Masz pytanie?

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ - pttk.pl

5. Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu PTTK oddano..... ważnych głosów, głosów nieważnych..... . 6. Kandydaci zgłoszeni do Komisji...https://pttk.pl/zycie/xvi/druki/protokol_komisji_skrutacyjnej.pdf

notari - Twój osobisty notariusz

umowa zobowiązująca, zawarta pod warunkiem; umowa zobowiązująca, zawarta z zastrzeżeniem terminu; umowa przeniesienia własności w …notari.pl/

Witamy na oficjalnej stronie Gminy Nowe Miasteczko

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej...www.nowemiasteczko.pl/

Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych i …

W związku z niską frekwencją na ostatnim zebraniu, w najbliższą niedzielę 15 października o godzinie 10,30 odbędzie się kolejne zebranie dotyczące...www.szczecinskizhgrido.pl/

BIP - Gmina Rzepin

2017-11-17 14:29:15. Zarządzenie Nr ROO.0050.89.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsulatacji społecznych projektu...www.rzepin.bip.net.pl/

Zasady organizowania walnego zebrania stowarzyszenia...

Zasady zwoływania i obradowania walnego zebrania członków powinny wynikać ze statutu stowarzyszenia. Tego, jakie one powinny być nie określa ustawa Prawo o...poradnik.ngo.pl/wiadomosc/832349.html

Statut – nowoczesna.org

Archiwa (-) 2017 (-) 11. Marek Sowa: Niech PiS położy się do łóżka, wytrzeźwieje i przestanie zatruwać kraj; Nowoczesna składa wnioski o delegalizację: ONR...https://nowoczesna.org/statut/

STATUT SPÓŁKI WODNEJ Rozdział I - rzsw.pl

Statut Gminnej Spółki Wodnej Wisznia Mała § 5 Do osi ągni ęcia celów spółki słu Ŝą: 1.składki pieni ęŜne i inne świadczenia członków.www.rzsw.pl/images/dok8.pdf

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY PRAWNE - lowiecki.pl

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY PRAWNE . Koła łowieckie oraz indywidualni myśliwi spotykają się na codzień z problemami prawnymi. Pomożemy je rozwiązywać.www.lowiecki.pl/prawo/index.php

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ Spółdzielni...

Przewodniczącego wnioski i oświadczenia naleŜy składać na piśmie. § 9 1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który winien zawierać:www.smpiast.pl/pdf/regulamin_rn.pdf