Masz pytanie?

Wzór protokołu odbioru - Umowa o roboty budowlane

Znajdziesz tutaj wzór protokołu odbioru, który będziesz mógł wykorzystać przy odbiorze robót realizowanych na podstawie umowy o roboty budowlane lub umowy o...umowaorobotybudowlane.pl/protokol-odbioru-robot-wzor/

Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych

Protokół końcowego odbioru robót budowlanych (wzór)... z pkt. 3 przerywa spisywanie protokołu i odmawia dokonania odbioru końcowego z wyznaczeniem...bip.pisf.pl/files/dokumenty/przetargi/20120827_sala_konf/zal_nr_5_do_umowy_protokol_odbioru_pra...

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT - …

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT. Spisany w dniu..... Zamawiający...www.zelisko.slupsk.net/druki/protokol_technicznego_odbioru_robot.doc

Protokół odbioru robót - darmowy dokument z Budownictwo.pl

Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, zawierający opinie inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy budowybudownictwo.pl/darmowe-wzory-dokumentow/budowa/protok%c3%b3%c5%82/protok%c3%b3%c5%82+odbioru+ro...

Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział w Warszawieformularze.iform.pl/protokol-odbioru-wykonanych-elementow-robot-obiektu-P607.html

Wzór 3-03 (Książka obiektu budowlanego)

IX.1 WYKAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU ROBÓT... i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych z... wg obowiązującego zgodnie z w/w rozporządzeniem wzoru,...www.centrum-zarzadzanie.pl/wzory-zarzadzanie/Ksiazka-obiektu-budowlanego.doc

Wzór 3-04 (Protokół przeglądu stanu technicznego budynku)

... z protokołami odbioru robót remontowych... administracją i eksploatacją obiektów budowlanych... Przedstawiony wzór protokołu z przeglądu...www.centrum-zarzadzanie.pl/wzory-zarzadzanie/Protokol-przegladu-stanu-technicznego-budynku.doc

Gmina Sianów

Pierwsi mieszkańcy Gminy Sianów mogą już odbierać zamówione wcześniej Karty Dużej Rodziny. Do dzisiejszego dnia wnioski...www.sianow.pl/

Zał. 1 do Regulaminu Konkursu UMOWA o prace projektowe -wzór

2 jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny) - wg Katalogu Nakładów Rzeczowych ze wskazaniem odpowiednich pozycji STWiOR,zozjedrzejow.internetdsl.pl/dok/wzor_umowy.pdf

Gmina Koszyce

Gmina Koszyce. Aktualności; Powitanie; Ogólna charakterystyka gminy; Certyfikat ISO IEC 27001; Mapa gminy; Ogłoszenia; Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczejwww.koszyce.gmina.pl/