Masz pytanie?

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

usuwanie drzew i krzewÓw w postĘpowaniach administracyjnych w Świetle najnowszego orzeczenia trybunaŁu konstytucyjnegowww.frdl.mazowsze.pl/

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Projekt...

Informujemy, iż Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi rozpoczyna rekrutację na szkolenie pn. „Przemoc w rodzinie a dziecko niedostosowane społecznie...www.projekt.pokl-rcpslodz.pl/

„Praca Socjalna” – dwumiesięcznik | Instytut...

„Praca Socjalna” ukazuje się od ponad dwudziestu pięciu lat, jest pismem adresowanym do zawodowej służby socjalnej: pracowników socjalnych, jak również do...irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/

Praca Socjalna | Instytut Rozwoju Służb Społecznych

„Praca Socjalna” Czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą.irss.pl/category/publikacje/praca-socjalna/

Stowarzyszenie Niebieskalinia

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić osoby pracujące w obszarze...www.niebieskalinia.org/

Pracownik socjalny | Praca Enter

Pracownik socjalny to specjalista, który inicjuje i prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji osób, rodzin i grup społecznych znajdujących się w...praca-enter.pl/zawody/1681/pracownik-socjalny

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w...

Specjalistyczny Ośodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Olsztyn. Przemoc w rodzinie - pomoc ofiarom, schronienie. SOW Olsztyn.www.sow.olsztyn.pl/index.php?id=4

Koordynatorzy Projektów | Polish Psychologists

Mgr MAŁGORZATA TOMCZYŃSKA. Koordynator Projektu Cambridge (Konsultacji Psychologiczno – Pedagogicznych) Małgorzata jest absolwentką Wydziału …www.polishpsychologists.org/koordynatorzy/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

Sąd będzie mógł nałożyć na osobę stosującą przemoc zakaz zbliżania się do osób przez nią pokrzywdzonych. Już na etapie postępowania przygotowawczego...www.pcpr.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=275

Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy...

Publikacje, które powstały w trakcie dotychczasowej realizacji projektu: Pomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych. Praca socjalna z osobami z...crzl.gov.pl/publikacje-i-produkty/publikacje-i-produkty-projektow-crzl/pomoc-spoleczna/szkoleni...