Masz pytanie?

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami...

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami dotkniętymi problemem bezdomności na przykładzie „PROJEKT.ON – ON BEZ DOMU”krytyka.org/projekt-socjalny-tworcza-metoda-wspolpracy-z-osobami-dotknietymi-problemem-bezdomno...

Standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy...

4 mo żliwo ści nawi ązania relacji z osob ą stosuj ącą przemoc w rodzinie, proponuje si ę przyj ęcie nast ępuj ących strategii działania:www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS_PwR2601.pdf

pracownik socjalny - Wzór • Portal OPS.PL

pracownik socjalny • Portal OPS.PL... Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny oprócz posiadania określonych zadań i obowiązków...ops.pl/tag/pracownik-socjalny/

Portal OPS.PL | Pierwszy Portal Pomocy Społecznej

Na stronie MRPiPS dostępny jest projekt z dnia 12.08.2016 r. o zmianie Ustawy o pomocy społecznej. Projekt zakłada zmianę... »wwww.ops.pl/

MOPS Łańcut

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.www.mopslancut.pl/

Kontakt – PCPR Tuchola

Pokój 207. Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi tel. (52) 559 20 24 Kompetencje Kierownika PCPR: Na podstawie § 89 ust.2 Statutu...www.pcprtuchola.pl/kontakt/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączuwww.mops.nowysacz.pl/index.php?strona=pszas

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - Projekt...

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"www.dops.wroc.pl/projekt2015.php

Zasiłki - PCPR

Inne w kategorii [PCPR Gostyń] Gdy pojawia się sztuka, znikają bariery (18 wrzesień 2016) [PCPR Gostyń] Zmiany w dostępie do specjalistów PCPR (16 wrzesień 2016)www.pcpr.info/Zasilki

Portal OPS.PL | Pierwszy Portal Pomocy Społecznej

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pojawił się projekt rozporządzenia z dnia 9.09.2016 r. w sprawie... »ops.pl/