Masz pytanie?

Wzory pism - korespondencja handlowa i pisma urzędowe

korespondencja handlowa i pisma urzędowe... Podsumowanie statystyk ze stycznia 2015. Pięć najczęściej odwiedzanych stron z szablonami pismnawzor.pl/

Umowa najmu okazjonalnego z załącznikami - wzór

"Umowa ta winna być zawarta na piśmie, jej specyfika polega m.in. na tym, że termin obowiązywania stosunku najmu winien być oznaczony i nie może być dłuższy...www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/2584-umowa-najmu-okazjonalnego-z-zalacznikami-wzor

Umowa użyczenia samochodu - WZÓR UMOWY - INFOR.PL

Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy już odebrał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma ona z tego...www.infor.pl/prawo/umowy/samochod/293123,Umowa-uzyczenia-samochodu-WZOR-UMOWY.html

Komentarz do przepisów rozdziału 18 - cossw.pl

Komentarz do przepisów rozdziału 18 ustawy o Służbie Więziennej MIESZKANIA FUNKCJONARIUSZY Maciej Okrasa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennejwww.cossw.pl/file/redir.php?f=8e5G23lfi4t

Rozliczanie wody we wspólnocie mieszkaniowej...

Wyposażenie mieszkania w instalacje . Zużycie wody na jednego mieszkańca w ciągu miesiąca . wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze...www.administrator24.info/artykul/id1210,rozliczanie-wody-we-wspolnocie-mieszkaniowej?p=2

Kiedy wynajmujący może nie zwrócić kaucji? - Strona 2...

Wysokość kaucji za wynajem mieszkania. Ustawodawca zdecydował się także na wprowadzenie maksymalnej wysokości kaucji, jaka może być pobierana.www.infor.pl/prawo/umowy/najem-i-dzierzawy/696557,2,Kiedy-wynajmujacy-moze-nie-zwrocic-kaucji.h...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania...www.administrator24.info/artykul/id4706,ustawa-z-dnia-14-czerwca-1960-r.-kodeks-postepowania-ad...