Masz pytanie?

Przemoc w rodzinie - Sciaga.pl

Edyta Krzywiecka Wałbrzych, dnia 14. 12. 2005 II rok P.RES. (studia zaoczne) Plan pracy licencjackiej Przemoc w rodzinach z trudnościami materialnymi na...sciaga.pl/tekst/46646-47-przemoc_w_rodzinie

Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej...

Zobacz pracę na temat Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej. Na stronie spis treści, plan pracy. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie...www.pracedyplomowe.edu.pl/5394-praca-przemoc-w-rodzinie-jako-zjawisko-patologii-spolecznej.html

Charakterystyka terenu badań | Prace magisterskie i...

Badania przeprowadziłam w Domu Dziecka nr 1 w Kielcach. Jest to placówka, która dzieciom pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, zastępuje...pracezpedagogiki.pisanie.eu/charakterystyka-terenu-badan/

Teren, organizacja i przebieg badań | Prace magisterskie i...

Prawidłowy dobór oraz opracowanie metod, technik i narzędzi badawczych jest warunkiem przystępowania do badań. Wyniki przeprowadzonych obserwacji muszą w …pracezpedagogiki.pisanie.eu/teren-organizacja-i-przebieg-badan/