Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej - Biuletyn Informacji...

BIP Miasta Krakowa - Regulamin Rady Pedagogicznej... Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12954

Wzory dokumentów - Portal edukacyjny EDURADA.PL

2 sierpnia 2013 roku MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych...edurada.pl/wzory-dokumentow/?start=60

www.sp11.edu.lodz.pl

Ustala się wzór wniosku, który... Protokół sporządza wyznaczona przez Dyrektora osoba w terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej. Protokół...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Forum OSKKO

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Forum OSKKO

DOKUMENTACJA §19 1. Podstawowy dokument z przeprowadzonego egzaminu stanowi protokół. 2. Protokół zawiera: - imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36115

Nadzór pedagogiczny - Sprawozdania z realizacji planu nadzoru

Wzór sprawozdania z pracy nauczycieli. Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela. Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/sprawozdania-z-realizacji-planu-nadzoru

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Nadzór Pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny - Pierwszy portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów szkółwww.nadzor-pedagogiczny.pl/

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - sp312.waw.pl

Posiedzenie rady pedagogicznej zatwierdzającej śródroczne wyniki nauczania... starannie kontynuuje rozpoczęty wzór,... Protokół stanowi załącznik do...www.sp312.waw.pl/wso.doc

www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

Portal ngo.pl dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich. Porady, ogłoszenia, opinie, kalendarz wydarzeń, sylwetki...www.ngo.pl/