Masz pytanie?

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami...

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami dotkniętymi problemem bezdomności na przykładzie „PROJEKT.ON – ON BEZ DOMU”krytyka.org/projekt-socjalny-tworcza-metoda-wspolpracy-z-osobami-dotknietymi-problemem-bezdomno...

Standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy...

4 mo żliwo ści nawi ązania relacji z osob ą stosuj ącą przemoc w rodzinie, proponuje si ę przyj ęcie nast ępuj ących strategii działania:www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS_PwR2601.pdf

013 Wywiad ze sprawcą przemocy w rodzinie - WRZOS

2 7. Co dla P. znaczy przemoc w rodzinie? /prosz ę uwzgl ędni ć czym jest przemoc w rodzinie dla osoby j ą stosuj ącej i jak ona j ą rozumie/...www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/NPS13_2601.pdf

Przemoc w rodzinie - Fundacja Dzieci Niczyje

Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności...fdn.pl/przemoc-w-rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączuwww.mops.nowysacz.pl/index.php?strona=pszas

Portal OPS.PL

• Portal OPS.PL... Do 14 sierpnia 2016 r. można składać wnioski w ramach tegorocznej edycji konkursu Senior-WIGOR.ops.pl/page/2/

MOPS Łańcut

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.mopslancut.pl/

Kontakt – PCPR Tuchola

Pokój 207. Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi tel. (52) 559 20 24 Kompetencje Kierownika PCPR: Na podstawie § 89 ust.2 Statutu...www.pcprtuchola.pl/kontakt/

- Fundacja Strefa Kobiet

W ramach projektu ONZ Global Golas przygotowano nową, feministyczną wersję teledysku “Wannabe”. Projekt odnosi się do równość płci, edukacji dla...www.strefakobiet.org/

Portal OPS.PL | Pierwszy Portal Pomocy Społecznej

Katedra Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki WH US oraz Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS) są organizatorami... »ops.pl/