Masz pytanie?

Komisja rewizyjna | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Regulaminy Komisji Rewizyjnych (pliki do pobrania) : Uchwała nr 2/2012 Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2012 roku - ściągnijwww.zosprp.pl/?q=node/371

Wzory druków na zjazd oddziału gminnego lub …

Druki obowiązujące. Uchwała Zarządu Oddziału Gminnego, Miejsko-Gminnego, Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w …www.zosprp.pl/?q=content/wykaz-drukow-na-zjazd-oddzialu-gminnego-zosp-rp-w-roku-2016

Związek Zawodowy KADRA | "Jankowice" naszo gruba

Początki Związku Zawodowego Kadra, działającego na naszej kopalni, sięgają 1989 roku, kiedy to po przemianach ustrojowych nasiliły się i tak już nabrzmiałe...jankowice.net/node/103

Kalkulator opłat notarialnych

Zakup nieruchomości to znaczne obciążenie finansowe kupującego. Koszty to nie tylko sama cena transakcyjna, ale także dodatkowe opłaty, w tym koszty związane z...kalkulatornotarialny.pl/

Aktualności - WMZTS.PL

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie serdecznie zaprasza na IX Memoriał Marty Komor Tenisie Stołowym, które odbędzie się w niedzielę 13 listopada o...wmzts.pl/

Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, spotkanie opłatkowe z prezesami kół . W dniu następnym 14 grudnia 2016 r. o godz. 15,00 w siedzibie...www.katowice.pzw.org.pl/

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ Spółdzielni...

Przewodniczącego wnioski i oświadczenia naleŜy składać na piśmie. § 9 1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który winien zawierać:www.smpiast.pl/pdf/regulamin_rn.pdf

Wzory dokumentów związanych z zakładaniem stowarzyszenia...

Dokumenty związane z zakładaniem stowarzyszenia i fundacji. Przykładowe regulaminy władz. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.poradnik.ngo.pl/zakladanie-organizacji-wzory-dokumentow

| ZARZĄD REGIONU PŁOCKIEGO

Program obrad XXVIII Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Płock 24 – 25 listopada 2016 r. 23 listopada 2016 r. 14.00 – Obrady Komisji Krajowejsolidarnoscplock.pl/

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej - SGZD

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą wydało kolejny jubileuszowy XX nr publikacji "Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej" dotyczący Gminy Radomin.www.sgzd.com/