Masz pytanie?

bezpytan.pl - ..:: Bez pytań ::..

Przeczytaj co to jest przemoc, dowiedz się, dlaczego ludzie ją stosują oraz jak możesz jej uniknąć.www.bezpytan.pl/

Urząd Miejski w Libiążu: Newsy

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015.libiaz.pl/

PCPB Monar Markot w Gdańsku - Pomorskie Centrum Pomocy...

P r z e c i w k o p r z e m o c y w r o d z i n i e Rozpoczęła się realizacja projektu "Mój Dom bez Przemocy - program działań profilaktycznych i...www.pcpb-monar-markot.org/

Praca Socjalna | Instytut Rozwoju Służb Społecznych

„Praca Socjalna” Czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą.irss.pl/category/publikacje/praca-socjalna/

„Praca Socjalna” – dwumiesięcznik | Instytut...

„Praca Socjalna” ukazuje się od ponad dwudziestu pięciu lat, jest pismem adresowanym do zawodowej służby socjalnej: pracowników socjalnych, jak również do...irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w...

nazwa instytucji: MOPR w Opolu:Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie adres: 45-301 Opole, ul. Małopolska 20A: telefon(y)dotykktoryboli.pl/gdzie-szukac-pomocy/specjalistyczny-osrodek-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-rod...

CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe …crzl.gov.pl/

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w...

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Olsztyn. Przemoc w rodzinie - pomoc ofiarom, schronienie. SOW Olsztyn.www.sow.olsztyn.pl/index.php?id=4

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

przekazywanie, rozliczanie i kontroli zadania publicznego w trybie ustawy o dziaŁalnoŚci poŻytku publicznego i o wolontariaciewww.frdl.mazowsze.pl/

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z...

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje problem uzależnienia od alkoholu pomocy udzieli ci Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy...www.opspszczyna.pl/s,26.html