Masz pytanie?

przekazania służbowego telefonu komórkowego W …

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z służbowego telefonu komórkowego PROTOKÓŁ przekazania służbowego telefonu komórkowego W dniu...www.bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201411802.pdf

PROTOKÓŁ ZDAWCZO· ODBIORCZY - biuletyn.net

PROTOKÓŁ ZDAWCZO· ODBIORCZY W dniu wydano pracownikowi (imię i nazwisko, stanowisko służbowe,... telefon komórkowy (firma i model telefonu...www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kazimierzawielka/4727.pdf

umowa przekazania telefonu pracownikowi wzór...

Znaleziono 356 interesujących stron dla frazy umowa przekazania telefonu pracownikowi wzór w serwisie Money.pl. 0... Umowa o służbowy telefon komórkowy...https://www.money.pl/wyszukiwarka/umowa+przekazania+telefonu+pracownikowi+wz%F3r,s.html

Protokół przekazania sprzętu / mienia - Procedura w …

Protokół. powierzenia... do wyłącznego korzystania w celach służbowych zestaw komputerowy składający się z... Przekazany komputer wykorzystywany będzie...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/Protokol-przekazania-sprzetu-mienia

Umowa przekazania samochodu służbowego - …

Protokół zdawczo - odbiorczy Do Umowy Nr..... z dnia..... Zawartej pomi ędzy: 1. Data przeprowadzenia odbioru: 2. Miejsce...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/umowa-przekazania-samochodu-sluzbowego

Służbowy telefon komórkowy mogą otrzymywać …

PROTOKÓŁ. odebrania aparatu... które pojawią się podczas eksploatacji przedmiotowego Telefonu Odbiorca zobowiązuje się... Służbowy …www.su.krakow.pl/dti/dokumenty/zal3.doc

Służbowy telefon komórkowy mogą otrzymywać …

U M O W A . użyczenia telefonu komórkowego do celów służbowych. zawarta w dniu..... pomiędzy :www.fortuna-krp.pl/_upload/files/umowatelefonsluzbowy.doc

Umowa o powierzenie mienia pracownikowi - INFOR.PL

Protokół powyższy stanowi załącznik do umowy. § 3. W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej określonej w § 1 umowy,... Podróże służbowe w...www.infor.pl/prawo/umowy/praca/293048,Umowa-o-powierzenie-mienia-pracownikowi-WZOR-UMOWY.html

Protokół przekazania / otrzymania* sprzętu służbowego

Protokół przekazania / otrzymania* sprzętu służbowego... Nr telefonu (tylko w przypadku... Przekazany sprzęt jest własnością firmy ADESSO S.A. i na...bp.adesso.pl/pops.pdf

Formularz protokołu przekazania samochodu służbowego …

Formularz protokół przekazania samochodu służbowego stosuje się w przypadku przepisania pojazdu służbowego z jednej osoby na drugą. Wzór zawiera miejsce na...wzory-formularze.pl/administracja/formularz-protokolu-przekazania-samochodu-sluzbowego-docx/new...