Masz pytanie?

Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale | rp.pl

w trzecim kwartale 2011 r. 3416,00 zł M.P. nr 103/2011, poz. 1042 w drugim kwartale 2011 r. 3366,11 zł M.P.nr 71/2011 poz. 708 w pierwszym kwartale 2011 r. 3466,33...prawo.rp.pl/temat/85175.html

Serwis ZUS - Emerytury i Renty

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł. W trzecim kwartale 2014 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3781,14 zł - podał GUS.wyborcza.pl/1,91446,17386752,GUS__w_2014_roku_wynagrodzenia_wzrosly_o_3_4_proc_.html

ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE - najnowsze …

ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE; Jak zebrać na starość pół milionainfo.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/%C5%9Brednie+krajowe+wynagrodzenie

Wynagrodzenie minimalne - Wynagrodzenia - VAT.pl - Proste...

Wynagrodzenie minimalne: Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest …www.vat.pl/wynagrodzenie-minimalne/