Masz pytanie?

Standard pracy socjalnej z rodziną dotkniętą problemem...

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/ZE%20PwR%20OR%20V_VI_W3.pdf

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej. Placówka …www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

Praca Socjalna” – dwumiesięcznik | Instytut Rozwoju Służb...

„Praca Socjalna” ukazuje się od ponad dwudziestu pięciu lat, jest pismem adresowanym do zawodowej służby socjalnej: pracowników socjalnych, jak również do...irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/

Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych...

Jerzy Szmagalski, Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa 2004, 172 strony. W książce zostały zdefiniowane pojęcia stresu i wypaleniairss.pl/2008/03/stres-i-wypalenie-zawodowe-pracownikow-socjalnych-2/

Przemoc w rodzinie - Fundacja Dzieci Niczyje

Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności...fdn.pl/przemoc-w-rodzinie

Kościół przeciwny Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy...

Kościół jest przeciwny Konwencji Rady Europy nt. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - przypominają polscy biskupi - rp.plprawo.rp.pl/artykul/1139655.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza w okresie wakacji na zajęcia do Świetlicy środowiskowej, działającej przy...www.mopscos.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - Program...

Aktualności O projekcie Szkolenia Specjalizacja II stopnia Studia podyplomowe Specjalistyczne doradztwo Ekonomia społeczna Dobre praktyki Do pobraniapokl.rops-opole.pl/

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Konferencji podsumowującej projekt systemowy "Szkoła...www.frdl.mazowsze.pl/

Stowarzyszenie Lambda Warszawa - hostel

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein...www.lambdawarszawa.org/hostel