Masz pytanie?

Barok w architekturze, rzeźbie i malarstwie - WIEM...

Barok w architekturze, rzeźbie i malarstwie został zapoczątkowany we Włoszech w 2. połowie XVI w., trwał do połowy XVIII w. Główne okresy baroku to barok...portalwiedzy.onet.pl/64252,,,,barok_w_architekturze_rzezbie_i_malarstwie,haslo.html

Cechy charakterystyczne baroku - barok.com.pl

Epoka baroku charakteryzowała się następującymi cechami: słownictwo zostało wzbogacone elementami potocznymi , gwarowymi oraz obcojęzycznymi,www.barok.com.pl/cechy-charakterystyczne-baroku/

Malarstwo w baroku - barok.com.pl

Najczęstszym tematem podejmowanym przez malarzy epoki baroku była tematyka religijna, mitologiczna, alegoryczna, historyczna oraz portretowa. Większą popwww.barok.com.pl/malarstwo-w-baroku/

Klasycyzm w sztuce - cechy, przedstawiciele

Klasycyzm to kierunek w sztuce zapoczątkowany w renesansie, obecny w kulturze do końca XVIII wieku, a w niektórych krajach nawet dłużej. Jego nazwa weszkola.pl/jezyk-polski/klasycyzm-839.html

Rzeźba klasycystyczna - cechy, przykłady dzieł...

Rzeźba klasycystyczna rozwijała się pod wpływem antycznych ideałów piękna. Odkrycia archeologiczne dostarczały kolejnych dowodów na doskonałość...eszkola.pl/jezyk-polski/rzezba-klasycystyczna-842.html

Mistycyzm - Barok

Mistycyzm jest terminem bardzo niejasnym i wieloznacznym. Słowo to wywodzi się od greckiego mystikos, co oznacza „tajemny”. Najczęściej przyjmuje się, że...barok.klp.pl/a-9777.html

Malarze symboliści - przedstawiciele symbolizmu i...

MALARZE Malarze - sławni, znani i wielcy malarze; OBRAZY Znane obrazy - interpretacja, analiza i opis obrazu; TECHNIKI MALARSKIE Malowanie obrazów i …www.magazynsztuki.pl/category/malarze/symbolisci-malarze/

Malarze impresjoniści - przedstawiciele impresionizmu i...

MALARZE Malarze - sławni, znani i wielcy malarze; OBRAZY Znane obrazy - interpretacja, analiza i opis obrazu; TECHNIKI MALARSKIE Malowanie obrazów i …www.magazynsztuki.pl/category/malarze/impresjonisci/

Barok - polskina5.pl

Informacje wstępne ramy czasowe dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej należy traktować je jako umowne dziejewww.polskina5.pl/barok

DUSZPASTERSTWO POLAKÓW W RZYMIE » AKTUALNOŚCI

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie byli gośćmi Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Janusza Kotańskiego i jego Małżonki Anny w siedzibie...duszpasterstwopolakowwrzymie.com/