Masz pytanie?

Wynagrodzenie przeciętne - PIT.pl

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale służy m.in. ustaleniu ograniczeń podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy określeniu minimalnego wynagrodzenia uczniów.www.pit.pl/wynagrodzenie_przecietne_306.php

Archiwum - Wynagrodzenie przeciętne - PIT.pl

Bonnier Business Polska Bankier.pl – Portal Finansowy – Rynki, Twoje finanse, Biznes Vat.pl - Wszystko o podatku VAT i podatkach dla firm PIT.pl -Podatki dla małych firm i osób fizycznych, rozliczenia roczne Systempartnerski.pl - system afiliacyjny Bankier.pl PRNews.pl - banki, karty, konta oraz marketing i public relations Mambiznes.pl...www.pit.pl/archiwum_wynagrodzenie_przecietne_307.php

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE do dofinansowań ze …

Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 …https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/przecietne-wynagrodzenie-do-dofinansowan-ze-srodkow-pf...

Wynagrodzenie chorobowe - komu przysługuje i jak je...

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę. Sprawdź, przez jaki okres jest wypłacane i jak je prawidłowo wyliczyć!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-wyliczac-wynagrodzenie-chorobowe

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w …

Przepisy zusowskie ustanawiają roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym, które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.serwiskadrowego.pl/2016/11/roczne-ograniczenie-podstawy-wymiaru-skladek-zus-w-2017-r/

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w …

Przepisy zusowskie, a uściślając: art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustanawia roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym, które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wserwiskadrowego.pl/2017/09/roczne-ograniczenie-podstawy-wymiaru-skladek-zus-2018/

Strona 2 - Wynagrodzenie urlopowe - jak się oblicza...

Strona 2 - Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje tzw. wynagrodzenie urlopowe. Jak poprawnie obliczyć jego wysokość? Przeczytaj i …https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-urlopowe/2

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika | …

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? W artykule przedstawiono sposób ustalenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego oraz krok po kroku opisano, jak ustalić wysokość tego wynagrodzenia.https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-...

Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy przez …

Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca - Gazeta Podatkowa - Baza-wiedzy.plwww.baza-wiedzy.pl/press_show_category,12256,wynagrodzenie-pracownika-niezdolnego-do-pracy-prze...

Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? - …

Warto również podkreślić, iż w przypadku zmiany przez pracownika miejsca zatrudnienia, na nowego pracodawcę przechodzi obowiązek zapłaty wynagrodzenie chorobowego tylko za tą ilość dni choroby, które stanowią dopełnienie do 33 dniowego limitu.https://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;obliczyc;wynagrodzenie;na;chorobo...