Masz pytanie?

News: Nowy projekt zmian rozporządzenia w sprawie statutów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.www.gazeta.edu.pl/news-1943.html

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w...

powrót. Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/

Forum OSKKO

elizab 13-03-2009 17:32:51 [#01] Planujemy w tym nowym roku szkolnym utworzenie oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum. Mieliśmy wstępną zgodę Burmistrza na...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36132

Nauka religii w przedszkolu - Wydział Katechetyczny KMG

III Synod Gdański - Tom 1 III Synod Gdański - Tom 2 Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulacji dotyczących ramowych planów...www.katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/50-nauka-religii-w-przedszkolu

Tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz...

Pytanie: Jaki jest właściwy tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki? Z Ustawy o systemie oświaty (art. 54.2) wynika...oswiataiprawo.pl/porady/tryb-uchwalenia-programu-wychowawczego-szkoly-oraz-szkolnego-programu-p...

Kuratorium Oświaty w Krakowie

W skład rady rodziców w szkole wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=10849

Biblioteki szkolne - tnbsp.oeiizk.waw.pl

Biblioteki szkolne w Polsce są nierozerwalną częścią szkoły. Cechą różniącą je od innych typów bibliotek, jest obligatoryjność korzystania z nich...tnbsp.oeiizk.waw.pl/dokumenty/biblioteki_szkolne.pdf

Strona Szoły Podstawowej w Narolu - spnarol.pl

szkoŁa. komunikaty przetargi dyrekcja. nauczyciele. rada rodzicÓw. samorzĄd uczniowski. biblioteka. Świetlica. pedagog szkolny. patron. historia. uczniowiespnarol.pl/kszt_specjalne.html

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sulejówku

1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie...mp2sulejowek.pl/status.html