Masz pytanie?

Prawidłowe sporządzenie protokołu z rady pedagogicznej...

Jakie warunki musi spełnić prawidłowo sporządzony protokół z rady pedagogicznej - pisany elektronicznie, a następnie drukowany i przechowywany?https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/prawidlowe-sporzadzenie-protokolu-z-rady-pedag...

Protokoły rady pedagogicznej - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy dyrektor szkoły powinien poprawiać protokół rady pedagogicznej? Czy nauczyciel protokolant ma obowiązek pisania protokołu na brudno, a następnie dopuszczenia poprawek dyrektora szkoły?oswiataiprawo.pl/porady/protokoly-rady-pedagogicznej/

Protokół obrad rady pedagogicznej - wzór

protokol-obrad-rady-pedagogicznej-wzor. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/protokol-obrad-rady-pedagogicznej-wzor/1423

Instrukcja pisania protokołów w formie elektronicznej W...

W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół,... akt woli rady pedagogicznej... Stosuje się opracowany wzór uchwał: a)...gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl/dokumenty/instrukcja_protokol_elektroniczny.pdf

O formie protokołu z rady pedagogicznej decyduje …

Sprawdź, w jakiej formie można protokołować zebrania rady pedagogicznej. Jakie elementy powinien zawierać protokół?https://www.experto24.pl/oswiata/organizacja-pracy-placowki/o-formie-protokolu-z-rady-pedagogic...

Nadzór pedagogiczny 2017/18 • Wzór protokołu RP - …

Proszę o wzór protokołu rady klasyfikacyjnej oraz rady podsumowującej pierwszy... Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać porządek...www.iwspo.pl/porady-prawne/plany-nadzoru/941

Protokół z posiedzenia RP - edurada.pl

Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na nast ępnym... “ Protokół z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej w... Wzór podejmowania...www.edurada.pl/assets/Uploads/Protok-z-posiedzenia-RP.pdf

Z protokołu Rady Pedagogicznej Liceum – 28 sierpnia …

Przedstawiła członkom Rady Pedagogicznej i zaproszonym gościom nową... Posługując się rzutnikiem pisma dyrektorka przedstawiła nowe wzory mundurków...https://www.monitor.edu.pl/felietony/z-protokolu-rady-pedagogicznej-liceum-a-28-sierpnia-2008-r...

Księga protokołów - Oświata i Prawo

Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.oswiataiprawo.pl/porady/ksiega-protokolw/

www.zs-strzyzow.itl.pl

z zebrania Rady Pedagogicznej.... Pisząc protokół nie wolno używać korektora, jeśli się pomyliliśmy należy przekreślić pomyłkę,...www.zs-strzyzow.itl.pl/files/prawo/wzor_protokolu.doc