Masz pytanie?

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami...

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami dotkniętymi problemem bezdomności na przykładzie „PROJEKT.ON – ON BEZ DOMU”krytyka.org/projekt-socjalny-tworcza-metoda-wspolpracy-z-osobami-dotknietymi-problemem-bezdomno...

Przemoc w rodzinie - Fundacja Dzieci Niczyje

Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności...fdn.pl/przemoc-w-rodzinie

MOPS Łańcut

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.www.mopslancut.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączuwww.mops.nowysacz.pl/index.php?strona=pszas

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Wszelkie sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi petenci mogą załatwiać w pokoju nr 3 w godzinach...www.rops-opole.pl/index.php?id=14

STRONA GŁÓWNA - mops.szczecinek.pl

W tym roku po raz ósmy Szczecinek przyłącza się do akcji promującej ideę hospicyjną p.n. 'Pola Nadziei'. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum...www.mops.szczecinek.pl/

Projekt_2014 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w...

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku: Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr...www.rops-bialystok.pl/projekt2014/

GOPS w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach

Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treścią... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach.www.gopsbiskupice.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączuwww.mops.nowysacz.pl/

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce - WRZOS

1 Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest...www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20RzD.pdf