Masz pytanie?

Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych

Protokół końcowego odbioru robót budowlanych (wzór)... z pkt. 3 przerywa spisywanie protokołu i odmawia dokonania odbioru końcowego z wyznaczeniem...bip.pisf.pl/files/dokumenty/przetargi/20120823_klimatyzacja/zał._nr_5_do_umowy_protokol_odbioru...

Zgłoszenie robót budowlanych - Wzór. Druk. Formularz...

Zgłoszenie robót budowlanych. Wzory dokumentów, wzory pism, wzory umów - na dokumenty.nf.pl. Znajdziesz tutaj wniosek, odwłołanie, podanie, formularz PIT i...dokumenty.nf.pl/Dokument/224/Zgloszenie-robot-budowlanych/informacja-roboty-budowlane-zgloszeni...

Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział w Warszawieformularze.iform.pl/protokol-odbioru-wykonanych-elementow-robot-obiektu-P607.html

Wzór 3-04 (Protokół przeglądu stanu technicznego budynku)

... z protokołami odbioru robót remontowych... administracją i eksploatacją obiektów budowlanych... Przedstawiony wzór protokołu z przeglądu...www.centrum-zarzadzanie.pl/wzory-zarzadzanie/Protokol-przegladu-stanu-technicznego-budynku.doc

Gmina Sianów

W piątek, tj. 26 września br., Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz Piotr Jedliński Prezydent Miasta...www.sianow.pl/

Gmina Gorlice

Półkolonia w Zespole Szkół w Stróżówce Zespół Szkół w Stróżówce gościł w okresie wakacji uczniów z Gminy Gorlice na półkolonii organizowanej przez...www.gmina.gorlice.pl/

Wzór umowy o roboty budowlane - Prawo - Muratordom.pl

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE. Zawarta w dniu..... r. pomiędzy:..... i....., zam. w..... przy ul...muratordom.pl/prawo/wzory-umow/wzor-umowy-o-roboty-budowlane,133_4197.html

Gmina Koszyce

Gmina Koszyce. Aktualności; Powitanie; Ogólna charakterystyka gminy; Certyfikat ISO IEC 27001; Mapa gminy; Ogłoszenia; Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczejwww.koszyce.gmina.pl/

Aktualne przetargi | Politechnika Częstochowska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ. 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 30, parter tel. (034) 3250-254, -236, -415www.pcz.pl/pl/dzp

NBP - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Tabele średnich kursów walut w roku: 2014. Tabele średnich kursów walut w roku: 2013. Tabele średnich kursów walut w roku: 2012. Tabele średnich kursów walut...www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx