Masz pytanie?

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów...

Kontrakt socjalny w ramach projektów systemowych W szczególności objęcie wsparciem dotyczy osób: nDługotrwale bezrobotnych, nNiepełnosprawnych, w tym z...zalaczniki.ops.pl/dz1/id50_1.pdf

bezpytan.pl - ..:: Bez pytań ::..

Przeczytaj co to jest przemoc, dowiedz się, dlaczego ludzie ją stosują oraz jak możesz jej uniknąć.www.bezpytan.pl/

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy...

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds.PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w mieście Lubartów został powołany Zarządzeniem Nr VI/116/11 Burmistrza Miasta …www.mops-lubartow.pl/pomoc-srodowiskowa/zespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy-...

PCPB Monar Markot w Gdańsku - Pomorskie Centrum Pomocy...

P r z e c i w k o p r z e m o c y w r o d z i n i e Rozpoczęła się realizacja projektu "Mój Dom bez Przemocy - program działań profilaktycznych i...www.pcpb-monar-markot.org/

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w...

nazwa instytucji: MOPR w Opolu:Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie adres: 45-301 Opole, ul. Małopolska 20A: telefon(y)dotykktoryboli.pl/gdzie-szukac-pomocy/specjalistyczny-osrodek-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-rod...

Urząd Miejski w Libiążu: Newsy

Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłużył termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”.libiaz.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennejpcpr.webd.pl/

Aktualności - MOPS Rumia

Redaktor: Administrator 27.01.2014. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza nabór uczestników do projektu „Rumska spinka...www.mops.rumia.pl/

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z...

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje problem uzależnienia od alkoholu pomocy udzieli ci Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy...www.opspszczyna.pl/s,26.html

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej. Placówka …www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy