Masz pytanie?

Przeciętne wynagrodzenie (przeciętne wynagrodzenie...

pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-w...

Gospodarka narodowa w 2016 roku: Przeciętne wynagrodzenie...

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. ukształtowało się na poziomie 4047,21 zł. • W porównaniu z 2015 r. największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano w województwie lubuskim, najmniejszy natomiast w woj. śląskim.www.portalsamorzadowy.pl/praca/gospodarka-narodowa-w-2016-roku-przecietne-wynagrodzenie-w-wojew...

Przeciętne wynagrodzenie I 2017 - eGospodarka.pl...

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 r. wyniosło 4277,32 zł. To nieco ponad 358 złotych mniej niż w...www.praca.egospodarka.pl/139069,Przecietne-wynagrodzenie-I-2017,1,55,1.html

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE do dofinansowań ze …

Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 …https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/przecietne-wynagrodzenie-do-dofinansowan-ze-srodkow-pf...

Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / …

pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/

Przeciętne wynagrodzenie - e-PFRON2 Serwis …

Przeciętne wynagrodzenie Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - komunikat w Dzienniku Urzędowym …www.e-pfron.pl/index.php/komunikaty/89-przecietne-wynagrodzenie-1

Odpisy na zfśs w 2017 r. - SerwisKadrowego.pl

Wbrew wcześniejszym informacjom, w 2017 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ulegną jednak zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Sejm w dniu 2 grudnia 2016 r. uchwalił poprawkę Senatu, w myśl której w 2017 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5serwiskadrowego.pl/2016/12/odpisy-na-zfss-w-2017-r/

Wynagrodzenie uczniów - PIT.pl

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w …www.pit.pl/wynagrodzenie_uczniow_308.php

Wysokość wpłat do PFRON - ulginapfron.pl

Przekazywana kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.www.ulginapfron.pl/strona/wysokosc_wplat

Zarobki w Polsce - Sedlak & Sedlak

Na portalu wynagrodzenia.pl znajdą Państwo dane na temat wynagrodzeń w Polsce. Dane GUS o wynagrodzeniach w Polsce: przeciętne wynagrodzenie brutto w …https://sedlak.pl/zarobki