Masz pytanie?

Standard pracy socjalnej z rodziną dotkniętą problemem...

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/ZE%20PwR%20OR%20V_VI_W3.pdf

Projekty socjalne - Aktualności

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH - PROJEKTÓW SOCJALNYCH 2013/2014 "Od widowni do sceny" - integracja społeczno-kulturowa dzieci z Wroławskiego Centrum …www.kpss.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&It...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej. Placówka …www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań, tel.: 61 887-11-66spoldzielnie.org/

CRZL

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej zaapelował do prezesów zarządzających autostradami w Polsce o zapewnienie zniżek dla rodzin...crzl.gov.pl/

Kościół przeciwny Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy...

Kościół jest przeciwny Konwencji Rady Europy nt. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - przypominają polscy biskupi - rp.plprawo.rp.pl/artykul/1139655.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej...

Urząd Miasta Zduńska Wola Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Internetowe forum pomocy społecznej Niebieska Liniawww.mopscos.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - Program...

Aktualności O projekcie Szkolenia Specjalizacja II stopnia Studia podyplomowe Specjalistyczne doradztwo Ekonomia społeczna Dobre praktyki Do pobraniapokl.rops-opole.pl/

Dzieckokrzywdzone.pl Portal wiedzy - Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz...fdn.pl/baza-wiedzy

Praca Socjalna” – dwumiesięcznik | Instytut Rozwoju Służb...

„Praca Socjalna” ukazuje się od ponad dwudziestu pięciu lat, jest pismem adresowanym do zawodowej służby socjalnej: pracowników socjalnych, jak również do...irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/