Masz pytanie?

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Ministerstwo Pracy...

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/

Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej...

Strona główna Ministerstwa Sprawiedliwości... W dniu 15 września 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa podczas...ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wspolpraca-miedzyresortowa-na-rze...

Elementy pracy promocyjnej z pedagogiki - Przemoc w...

Temat pracy: Przemoc w rodzinie, a osiągnięcia szkolne dzieci (na podstawie badań uczniów gimnazjum w Olsztynie).metodologia-badan.wyklady.org/wyklad/13_elementy-pracy-promocyjnej-z-pedagogiki-przemoc-w-rodzi...

Przemoc w rodzinie - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

Edyta Krzywiecka Wałbrzych, dnia 14. 12. 2005 II rok P.RES. (studia zaoczne) Plan pracy licencjackiej Przemoc w rodzinach z trudnościami materialnymisciaga.pl/tekst/46646-47-przemoc_w_rodzinie

Kampania "Lekarzu, reaguj na przemoc!"

Przemoc w rodzinie i jej negatywne konsekwencje zdrowotne są na tyle rozpowszechnione, że wielu ekspertów zaleca lekarzom rutynowe badania …www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/

Placówki Pomocowe | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie. ul. 1 Maja 11 tel. 71/ 313-29-21, 313-27-40 fax 71/303-24-39 e-mail: mopsolawa@poczta.onet.pl . Gminny Ośrodek Pomocy...pcpr.olawa.bip-cms.pl/node/24

Urząd Miejski w Libiążu: Newsy

Po kilku latach przerwy do kalendarza sportowych imprez w Gminie Libiąż wracają rozgrywki ligi futsalu. Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Libiążu oraz...libiaz.pl/

Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zagadnieniem bardzo szerokim. Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oprócz odnoszącej się stricte …www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/studenci.php?p=747

Wykaz prac magisterskich i innych z bazy danych

Prace Magisterskie ON-LINE: rozliczenia linki wykaz prac: Wykaz prac magisterskich z bazy danychwww.e-dyplom.com.pl/baza/wykaz_prac.php