Masz pytanie?

Protokół z kontroli komisji rewizyjnej z dnia 4.04.2013r...

PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasze Przywory” z posiedzenia z dnia 04.04.2012r. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie trzyosobowym, tj.:https://naszeprzywory.wordpress.com/sprawozdania/protokol-z-kontroli-komisji-rewizyjnej-z-dnia-...

Babski Comber 2018 | Nasze Przywory

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:https://naszeprzywory.wordpress.com/2017/12/30/babski-comber-2018/

Klub Boksera w Polsce

Witamy na stronie Klubu Boksera w Polsce. Welcome to the website of Polish Boxer Club....www.boxerklub.pl/home.htm

Statut – Nasza Szkoła

Załącznik do uchwały nr 2/2017 Zebrania Założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły w Piotrkowicach z dnia 4 maja 2017 r. STATUT STOWARZYSZENIA Na Rzecz Szkoły...https://piotrkowice.wordpress.com/statut/

Ustawa o adwokaturze – Palestra Polska

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2009 r. nr. 146 poz. 1188 z późn. zm.) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1.https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/03/ustawa-o-adwokaturze/

Związek Kynologiczny w Polsce - Wrocław

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Jest organizacją...www.zkwp.wroclaw.pl/

STATUT SPÓŁKI WODNEJ Rozdział I - rzsw.pl

Statut Gminnej Spółki Wodnej Wisznia Mała § 5 Do osi ągni ęcia celów spółki słu Ŝą: 1.składki pieni ęŜne i inne świadczenia członków.www.rzsw.pl/images/dok8.pdf

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej - SGZD

Sekretarz Komisji Rewizyjnej informuje, że dnia 22.01.2018r.(poniedziałek) o godz.13:00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Komisji na temat...www.sgzd.com/

Okręg PZW Kalisz

W dniu 13.02.2018 odbyło się zebraie Plenarne Zarządu Okręgu z udziałem przewodniczących komisji okręgowych: Okręgowej Komisji Rewizyjnej…www.pzw.org.pl/24/

Solidarność Tesco

Koleżanki i koledzy, Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym elektronicznych harmonogramów czasu pracy.www.solidarnosc-tesco.pl/archiwum.html