Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1311%3Arozporzdzenie-minist...

Projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia policjantów...

Na stronie internetowej BIP MSW opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad...isp.policja.pl/isp/aktualnosci/6729,Projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-uposazenia-policjantow.htm...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań...

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowanalegislacja.rcl.gov.pl/lista/516/projekt/264817

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań...

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej . Wyślij komentarz do projektu. (rejestr zmian)legislacja.rcl.gov.pl/lista/516/projekt/267284

Aptekarz Polski - Start.

W artykule „W ZGODZIE Z SUMIENIEM” prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej pisze, że „Klauzula sumienia należy do indywidualnych praw i nie jest sprawą przywileju...aptekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=59&...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole...

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-21-czerwca-2012-r-w-spra...