Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy należy głowww.portaloswiatowy.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-...

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Zarządzanie szkołą. Opinia rady pedagogicznej dotycząca wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rada pedagogiczna (23.11.2015) Pytanie: Rada …www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie 75-243 Koszalin ul.Rzemieślnicza 9 (94) 343-38-23 -sp13koszalin.szkolnastrona.pl/

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

Statut • Przedszkole nr 131 w Warszawie

Statut Przedszkola Nr 131 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 . 1. Przedszkole Nr 131, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.www.przedszkole131.waw.pl/page/statut

Forum OSKKO

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Zasady działania Rady Rodziców | Gimnazjum z Oddziałami...

Rada Rodziców to zespół ludzi, wybranych w demokratycznych wyborach. Rada Rodziców nie jest władzą dla rodziców – jest przedstawicielstwem: ciałem...www.gim126.waw.pl/zasady-dzialania-rady-rodzicow/

Czytaj Archiwum - doradcadyrektora.pl

Zmiany prawne okiem eksperta – rozmowa z Janem Lewandowskim; Wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia; Otwarcie stażu i przydzielenie opiekuna stażuwww.doradcadyrektora.pl/archiwum-czasopisma.html

ZSG w Szczawinie

21.09.2015r. rok szkolny 2014/2015 - sprawozdanie finansowe. saldo poczĄtkowe 12429,90. wydatki. 1938,00 -rolety materiaŁowe do klas 60,00 -dofinansowanie …www.zsg-szczawin.ehost.pl/14radarodzicow.html

Ewaluacja wewnętrzna - Raporty

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Bursie szkolnej na rok szkolny 2014/2015. Forma raportu, który może być zaprezentowany na zebraniu rady pedagogicznej.www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/raporty