Masz pytanie?

Norwegia - praktyczne informacje, porady, przepisy...

NORWEGIA (Królestwo Norwegii)Stolica: OsloWaluta: korona norweska (NOK), 1 NOK = 100 öre;1 EUR = ok. 8 NOK; 1 USD = 5,11 NOK; 1 PLN = 2,27 NOK (kurs z 17.03...www.psz.pl/168-archiwum/norwegia-praktyczne-informacje-porady-przepisy

Przepisy wjazdowe, wizowe | TUI Biuro Podróży

Przepisy wizowe (wyjazdowe) na świecie... Maroko. Obywatele RP udający się turystycznie do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni.www.tui.pl/podroz-z-tui/przepisy-wizowe

Działalność gospodarcza - VAT.pl

Każdy dział prawa,cowięcej część ustaw w ramach tego samego działu prawa posługuje się odmienną definicją działalności gospodarczej. Stąd tak ważne...www.vat.pl/dzialalnosc_gospodarcza_1394.php

VAT UE - stawki i zwolnienia

W każdym z państw członkowskich UE obowiązują inne stawki podatkowe. Możliwe jest zatem, że przy sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów, którzy...www.vat.pl/zwolnienia_i_stawki_ue_562.php

Zwolnienia i stawki VAT UE - PIT.pl

W każdym z państw członkowskich UE obowiązują inne stawki podatkowe. Możliwe jest zatem, że przy sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów, którzy...www.pit.pl/zwolnienia_i_stawki_vat_ue_1618.php

Unijne przepisy ws. pracowników delegowanych uderzą w...

Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników świadczących usługi. Polscy przedsiębiorcy, szczególnie z...logistyka.wnp.pl/unijne-przepisy-ws-pracownikow-delegowanych-uderza-w-polskie-firmy,270366_1_0_...

Wejście w życie Rozporządzenia (UE) nr 165/2014 - Inelo...

Z dniem 2.03.2016 r. nowe rozporządzenie (UE) nr 165/2014 zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie (EWG) nr 3821/85.inelo.pl/2016/03/02/wejscie-w-zycie-rozporzadzenia-ue-nr-1652014/

13/t. 34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 319

(21) Żywność przywożona do Wspólnoty musi być zgodna z ogólnymi wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 lub odpawiadać zasadom równoważ-www.produktyregionalne.edu.pl/sprzedaz/przepisy/01_rozp.%20we%20nr%20852_2004.pdf

Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isip.sejm.gov.pl/search.jsp

Limity sprzedaży wysyłkowej w UE - PIT.pl

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tzn. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących podatnikami podatku od wartości dodanej, jeżeli towary nie są...www.pit.pl/limity_sprzedazy_wysylkowej_w_ue_1620.php