Masz pytanie?

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-uchwaly-rady-pedagogicznej-w-sprawie-wynikow-srodr...

Wzór uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej w...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-uchwaly-rady-szkoly-lub-rady-pedagogicznej-w-spraw...

Szkoła Podstawowa nr 182 - Protokoły z posiedzeń rady...

Lp. Data. Porządek zebrania. 1. 31.08.2005 r. 1. Przedstawienie nowej dyrekcji szkoły, powitanie nauczycieli. 2. Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną kandydatury...sp182.y0.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=90

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ …

8. Protokoły w formie elektronicznej zebrań Rady Pedagogicznej wprowadza się od roku szkolnego 2011/2012, z dnia 30.08.2011r. 9. Szczegółowe zasady zapisywania...www.wikom.pl/bip.sp319w-wa/pictures/26022013regulamin_RP.pdf

Protokół nr z posiedzenia Rady Pedagogicznej ZSMEiE w...

Aneks nr.1. do Regulaminu Rady Pedagogicznej INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO PROTOKOŁOWANIA POSIEDZE Ń RADY PEDAGOGICZNEJ ZSMEiE W TORUNIU I. Prac ę Rady Pedagogicznej...www.zsmeie.torun.pl/glowna/dokument/r02a.pdf

Oświadczenia majątkowe - wzory formularzy - BIP w JST...

Wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i...www.bip.powiat.nakielski.lo.pl/?cid=321

Wzory dokumentów (123) - Strona główna

Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z...www.edurada.pl/wzory-dokumentow/

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny - Pierwszy portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów szkółnadzor-pedagogiczny.pl/ewaluacja-wewnetrzna

Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - przewodnik po...

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny sprawowany będzie na nowych zasadach. To wynik zmian wprowadzonych w dotychczasowych regulacjach …www.bibliotekako.pl/news.aid,2299,Nadzor_pedagogiczny_na_nowych_zasadach___przewodnik_po_zmiana...

Gmina Krosno Odrzańskie – Strona główna

Władze, struktura Urzędu, prawo lokalne, zamówienia publiczne, jednostki organizacyjne i pomocnicze.bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/