Masz pytanie?

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS - wynagrodzenia…

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym.wynagrodzenia.pl/gus

Główny Urząd Statystyczny / Informacje sygnalne...

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS... Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach,...stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2015,kategoria.html

Serwis ZUS - Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie, Minimalne wynagrodzenie za pracę , Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, Przeciętne wynagrodzenie,www.zus.pl/default.Asp?P=1&id=24

Przeciętne wynagrodzenie - Załatwianie spraw w kwestii...

Przeciętne wynagrodzenie... w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS...https://www.pfron.org.pl/pl/wplaty-obowiazkowe-pra/zalatwianie-spraw-w-kw/252,Przecietne-wynagr...

GUS: przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku wyniosło …

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W IV kwartale ub.r. przeciętne...www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1580514,GUS-przecietne-wynagrodzenie-w-2015-roku-wynioslo-38...

Serwis ZUS - Przeciętne wyngrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń, to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim …www.zus.pl/default.asp?p=4&id=3381

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,4% r/r - Biznes

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło 3783,46 zł i wzrosło o 3,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).biznes.onet.pl/praca/zarobki/gus-przecietne-wynagrodzenie-wzroslo-o-3-4-r-r/mxg11

przeciętne wynagrodzenie w PolskieRadio.pl

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 r. wyniosło 4019,08 zł - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w stosunku do przeciętnego...www.polskieradio.pl/przecietne-wynagrodzenie/Tag171369

Przeciętne wynagrodzenie (Polska) - Wskaźniki...

Przeciętne wynagrodzenie; Ostatnia wartość: 4 259,37 PLN (X 2016) Zmiana: 41,41 PLN: Poprzednia... GUS: Kraj: Polska: Wiadomości z gospodarki.www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/przecietne-wynagrodzenie-pol

Główny Urząd Statystyczny / Dzienniki Urzędowe GUS

Dzienniki Urzędowe GUS Aktualne certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów normatywnych Archiwalne certyfikaty Aplikacje do...dziennikigus.stat.gov.pl/