Masz pytanie?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej. Placówka …www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

Szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników pomocy...

Szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej na terenie całego kraju. Najlepsi wykładowcy.www.instytutsiag.pl/szkolenia-pracownikow-socjalnych/

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych 00-554 Warszawa Marszałkowska 34/50 tel./fax: (22) 629-40-18 e-mail: irss@irss.pl NIP: 526-22-30-821 Regon: 013195189 Nr...irss.pl/

Kościół przeciwny Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy...

Kościół jest przeciwny Konwencji Rady Europy nt. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - przypominają polscy biskupi - rp.plprawo.rp.pl/artykul/1139655.html

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Po raz siódmy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała Doroczne Nagrody za osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania...www.frdl.mazowsze.pl/

MOPS Braniewo

Jeśli nie przemoc, to co? Szczegóły Opublikowano: czwartek, 21, maj 2015 07:25 Na początek krótka definicja, proszę sie nie zniechęcać...www.mops.braniewo.pl/

Przemoc w rodzinie - Fundacja Dzieci Niczyje

Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności...fdn.pl/przemoc-w-rodzinie

Praca Socjalna” – dwumiesięcznik | Instytut Rozwoju Służb...

„Praca Socjalna” ukazuje się od ponad dwudziestu pięciu lat, jest pismem adresowanym do zawodowej służby socjalnej: pracowników socjalnych, jak również do...irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/

Standardy pracy socjalnej Wprowadzenie - WRZOS

1 Ryszard Szarfenberg Standardy pracy socjalnej Wprowadzenie Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS%20wprowadzenie_2601.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej...

W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 20 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum …www.mopscos.pl/