Masz pytanie?

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w...

powrót. Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/

Inicjatywy OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno...www.oskko.edu.pl/oskko/inicjatywyoskko.html

Projekt organizacji szkoły (placówki) - Analizy i...

Obowiązek sporządzania arkusza organizacji szkoły wynika dopiero z załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-organizacji-szkoly-placowki

pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy - MSCDN

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci iwww.mscdn.pl/ostroleka/images/stories/dok/zmiany_w_ppp_nowa.pdf

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym – przegląd | EFUN...

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej. 3 września 2014 r. weszło w życie. Ø rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...edufakty.pl/najnowsze-zmiany-w-prawie-oswiatowym-przeglad/

Prawo w oświacie 2014 - scdn.pl

ZARZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ: Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu...www.scdn.pl/index.php/informacja-pedagogiczna/prawo-oswiatowe/811-prawo-owiatowe-2014

Tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz...

Pytanie: Jaki jest właściwy tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki? Z Ustawy o systemie oświaty (art. 54.2) wynika...oswiataiprawo.pl/porady/tryb-uchwalenia-programu-wychowawczego-szkoly-oraz-szkolnego-programu-p...

Aktualności - DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą

11 listopada 2009 r. wejdzie w życie rozporządzenie MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...www.szkolaodadoz.pl/aktualnosci/docs/141_140

Rozporządzeniew sprawie organizowania kształcenia...

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz. 1490. ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania …www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/rozporzdzenia/336-rozporzdzeniew-sprawie-organizowa...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

statut koncepcja pracy uchwala... Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum. Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly