Masz pytanie?

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają rodziców, uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskich...www.frdl.mazowsze.pl/

Praca Socjalna | Instytut Rozwoju Służb Społecznych

„Praca Socjalna” Czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą.irss.pl/category/publikacje/praca-socjalna/

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z...

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje problem uzależnienia od alkoholu pomocy udzieli ci Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy...www.opspszczyna.pl/s,26.html

Zatrudnienie socjalne | Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Rada Programowa IV Kadencji informuje, że została potwierdzona przez Pana Jacka Męcinę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wola...irss.pl/category/zatrudnienie-socjalne/

Szkolenia e-learningowe

W ramach realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej...www.szkoleniae-learningowe.crzl.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

00-00-0000 00:00, Dział: Zmiana nazwy i rachunków bankowych od 01.01.2015r. Projekt: KSU Provector:: Informacje o stroniewww.gcprips.bip.gorzow.pl/

Stowarzyszenie Niebieskalinia

Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy kolejną edycję Szkolenia Specjalistycznego: STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - …www.niebieskalinia.org/

Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne

Realizujemy szkolenia w ramach projektów EFS. Zamówienia publiczne. Najlepsi wykładowcy.www.instytutsiag.pl/szkolenia-projekty-efs-zamowienia-publiczne/

Projekt_2014 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w...

W związku z realizacją projektu „Bądź Aktywny, Bądź najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej...www.projekt.rops-bialystok.pl/

WNIOSEK O MIESZKANIE SOCJALNE - Aktualne wydarzenia z...

WNIOSEK O MIESZKANIE SOCJALNE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o WNIOSEK O MIESZKANIE SOCJALNE; Twarde prawo dla lokatorów po śmierci …info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/wniosek+o+mieszkanie+socjalne