Masz pytanie?

Islandia - wiza, ambasady, przepisy

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów.islandia.geozeta.pl/wizy

Cło - upoważniony przedsiębiorca (AEO) - Finanse

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszły w życie przepisy umożliwiające funkcjonowanie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Z tą datą przedsiębiorcy...www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/aeo

Izba Celna we Wrocławiu

Izba Celna we Wrocławiu - oficjalna strona WWW... Intrastat. System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii...icwroclaw.pl/start.php

Zgłoszenie i procedury celne - Szkola Glowna Handlowa...

Tryb stosowania procedury • Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu dokonane może być w formie pisemnej, ustnej lub innejakson.sgh.waw.pl/~wczyzo/Materials/prawo_celne/prawo_celne_06.pdf

Sprowadzamy auto z UE i spoza UE-informacje,dokumenty...

Agencja celna. TERMINUS oferuje swoim Klientom fachową oraz sprawną obsługę w naszych agencjach celnych zlokalizowanych w Białymstoku, Kuźnicy, Bobrownikach i...forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244532

Najczęstsze pytania i odpowiedzi - Izba Celna w Katowicach

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podró żni – osoby fizyczne) Centrum Informacji Słu żby Celnej sierpie ń 2014 Izba Celna w Katowicachwww.katowice.ic.gov.pl/prawo/podrozni/odp/odp_of.pdf

Macedonia - wiza, ambasady, przepisy

Przepisy celne nie odbiegają od norm między­narodowych. Macedońscy celnicy drobiazgowo przestrzegają regu­lacji dotyczących wwozu lub wywozu niektórych dóbr...macedonia.geozeta.pl/wizy

psz.pl - Szwajcaria - praktyczne informacje, porady, przepisy

PRZEPISY WJAZDOWE. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu turystycznego do 90 dni jest paszport lub dowód osobisty.www.psz.pl/tekst-13518/Szwajcaria-praktyczne-informacje-porady-przepisy

DEKLARACJA CELNA DO USA - forum, dyskusje, rozmowy

Izba Celna w Poznaniu - strona internetowa... Zamieszczono: 09 grudnia 2008r "Wizyta na Tajwanie" Na zaproszenie Biura Gospodarczego i Kulturalnego Taipei w...index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/deklaracja+celna+do+usa

Przepisy ogólne | Kodeks drogowy 2014

Przepisy ogólne | Darmowy Kodeks drogowy - tekst jednolity... powołałbym się na dwa artykuły które trochę rozwiewają wątpliwości, a trochę gmatwają. art...kodeks-drogowy.org/przepisy-ogolne