Masz pytanie?

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Ministerstwo Pracy...

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/

Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej...

Strona główna Ministerstwa Sprawiedliwości... W dniu 15 września 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa podczas...ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wspolpraca-miedzyresortowa-na-rze...

Elementy pracy promocyjnej z pedagogiki - Przemoc w...

Temat pracy: Przemoc w rodzinie, a osiągnięcia szkolne dzieci (na podstawie badań uczniów gimnazjum w Olsztynie).metodologia-badan.wyklady.org/wyklad/13_elementy-pracy-promocyjnej-z-pedagogiki-przemoc-w-rodzi...

Nie przemocy | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i...

Witamy na stronie Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego z funduszy norweskich.przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/

Kampania "Lekarzu, reaguj na przemoc!"

Przemoc w rodzinie i jej negatywne konsekwencje zdrowotne są na tyle rozpowszechnione, że wielu ekspertów zaleca lekarzom rutynowe badania …www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/

Urząd Miejski w Libiążu: Newsy

Połozenie, historia, strategia rozwoju, kultura, sport i rekreacja, zabytki na terenie gminy, informacje o Urzędzie, Biuro Obsługi Interesanta, Libiąskie Centrum...libiaz.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Przemoc domowa występuje we wszystkich środowiskach. Nie zależy ani od statusu, ani od poziomu wykształcenia, ani od kondycji materialnej domowników.www.mopr.chelm.pl/index.php?go=zinterdyscyplinarny

Przykładowe tematy prac | Pomoc w pisaniu prac...

Mamy już marzec więc czas na pierwsze podsumowania 2012 roku. Ciągle pytacie o tematy prac więc dzisiaj postaram się pomóc podając te najbardziej popularne w...www.pisanie24.com/category/tematy

Wykaz prac magisterskich i innych z bazy danych

Prace Magisterskie ON-LINE: rozliczenia linki wykaz prac: Wykaz prac magisterskich z bazy danychwww.e-dyplom.com.pl/baza/wykaz_prac.php