Masz pytanie?

News: Nowy projekt zmian rozporządzenia w sprawie statutów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.www.gazeta.edu.pl/news-1943.html

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów - womkat.edu.pl

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny. Opracowanie: Ewa Jakubowska Podstawy prawne oceniania Ustawa o systemie oświaty.www.womkat.edu.pl/files/!materialy1213/Ocenianie%20egzamin%20poprawkowy%20i%20klasyfikacyjny.pp...

Forum OSKKO

elizab 13-03-2009 17:32:51 [#01] Planujemy w tym nowym roku szkolnym utworzenie oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum. Mieliśmy wstępną zgodę Burmistrza na...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36132

Powierzenie wicedyrektorowi pełnienia obowiązków dyrektora...

Burmistrz odwołał zarządzeniem dyrektora jednego z gimnazjów. Podstawą do tego była negatywna ocena jego pracy. Czy w związku z tym organ prowadzący powinien...www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/powierzenie-wicedyrektorowi-pelnienia-obowiazkow-dy...

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym – przegląd | EFUN...

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej. 3 września 2014 r. weszło w życie. Ø rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...edufakty.pl/najnowsze-zmiany-w-prawie-oswiatowym-przeglad/

Tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz...

Pytanie: Jaki jest właściwy tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki? Z Ustawy o systemie oświaty (art. 54.2) wynika...oswiataiprawo.pl/porady/tryb-uchwalenia-programu-wychowawczego-szkoly-oraz-szkolnego-programu-p...

nauczyciel wspomagający dla dziecka w szkole publicznej

Ok znalazłam W rozporządzeniu ministra ed. nar z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i...www.dzieci.org.pl/forum/edukacja/nauczyciel-wspomagajacy-dla-dziecka-w-szkole-publicznej/

Biblioteki szkolne - Rada Główna

Biblioteki szkolne w Polsce są nierozerwalną częścią szkoły. Cechą różniącą je od innych typów bibliotek, jest obligatoryjność korzystania z nich...tnbsp.oeiizk.waw.pl/dokumenty/biblioteki_szkolne.pdf

Absurdy Oświatowe - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry...

Podstawa prawna/ praktyka: Absurdy. Temat/zagadnienie: Uwagi/propozycje: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 7 października 2009 r. w sprawie …www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly