Masz pytanie?

Wywóz poza UE a VAT - Aktualności VAT.pl

Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie internetowej informację dotyczącą potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od...www.vat.pl/2602_wywoz_poza_ue_a_vat_aktualnosci_vatpl_4730.php

Wiążąca Informacja Akcyzowa - Izba Celne we Wrocławiu

Wiążąca Informacja Akcyzowa spis treści Informacje ogólne Przepisy prawne Jak złożyć wniosek o WIA? karta usług formularz wniosku instrukcja do wnioskuwww.icwroclaw.pl/start.php?action=e06

granica.gov.pl

Zwolnienia celne. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona)www.granica.gov.pl/przepisy.php?v=pl

ABC - co to jest działalność gospodarcza

Każdy dział prawa,cowięcej część ustaw w ramach tego samego działu prawa posługuje się odmienną definicją działalności gospodarczej. Stąd tak ważne...www.vat.pl/dzialalnosc_gospodarcza_1394.php

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) …

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych …www.arr.gov.pl/data/akty_prawne/rpr_1308_2013.pdf

Przewóz waluty przez granice państw UE

W związku z wejściem w życie w dniu 15 czerwca 2007 r. rozporządzenia Wspólnot Europejskich nr 1889/2005 wprowadzającego obowiązek zgłaszania przez osoby...www.dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/pobyt_w_irlandii/przewoz_waluty_przez_granice_panstw_u...

Izba Celna we Wrocławiu

Izba Celna we Wrocławiu - oficjalna strona WWW... Intrastat. System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii...icwroclaw.pl/start.php

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii...

OIDE informuje o aktywności Sejmu w sprawach europejskich, debatach o UE i wykonywaniu prawa UE w pracach Sejmu oraz ułatwia dostęp do informacji o UE.oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946

Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isip.sejm.gov.pl/search.jsp

Terminus Group - Terminus - agencja celna, spedycja...

Agencja celna. TERMINUS oferuje swoim Klientom fachową oraz sprawną obsługę w naszych agencjach celnych zlokalizowanych w Białymstoku, Kuźnicy, Bobrownikach i...acterminus.pl/