Masz pytanie?

Wywóz poza UE a VAT - Aktualności VAT.pl

Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie internetowej informację dotyczącą potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od …www.vat.pl/2602_wywoz_poza_ue_a_vat_aktualnosci_vatpl_4730.php

Przepisy wjazdowe, wizowe | TUI Biuro Podróży

Unia Europejska. Przepisy ważne dla krajów: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Wyspy Kanaryjskie. Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE …www.tui.pl/podroz-z-tui/przepisy-wizowe

Zwolnienia i stawki VAT UE - PIT.pl

W każdym z państw członkowskich UE obowiązują inne stawki podatkowe. Możliwe jest zatem, że przy sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów, którzy nie...www.pit.pl/zwolnienia_i_stawki_vat_ue_1618.php

NOWE USTAWODAWSTWO CELNE UNII EUROPEJSKIEJ OD... - …

ATL Achievement Through Learning _ Sp. z o.o. 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 14/14; tel.: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053, faks: 22 247 21 83, e-mail: atl@atl...www.atl.edu.pl/rtf/UNIJNY_KODEKS_CELNY_2016.pdf

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) …

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych …www.arr.gov.pl/data/akty_prawne/rpr_1308_2013.pdf

13/t. 34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 319

(21) Żywność przywożona do Wspólnoty musi być zgodna z ogólnymi wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 lub odpawiadać zasadom równoważ-www.produktyregionalne.edu.pl/sprzedaz/przepisy/01_rozp.%20we%20nr%20852_2004.pdf

Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isip.sejm.gov.pl/search.jsp

J.G.Training

Udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w …www.jgt.pl/

Unijne przepisy ws. pracowników delegowanych uderzą w...

Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników świadczących usługi. Polscy przedsiębiorcy, szczególnie z branży...logistyka.wnp.pl/unijne-przepisy-ws-pracownikow-delegowanych-uderza-w-polskie-firmy,270366_1_0_...

Limity sprzedaży wysyłkowej w UE - PIT.pl

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tzn. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących podatnikami podatku od wartości dodanej, jeżeli towary nie są nowymi...www.pit.pl/limity_sprzedazy_wysylkowej_w_ue_1620.php