Masz pytanie?

News: Nowy projekt zmian rozporządzenia w sprawie statutów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.www.gazeta.edu.pl/news-1943.html

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w...

powrót. Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Strona Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - zawiera dane adresowe i kontaktowe, strukturę organizacyjną, aktualne informacje dotyczące funkcjonowania oświaty...www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=300&page=5417

Tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz...

Pytanie: Jaki jest właściwy tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki? Z Ustawy o systemie oświaty (art. 54.2) wynika...oswiataiprawo.pl/porady/tryb-uchwalenia-programu-wychowawczego-szkoly-oraz-szkolnego-programu-p...

nauczyciel wspomagający dla dziecka w szkole publicznej

Ok znalazłam W rozporządzeniu ministra ed. nar z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i...www.dzieci.org.pl/forum/edukacja/nauczyciel-wspomagajacy-dla-dziecka-w-szkole-publicznej/

Absurdy Oświatowe - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry...

Wytwórnia Filmów VIVERE... „Absurdy oświatowe” Informacja o sprawach do naprawienia w praktyce oświatowej,www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/

www.znp.olsztyn.pl

... ramowych statutów poszczególnych typów szkół i placówek określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w...www.znp.olsztyn.pl/arkusz.doc?short=

Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w...

art. 40 nowelizacji Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r., z wyjątkiem: 1) art. 26 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;kuratorium.kielce.pl/file_download/4832/statuty+-+narada.pdf

Zasady uchwalania i nowelizowania statutu przedszkola

Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treścią... zmiany zachodzące w przepisach prawa powszechnego i lokalnego, potrzeba nowych …www.omep.org.pl/teoria/92-zasady-uchwalania-i-nowelizowania-statutu-przedszkola.html

Założenie przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną...

Osoby zainteresowane założeniem przedszkola niepublicznego powinny posiadać: odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i...www.przedszkola.edu.pl/zalozenie-przedszkola-niepublicznego-przez-osobe-fizyczna-lub-prawna.htm...