Masz pytanie?

Malarze barokowi - przedstawiciele baroku i barok w malarstwie

Biografie malarzy polskich i światowych, którzy są przedstawicielami baroku w malarstwie.www.magazynsztuki.pl/category/malarze/malarze-baroku/

Barok w architekturze, rzeźbie i malarstwie - WIEM...

Barok w architekturze, rzeźbie i malarstwie został zapoczątkowany we Włoszech w 2. połowie XVI w., trwał do połowy XVIII w. Główne okresy baroku to barok...portalwiedzy.onet.pl/64252,,,,barok_w_architekturze_rzezbie_i_malarstwie,haslo.html

Epoki literackie i ich przedstawiciele - Sciaga.pl

EPOKI LITERACKIE I ICH PRZEDSTAWICIELE ANTYK XIX w p n e 476 n e to nie jest polska epoka literacka Ajschylos Sofokles Eurypides Homersciaga.pl/tekst/68284-69-epoki_literackie_i_ich_przedstawiciele

Barok - polskina5.pl

Informacje wstępne ramy czasowe dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej należy traktować je jako umowne dziejewww.polskina5.pl/barok

Malarze współcześni - przedstawiciele malarstwa...

Biografie malarzy polskich i światowych, którzy reprezentują malarstwo współczesne.www.magazynsztuki.pl/category/malarze/malarze-wspolczesni/

Rzeźba klasycystyczna - cechy, przykłady dzieł...

Rzeźba klasycystyczna rozwijała się pod wpływem antycznych ideałów piękna. Odkrycia archeologiczne dostarczały kolejnych dowodów na doskonałość...eszkola.pl/jezyk-polski/rzezba-klasycystyczna-842.html

Naturalizm w literaturze - cechy, założenia, przedstawiciele

Geneza naturalizmu jako tendencji artystycznej Źródeł naturalizmu należy doszukiwać się w bardzo prężnie rozwijającym się w czasach pozytywizmu przyreszkola.pl/jezyk-polski/naturalizm-w-literaturze-1380.html

Najwybitniejsi przedstawiciele renesansu. - XVI wiek...

RENESANS I HUMANIZM. Renesans, czyli odrodzenie to okres w dziejach Europy, który objął przede wszystkim wiek XVI i początek wieku XVII.www.bryk.pl/wypracowania/historia/xvi_wiek/3675-najwybitniejsi_przedstawiciele_renesansu.html

Barok epoka literacka | Opracowania i streszczenia lektur

Przedstawiciele i lektury. W literaturze barokowej nie odnajdujemy arcydzieł kontynuujących wielką twórczość Jana Kochanowskiego i trzeba będzie na czytanie...mlektury.pl/barok/

Współczesność

Współczesność - charakterystyka epoki... Literatura współczesna, której początek umownie sytuujemy w latach 1944-1945, nie posiada nazwy charakteryzującej...wspolczesnosc.klp.pl/