Masz pytanie?

przekazania służbowego telefonu komórkowego W …

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z służbowego telefonu komórkowego PROTOKÓŁ przekazania służbowego telefonu komórkowego W dniu …..... nastąpiło przekazanie Pani/Panu ….....www.bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201411802.pdf

Przekazanie pracownikowi laptopa i telefonu - …

Przekazanie pracownikowi laptopa i telefonu... PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MIENIA... Powyższe mienie przeznaczone jest tylko do wykonywania czynności służbowych...https://forum.infor.pl/topic/179278-przekazanie-pracownikowi-laptopa-i-telefonu/

Protokół z przekazania samochodu służbowego …

Powierzenie samochodu służbowego jest potwierdzane sporządzeniem i podpisaniem protokołu. Przedstawiamy wzór protokołu z przekazania samochodu służbowego …kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podroze_sluzbowe/749322,Protokol-z-przekazania-samochodu-slu...

umowa przekazania telefonu pracownikowi wzór...

Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy umowa przekazania telefonu pracownikowi wzór w serwisie Money.pl. 0 strona wyników dla zapytania umowa przekazania telefonu pracownikowi wzórhttps://www.money.pl/wyszukiwarka/umowa+przekazania+telefonu+pracownikowi+wz%C3%B3r,s.html

Umowa o powierzenie mienia pracownikowi - INFOR.PL

Protokół powyższy stanowi załącznik do umowy. § 3. W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej określonej w § 1 umowy,... Podróże służbowe w...www.infor.pl/prawo/umowy/praca/293048,Umowa-o-powierzenie-mienia-pracownikowi-WZOR-UMOWY.html

Protokół przekazania sprzętu / mienia - Procedura w …

Protokół przekazania sprzętu umożliwia... Mienie powierzone na mocy protokołu przekazania przeznaczone jest tylko do wykonywania czynności służbowych...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/Protokol-przekazania-sprzetu-mienia

- ODBIORCZY rkowego -a: -a - …

PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY służbowego telefonu kom...www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=6123&bar_id=4755

www.fabrykakreatywna.com

(pieczęć firmowa) Protokół zdawczo–odbiorczy. Komórkowego telefonu służbowego. W dniu..... wydano pracownikowi.....www.fabrykakreatywna.com/dokumenty/1602u/stosunki_pracy_w_spolce/protokol_zdawczo-odbiorczy_tel...

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - bip.kowiesy.pl

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY... w Urzędzie Gminy Kowiesy na okoliczność przekazania... do używania do celów służbowychwww.bip.kowiesy.pl/plik,1338,zalacznik-nr-1-do-instrukcji.pdf

Służbowy telefon komórkowy mogą otrzymywać …

U M O W A . użyczenia telefonu komórkowego do celów służbowych. zawarta w dniu..... pomiędzy :www.fortuna-krp.pl/_upload/files/umowatelefonsluzbowy.doc