Masz pytanie?

przekazania służbowego telefonu komórkowego W dniu...

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z służbowego telefonu komórkowego PROTOKÓŁ przekazania służbowego telefonu komórkowego W dniu...www.bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201411802.pdf

Urząd Miasta Brzeziny Protokół kontroli RIO...

Protokół kontroli RIO przeprowadzonej w dniach 30.01.2006r. - 07.04.2006r. - Kontrole zewnętrzne -bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-zewnetrzne/3243,Protokol-kontroli-RIO-przeprowadzonej-w-d...

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i...

Załącznik do Zarządzenia Nr R-33/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2008 r. Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i...www.pollub.pl/files/4/attachment/800_Pieczeci.pdf

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Baza wzorów pism i umów przygotowanych przez prawników i specjalistów zawierających instrukcje wypełnienia oraz przykłady prawidłowo przygotowanego pisma.www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

Kodeks Postępowania Karnego - stan prawny na 16.09.2015

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNEkarne.pl/kpk.html

Dz.U.2015.2316 - Akt prawny - www.lex.pl

Rozporządzenie Minister Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Regulamin urzędowania sądów powszechnych.www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-2316

Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997...

Sygnatura: Dziennik Ustaw 1997 nr 89 poz. 555: Tytuł: Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Data ogłoszenia: 1997-08-04: Data wejscia w życie:prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeksy/kodeks;postepowania;karnego;z;dnia;...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.255.0002316,rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-regulamin-...

Inwentarz archiwalny

Trudne początki. Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie...inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=K

Kodeks postępowania karnego [KPK] - arslege.pl

Dz.U.1997.89.555 Kodeks postępowania karnego, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-postepowania-karnego/k13/