Masz pytanie?

Serwis ZUS - Emerytury i Renty

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale | rp.pl

w trzecim kwartale 2011 r. 3416,00 zł M.P. nr 103/2011, poz. 1042 w drugim kwartale 2011 r. 3366,11 zł M.P.nr 71/2011 poz. 708 w pierwszym kwartale 2011 r. 3466,33...prawo.rp.pl/temat/85175.html

ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE - najnowsze …

ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE; Jak zebrać na starość pół milionainfo.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/%C5%9Brednie+krajowe+wynagrodzenie

Wynagrodzenie minimalne - Wynagrodzenia - VAT.pl - Proste...

Wynagrodzenie minimalne: Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest …www.vat.pl/wynagrodzenie-minimalne/

Czym się różni przeciętny górnik od przeciętnego Polaka...

Przeciętny górnik w porównaniu z przeciętnym Polakiem zarabia 90 proc. więcej, ma o 89 proc., wyższą emeryturę, przechodzi na emeryturę o 11,2 roku...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17405568,Czym_sie_rozni_statystyczny_Polak_od_gornika_.html

Wynagrodzenia i zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych...

Wynagrodzenia i zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zarys problemu. 28.03.2012. Anachroniczny, zły system wynagrodzenia i zaopatrzenia emerytalnego …www.sobieski.org.pl/analiza-is-44/