Masz pytanie?

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT - …

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT. Spisany w dniu..... Zamawiający...www.zelisko.slupsk.net/druki/protokol_technicznego_odbioru_robot.doc

Protokół odbioru robót - darmowy dokument z Budownictwo.pl

Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, zawierający opinie inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy budowybudownictwo.pl/darmowe-wzory-dokumentow/budowa/protok%c3%b3%c5%82/protok%c3%b3%c5%82+odbioru+ro...

Wzór 3-04 (Protokół przeglądu stanu technicznego budynku)

... z protokołami odbioru robót remontowych... administracją i eksploatacją obiektów budowlanych... Przedstawiony wzór protokołu z przeglądu...www.centrum-zarzadzanie.pl/wzory-zarzadzanie/Protokol-przegladu-stanu-technicznego-budynku.doc

Gmina Sianów

Serdecznie zapraszamy na duży ekran do kina Zorza. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zakupił w ramach dofinansowania z...www.sianow.pl/

Zał. 1 do Regulaminu Konkursu UMOWA o prace projektowe -wzór

2 jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny) - wg Katalogu Nakładów Rzeczowych ze wskazaniem odpowiednich pozycji STWiOR,zozjedrzejow.internetdsl.pl/dok/wzor_umowy.pdf

Wzór umowy o roboty budowlane - Prawo - Muratordom.pl

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE. Zawarta w dniu..... r. pomiędzy:..... i....., zam. w..... przy ul...muratordom.pl/prawo/wzory-umow/wzor-umowy-o-roboty-budowlane,133_4197.html

Gmina Gorlice

Kasa Urzędu Gminy na parterze Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Gorlice została przeniesiona i funkcjonuje na parterze Urzędu (pok. nr 3a).www.gmina.gorlice.pl/

WZÓR

... plafoniery oraz inne wyposażenie określone w Protokole... odbiór nieczystości oraz... nieodpowiednich materiałów budowlanych...www.deltaproperty.pl/umowy/WZOR-UMOWY-NAJMU.doc

Gmina Koszyce

Gmina Koszyce. Aktualności; Powitanie; Ogólna charakterystyka gminy; Certyfikat ISO IEC 27001; Mapa gminy; Ogłoszenia; Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczejwww.koszyce.gmina.pl/

NBP - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Tabele średnich kursów walut w roku: 2014. Tabele średnich kursów walut w roku: 2013. Tabele średnich kursów walut w roku: 2012. Tabele średnich kursów walut...www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx