Masz pytanie?

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1135%3Aprojekt-rozporzdzeni...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany w dniu 19 czerwca projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych...slowfood.edu.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-automatow-i-sklepikow-szkolny...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Konferencji podsumowującej projekt systemowy "Szkoła...www.frdl.mazowsze.pl/

RPL Strona Główna

Tytuł Data utworzenia projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji uchylającego rozporządzenie Ministra...legislacja.rcl.gov.pl/

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - …

BLISKO 14 MLN ZŁ DLA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO kategoria: Aktualności. Grodzisk Mazowiecki wie, jak dobrze zagospodarować niewykorzystane dotąd tereny w …mazowia.eu/

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole...

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-21-czerwca-2012-r-w-spra...

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) i...

Projekt 19.03.2015 r. ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia …………………2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i...men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/03/projekt-ocenianie.pdf