Masz pytanie?

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Ministerstwo Pracy...

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/

Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej...

Strona główna Ministerstwa Sprawiedliwości... W dniu 15 września 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa podczas...ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wspolpraca-miedzyresortowa-na-rze...

Przemoc w rodzinie - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

Krzysztof Sarzała Interwencja kryzysowa w przypadkach przemocy w rodzinie Prawo w Polsce stanowi: „Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnychwww.sciaga.pl/tekst/46646-47-przemoc_w_rodzinie

Przemoc - Kampania "Dzieciństwo bez przemocy"

Przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jest poważnym problemem społecznym: 60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich...przemoc.com.pl/frames.html

Kampania "Lekarzu, reaguj na przemoc!"

Przemoc w rodzinie i jej negatywne konsekwencje zdrowotne są na tyle rozpowszechnione, że wielu ekspertów zaleca lekarzom rutynowe badania …www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/

Dz.U. 2011 Nr 50 Poz. 259 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2011 nr 50 poz. 259: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110500259

Wykaz prac magisterskich i innych z bazy danych

Prace Magisterskie ON-LINE: rozliczenia linki wykaz prac: Wykaz prac magisterskich z bazy danychwww.e-dyplom.com.pl/baza/wykaz_prac.php

Eksmisja z mieszkania agresywnego męża, partnera...

Możliwość eksmisji z mieszkania sprawcy przemocy domowej wprowadziła ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art.11a. Zgodnie z tym przepisem osoba...przemocdomowa.com.pl/eksmisja-z-mieszkania-agresywnego-meza-partnera-rodzicow-lub-dzieci-w-post...

PraceDyplomowe.edu.pl™ gotowe wzory i przykładowe prace...

Zobacz 6000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.www.pracedyplomowe.edu.pl/