Masz pytanie?

Projekt socjalny - Sciaga.pl

Ten zasłużony odpoczynek może się przerodzić w izolację od środowiska, osamotnienie, bezczynność, które w efekcie przyspieszają procesy starzenia się.sciaga.pl/tekst/88332-89-projekt_socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki …

12. Spotkanie edukacyjne pracowników socjalnych MOPS COS w Zduńskiej Woli z uczniami klas IV, V, VI uczącymi się w Szkole Podstawowej nr 6 im.www.mopscos.pl/strona,program5

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych...

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/3.%20STANDARD_OS_3p.pdf

Kolejne zamrożenie odpisu na fundusz socjalny - Praca i...

W 2018 r. kwota odprowadzana za każdego zatrudnionego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) ma być naliczana od wysokości przeciętnej pensji w...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1074109,zamrozenie-odpisu-na-fundusz-socjalny.html

PCPR | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W …

Kontakt. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE ul. Dworcowa 2 63-200 JAROCIN tel. 62 505 46 06. e-mail: pcpr@pcprjarocin.plwww.pcprjarocin.pl/?page_id=4

Wynagrodzenia - lista płac - VAT.pl - Proste podatki dla …

Wynagrodzenia: Wynagrodzenie jest świadczeniem dokonywanym okresowo na rzecz zatrudnionego pracownika tytułem zapłaty za wykonaną pracę.www.vat.pl/wynagrodzenia/

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pracownicy i ZUS - VAT.pl - Proste podatki dla firm

System ubezpieczeń społecznych obejmuje swym zakresem zarówno osoby aktywne zawodowo, jak również znaczną część osób, które w danym momencie nie wykonują...www.vat.pl/pracownicy_i_zus_1492.php

GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH | www.gim3zary.pl

Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach pod kierunk­iem nauczy­cieli przy­go­towali wys­tęp artysty­czny wprowadza­jący...gim3zary.pl/

Start - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w …

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu miały miejsce uroczyste spotkania...www.mops-kkozle.pl/?kategoria=jak_uzyskac_pomoc&subkat=mieszkania_chronione