Masz pytanie?

Wynagrodzenie przeciętne - PIT.pl

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale służy m.in. ustaleniu ograniczeń podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy określeniu...www.pit.pl/wynagrodzenie_przecietne_306.php

Wynagrodzenie przeciętne - VAT.pl

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale służy m.in. ustaleniu ograniczeń podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy określeniu...www.vat.pl/wynagrodzenie_przecietne_1597.php

Przeciętne wynagrodzenie (przeciętne wynagrodzenie...

Opis metodologiczny. Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę...stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-w...

GUS - komunikaty i obwieszczenia - stat.gov.pl

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS . Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 14:00stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Aktualny od 2016-01-01 do 2016-12-31. Wynagrodzenia. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/wynagrodzenia/56,2852,Przecietne-m...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Wynagrodzenia. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wskaźniki i...www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/wynagrodzenia/57,Przecietne-miesie...

Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950–2009

Przeciętne miesięczne i roczne wynagrodzenie w Polsce w latach 1950–20098, potrzebne do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych.www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przecietne_wynagrodzenie_w_latach_19502009-a_81.htm

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i gospodarce narodowej w 2009 roku. Tabela 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w …https://wynagrodzenia.pl/artykul/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw...

Wynagrodzenia w Polsce według GUS - dane roczne...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 4 277 PLNwynagrodzenia.pl/gus/dane-roczne

Sprawozadanie GUS Z - 14 - Dokumenty kadrowe - INFOR.pl

Strona 1 z 2 - Sprawozadanie GUS Z - 14 - napisał w Dokumenty kadrowe: Mam pytanie, sprawozdanie dotyczy roku 2010, ja za glupia chyba jestem na wypelnienie tego...forum.infor.pl/topic/62469-sprawozadanie-gus-z-14/