Masz pytanie?

News: Nowy projekt zmian rozporządzenia w sprawie statutów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.www.gazeta.edu.pl/news-1943.html

Tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz...

Pytanie: Jaki jest właściwy tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki? Z Ustawy o systemie oświaty (art. 54.2) wynika...oswiataiprawo.pl/porady/tryb-uchwalenia-programu-wychowawczego-szkoly-oraz-szkolnego-programu-p...

Serwis WWW

Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów. Jedną z wielu bardzo ważnych relacji zachodzących w szkole miedzy uczniem a nauczycielem...sp2.kamzab.pl/index.html?id=61081&site_id=71707

nauczyciel wspomagający dla dziecka w szkole publicznej

Ok znalazłam W rozporządzeniu ministra ed. nar z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i...www.dzieci.org.pl/forum/edukacja/nauczyciel-wspomagajacy-dla-dziecka-w-szkole-publicznej/

Absurdy Oświatowe - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry...

Wytwórnia Filmów VIVERE... „Absurdy oświatowe” Informacja o sprawach do naprawienia w praktyce oświatowej,www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/

Rozporządzeniew sprawie organizowania kształcenia...

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz. 1490. ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania …www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/rozporzdzenia/336-rozporzdzeniew-sprawie-organizowa...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Forum OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53845

Regulamin organizacyjny szkoły - Wspolnota.org.pl

Tym bardziej że analiza przepisów rozporządzenia ustanawiającego ramowy statut szkoły wskazuje, że stopień jego szczegółowości pozwala na sprawne...www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/regulamin-organizacyjny-szkoly/

Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w...

art. 40 nowelizacji Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r., z wyjątkiem: 1) art. 26 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;kuratorium.kielce.pl/file_download/4832/statuty+-+narada.pdf