Masz pytanie?

Wzór umowy - mzmk-brzeg.pl

... 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz... technicznym wykonania i odbioru robót.... przez Strony protokół odbioru, o którym...www.mzmk-brzeg.pl/pliki/umowadluga9do11.doc

Rok 2016 - BIP - Gmina Wręczyca Wielka

Załączniki: Ogłoszenie 341.120 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 447.000 KB Truskolasy ul. Sportowa - Przedmiar robót (ath) 129.872 KBwww.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=427&x=4&y=8

Centrum Informatyki Statystycznej / Zamówienia publiczne...

CIS-WAG.271.16.2016: Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni zajmowanych przez Centrum Informatyki...cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

Powiat Goleniowski

powiat goleniowski, starostwo powiatowe goleniów, gminy goleniów, maszewo, nowogard, osina, przybiernów, stepnicawww.powiat-goleniowski.pl/

Ogłoszenia - Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Ośrodka DOREN. W wyniku przeprowadzonego...www.doren.pl/ogloszenia.htm

Budowa i odbiór budynku - Portal Budujemy Dom

Pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych …www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/7373-budowa-i-odbior-budynku

BIP Gminy Gowarczów

Opis: Ogłoszenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23.01.2013 r. Dotyczy projektu jednostkowej zmiany Nr 1 studium Gminy Gowarczów polegającej na przeznaczeniu …www.gowarczow.asi.pl/pls/gowarczow/dokumenty?job=Menu&id_k=121&pageid=1186&ids=2

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/