPZ. Wątpliwości dotyczyły sytuacji czy w związku z ww. przepisem dopuszczalne …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Kształcenie ogólne w podstawie programowej Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to: • sprawne...www.oswiata-solidarnosc-malopolska.edu.pl/2676podstawaprogramowairamoweplanynauczaniaprezentacj...

Rejestracja szkół w RSPO – Pomoc SIO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-szkol-w-rspo-3/

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Wydawanie zwolnień lekarskich z zajęć szkolnych dla uczniów. Wydawanie zwolnień lekarskich z zajęć szkolnych dla uczniów, wskazania wymaga, iż w obecnym...https://www.oil.szczecin.pl/artykul/informacje-i-porady-prawne/wydawanie-zwolnien-lekarskich-z-...

PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW NA TERAPIĘ …

Projekt odpowiedzi na... załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego...kobylanka.edu.pl/userfiles/file/DOKUMENTY%20SZKOLNE/Zbi%C3%B3r%20procedur%20obowi%C4%85zuj%C4%8...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 14-03 …

1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - …

przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu...www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/