Masz pytanie?

Przemoc w rodzinie - Sciaga.pl

w Dzierżoniowie pomimo zgłoszenia do prokuratora przemocy w rodzinie,można doczekać się tylko odmowy prowadzenia sprawy.Brawo i walić w takie prawo.sciaga.pl/tekst/46646-47-przemoc_w_rodzinie

Elementy pracy promocyjnej z pedagogiki - Przemoc w...

Temat pracy: Przemoc w rodzinie, a osiągnięcia szkolne dzieci (na podstawie badań uczniów gimnazjum w Olsztynie).metodologia-badan.wyklady.org/wyklad/13_elementy-pracy-promocyjnej-z-pedagogiki-przemoc-w-rodzi...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Informacje o Programie Operacyjnym pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” realizowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/komunikaty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-...

Kontakt z osobami nadzorującymi lub koordynującymi...

Dla kogo przeznaczone są informacje tutaj zawarte: Informacje te przeznaczone są wyłącznie dla instytucji państwowych i samorządowych, w tym kuratorów...ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/kontakt-z-osobami-nadzorujacymi-l...

Kampania Rady Europy - przeciwdziałanie przemocy wobec...

Informacje o Programie Operacyjnym pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” realizowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/kampania-rady-europy-przeciwdzialanie-przemocy-wobec-kobiet...

Problemy w rodzinie - przemoc, patologia - Sciaga.pl

PROBLEMY W RODZINIE PRZEMOC PATOLOGIA Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina W niej się rodzi wychowuje kształci dorośleje w niej tworzysciaga.pl/tekst/52833-53-problemy_w_rodzinie_przemoc_patologia

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w...

oferta. specjalistyczny oŚrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oferuje: caŁodobowy pobyt na okres miesiĄca zmoŻliwoŚciĄ przedŁuŻenia do trzech...www.sow.olsztyn.pl/index.php?id=1

Niebieska Linia - Aktualności

Program pomocy dla osób stosujących przemoc Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza do udziału w …www.niebieskalinia.info/

lekarzureagujnaprzemoc.pl

Przemoc w rodzinie i jej negatywne konsekwencje zdrowotne są na tyle rozpowszechnione, że wielu ekspertów zaleca lekarzom rutynowe badania …www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/

Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST - psychotekst.pl...

Wszystkie artykuły... Artykuły Alkoholizm i przemoc w rodzinie jako czynniki negatywnie wpływające na jej prawidłowe funkcjonowanie Autor: Ireneusz Marciniecwww.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=151