Masz pytanie?

oznaczenie-CE.pl

19.08.2015 POZNAŃ - Szkolenie - Oznaczenie CE podstawy (szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych) Szkolenie wprowadza w tematykę oznaczenia CE.www.oznaczenie-ce.pl/

Zwolnienia celne - Finanse

Powiązane. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek...www.mf.gov.pl/web/wp/clo/zwolnienia-celne

SZKOLENIA PRAWO CELNE - oferty z całej Polski

Lista szkoleń z kategorii - PRAWO CELNE. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!www.szkolenia.com.pl/index.php?controller=katalog&action=kategoria&param1=44_PRAWO_CELN...

Przepisy ogólne | Kodeks drogowy 2015

PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa określa: zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; zasady i warunki dopuszczenia...kodeks-drogowy.org/przepisy-ogolne

Wiążąca Informacja Akcyzowa - Izba Celna we Wrocławiu

Wiążąca Informacja Akcyzowa spis treści Informacje ogólne Przepisy prawne Jak złożyć wniosek o WIA? karta usług formularz wniosku instrukcja do wnioskuwww.icwroclaw.pl/start.php?action=e06

Start - Izba Celna w Białymstoku

Informacje o Urzędzie i oddziałach celnych, czasie oczekiwania na przejściach granicznych, aktualności, wydarzenia, przepisy prawne i porady.www.bialystok.scelna.gov.pl/

ABC - co to jest działalność gospodarcza

Każdy dział prawa,cowięcej część ustaw w ramach tego samego działu prawa posługuje się odmienną definicją działalności gospodarczej. Stąd tak ważne...www.vat.pl/dzialalnosc_gospodarcza_1394.php

Ustawa o ochronie zwierząt - przepisy

Ogłoszenia adopcyjne zwierząt. Pomoc bezdomnym, znalezionym i potrzebującym zwierzakom. Szukamy wolontariuszy chętnych do udzielenie domów tymczasowych …www.przygarnijzwierzaka.pl/prawo/?id=ustawa

Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isip.sejm.gov.pl/search.jsp

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii...

OIDE informuje o aktywności Sejmu w sprawach europejskich, debatach o UE i wykonywaniu prawa UE w pracach Sejmu oraz ułatwia dostęp do informacji o UE.oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946