Masz pytanie?

Statut • Przedszkole nr 131 w Warszawie

Statut . Załącznik do uchwały nr 8/2015/2016. Rady Pedagogicznej z dnia 29 lutego 2016 r....www.przedszkole131.waw.pl/page/statut

Przykładowy regulamin Rady Rodziców

... Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o... Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór... Protokół z zebrania Rady...www.sp1krakow.neostrada.pl/Regulamin_Rady_Rodzicow_SP1.doc

www.sp11.edu.lodz.pl

Ustala się wzór wniosku, który... Protokół sporządza wyznaczona przez Dyrektora osoba w terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej. Protokół...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Witamy na naszej stronie - powiatprudnicki.ehost.pl

Programy i regulaminy. Program profilaktyczny 30.12.2015r. Program wychowawczy 30.12.2015r. Regulamin Rady Pedagogicznej z_dnia 09.10.2014r. Regulamin …www.powiatprudnicki.ehost.pl/sosw/

Wycieczka do kina ,,CINEMA N 3 D'' w NYSIE

Programy i regulaminy. Program profilaktyczny 30.12.2015r. Program wychowawczy 30.12.2015r. Regulamin Rady Pedagogicznej z_dnia 09.10.2014r. Regulamin …www.powiatprudnicki.ehost.pl/sosw/index.php?option=com_content&view=article&id=244:wyci...

Formularze - Starostwo Powiatowe w Lipsku

Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Lipsku... Oświadczenie majątkowe radnego powiatu; Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu...www.powiatlipsko.pl/?formularze,5

Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający

DOKUMENTACJA §19 1. Podstawowy dokument z przeprowadzonego egzaminu stanowi protokół. 2. Protokół zawiera: - imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć...www.sp5.elk.edu.pl/dokumenty/regPopr2004.pdf

Załącznik nr 5 - zsgarwolin.pl

Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu stanowi... Tekst regulaminu po zmianach przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej dn...www.zsgarwolin.pl/userfiles/egz_pop.doc

Zarządzanie kadrą - Awans zawodowy - Nadzór pedagogiczny

Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Z przebiegu pracy komisji...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/awans-zawodowy

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji...

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej Nr …bip.sp3.goleniow.pl/strony/menu/42.dhtml