Masz pytanie?

Uprawnieni do renty rodzinnej - Renta rodzinna - ZUS

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-rodzinna/uprawnieni-do-renty-rodzinnej

USTALANIE OKRESU PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB W...

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/ustalanie-okresu-pracy-w-szczegolnych-warunkach-lub-w-szczegolnym-charakterze

Pracownik na chorobowym - za ile dni L4 płaci szef, a za...

Dobra rada dla wszystkich!!! Masz wypadek w pracy? Zgłaszaj od razu przełożonemu (nie: wspomniałem koledze że boli), a najlepiej na piśmie, potem trzeba sporządzić protokół powypadkowy ze świadkiem i bhpowcem, i tyle.www.regiopraca.pl/portal/porady/zus/pracownik-na-chorobowym-za-ile-dni-l4-placi-szef-za-ile-zus

GENERALI - Opinie o towarzystwie - Ubezpieczenie.com.pl

Generali jest wg mnie firmą nieuczciwą i to nie od dzisiaj. Działała również przed wojną w Polsce. W odróżnieniu od innych międzynarodowych firm ubezpieczeniowych, stara się tak kombinować, aby bezcze...www.generali.ubezpieczenie.com.pl/opinie_o_towarzystwie/0,0.html

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 14-03 …

1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst …

szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;https://www.portaloswiatowy.pl/kontrola-zarzadcza/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiat...