Masz pytanie?

Przemoc w rodzinie - Fundacja Dzieci Niczyje

Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności...fdn.pl/przemoc-w-rodzinie

Pomoc społeczna / Kształcenie i doskonalenie zawodowe...

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik...www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spoleczn...

MOPS Łańcut

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.www.mopslancut.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli... Urząd Miasta Zduńska Wola Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Wspieraniawww.mopscos.pl/strona,program5

Aktualności - Niebieska Linia

Polecamy artykuł o przemocy wobec dzieci na Litwie i podejmowanych tam działaniach na rzecz ochrony najmłodszych. Po jego przeczytaniu jeszcze wyraźniej widać...www.niebieskalinia.info/

„Nowe” rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu...

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 18.08.2016 r.ops.pl/2016/08/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-rodzinnego-wywiadu-srodowiskowego/

GOPS w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach

Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treścią... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach.www.gopsbiskupice.pl/

Jest już nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu...

Jest już nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego • Portal OPS.PLops.pl/2016/09/jest-juz-nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-rodzinnego-wywiadu-srodowiskowego/

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Metoda przypadków, metoda indywidualnych przypadków...

Metoda sytuacyjna (inna nazwa: metoda przypadków) - metoda pedagogiczna polegająca na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przykładowego przypadkuwww.poradnikpr.info/?p=304