Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1311%3Arozporzdzenie-minist...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części...

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.www.znp.edu.pl/element/2146/Projekt_rozporzadzenia_MEN_w_sprawie_podzialu_czesci_oswiatowej_sub...

Instytut Ratownictwa Medycznego - Projekt rozporządzenia...

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów zespołów ratownictwa medycznego oraz niezbędnych wymagań w zakresie ich składu osobowego i …www.ratownictwo.pl/show.php?aid=13029

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań...

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowanalegislacja.rcl.gov.pl/lista/516/projekt/264817

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń...

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawcówlegislacja.rcl.gov.pl/lista/516/projekt/268664

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025

Witamy na stronie informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy...

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na II Strzeliński Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w...www.strzelin.pl/

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Po raz siódmy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała Doroczne Nagrody za osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania...www.frdl.mazowsze.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

Udzielamy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych...www.pup-bochnia.pl/