Masz pytanie?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej. Placówka …www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

Szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników pomocy...

Szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej na terenie całego kraju. Najlepsi wykładowcy.www.instytutsiag.pl/szkolenia-pracownikow-socjalnych/

Urząd Miejski w Libiążu: Newsy

Połozenie, historia, strategia rozwoju, kultura, sport i rekreacja, zabytki na terenie gminy, informacje o Urzędzie, Biuro Obsługi Interesanta, Libiąskie Centrum...libiaz.pl/

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Po raz siódmy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała Doroczne Nagrody za osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania...www.frdl.mazowsze.pl/

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych 00-554 Warszawa Marszałkowska 34/50 tel./fax: (22) 629-40-18 e-mail: irss@irss.pl NIP: 526-22-30-821 Regon: 013195189 Nr...irss.pl/

MOPS Braniewo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo tel. 055 620 81 00; fax. 055 620 81 04www.mops.braniewo.pl/

Praca Socjalna” – dwumiesięcznik | Instytut Rozwoju...

„Praca Socjalna” ukazuje się od ponad dwudziestu pięciu lat, jest pismem adresowanym do zawodowej służby socjalnej: pracowników socjalnych, jak również do...irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/

Kościół przeciwny Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy...

Kościół jest przeciwny Konwencji Rady Europy nt. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - przypominają polscy biskupi - rp.plprawo.rp.pl/artykul/1139655.html

Przemoc w rodzinie - Fundacja Dzieci Niczyje

Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności...fdn.pl/przemoc-w-rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że prowadzone są zapisy do Środowiskowego Domu Samopomocy w …www.mopscos.pl/