Masz pytanie?

Komunikaty i Obwieszczenia - Główny Urząd Statystyczny

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS w 2015 roku. Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 14:00. Terminarz publikacji …stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w województwach...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w województwach służące celom określonym w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowegotbs24.pl/wskazniki-przeliczeniowe/180-przecietne-miesieczne-wynagrodzenia-w-wojewodztwach-sluza...

Średnie Wynagrodzenie Krajowe 2014 | ABC-Podatki.pl

Jak oblicza się średnią krajową? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce obliczane przez GUS jest przybliżoną stawką zarabianą przez Polaków.abc-podatki.pl/srednie-wynagrodzenie-krajowe/

Podstawowe kryteria ustalania wynagrodzenia za pracę...

Uzupełnienie indywidualnej płacy do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika - obliczone wg uprzednio...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,130,Podstawowe_kryteria_ustalania_wynagrodzenia_za_prace.html

Wynagrodzenie minimalne - Wynagrodzenia - VAT.pl - Proste...

Wynagrodzenie minimalne: Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest …www.vat.pl/wynagrodzenie-minimalne/

platnik.net | portal dla użytkowników programu Płatnik

Serwis poświęcony obsłudze programu Płatnik, wydanemu przez Asseco Poland S.A., a służącemu obsłudze dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.platnik.net/

Odpisy na ZFŚS w 2014 roku bez zmian - VAT.pl - Proste...

Do końca 2011 roku naliczania odpisów na ZFŚS dokonywało się corocznie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2013/archiwum-2013-x/1010-odpisy-na-zfss-w-2014-roku-bez-zmian...

Główny Urząd Statystyczny - Wskaźniki i stawki - INFOR...

Główny Urząd Statystyczny. Wskaźniki i stawki. INFOR.pl to największy portal prawny i gospodarczy. Stale aktualizowane akty prawne, prawo i ustawy. W serwisie...www.infor.pl/wskazniki/glowny-urzad-statystyczny/

Produkcja przemysłowa w Polsce. Zaskakujące dane GUS

W raporcie GUS czytamy, że w stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji...www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/produkcja-przemyslowa-w-polsce-zaskakujace,196,0,167...

Wynagrodzenia w służbie zdrowia. Ile zarabiają lekarze...

Pracownicy służby zdrowia mogą liczyć na podobne zarobki w sektorze publicznym i prywatnym. Lekarze, pielęgniarki i położne otrzymują nieznacznie wyższe pensjewww.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/zarobki/wynagrodzenia-w-sluzbie-zdrowia-ile-zarabiaja-leka...