Masz pytanie?

Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale | rp.pl

w trzecim kwartale 2011 r. 3416,00 zł M.P. nr 103/2011, poz. 1042 w drugim kwartale 2011 r. 3366,11 zł M.P.nr 71/2011 poz. 708 w pierwszym kwartale 2011 r. 3466,33...prawo.rp.pl/temat/85175.html

Serwis ZUS - Emerytury i Renty

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w województwach...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w województwach służące celom określonym w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowegotbs24.pl/wskazniki-przeliczeniowe/180-przecietne-miesieczne-wynagrodzenia-w-wojewodztwach-sluza...

Komunikaty i Obwieszczenia - Główny Urząd Statystyczny

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS w 2015 roku. Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 14:00stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE - najnowsze …

ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ŚREDNIE KRAJOWE WYNAGRODZENIE; Jak zebrać na starość pół milionainfo.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/%C5%9Brednie+krajowe+wynagrodzenie

Wynagrodzenie minimalne - Wynagrodzenia - VAT.pl - Proste...

Wynagrodzenie minimalne: Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest …www.vat.pl/wynagrodzenie-minimalne/

gus w PolskieRadio.pl

Wszystko o gus w PolskieRadio.pl. Najnowsze informacje, muzyka, kultura, nauka, historia. guswww.polskieradio.pl/gus/Tag166019