Masz pytanie?

Jak jeździć rowerem - Miasta dla Rowerów:

Po pierwsze – na odpowiednim, odpowiednio przygotowanym rowerze i w odpowiednim ubraniu. O tym więcej tutaj i tutaj. Po drugie – zgodnie z przepisami i bezpiecznie.www.miastadlarowerow.pl/index_poradnik.php?dzial=3&kat=9&art=4&limit=0

Ustawa o drogach publicznych [drogi publ.] - ArsLege

Dz.U.2016.0.1440 t.j. Ustawa o drogach publicznych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-drogach-publicznych/k95/

Warunki oraz sposób dokonywania badań na zawartość...

Warunki oraz sposób dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowegoprawonadrodze.org.pl/warunki-oraz-sposob-dokonywania-badan-na-zawartosc-alkoholu-w-organizmie-w...

Parkowanie, zatrzymanie, postój pojazdu w ruchu drogowym

Cytaty przepisów z Prawa o ruchu drogowym: Art. 46 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej...www.prawko-kwartnik.info/parkowanie.html

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym?

Art. 22. ust. 4 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym: Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu …oskduet.pl/nauka-jazdy/pierwszenstwo-w-ruchu-drogowym

Jazda rowerem po chodniku - wRower.pl - Rowery od A do Z

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno (artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym). Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki.wrower.pl/prawo/jazda-rowerem-po-chodniku,2032.html

Komenda Miejska Policji w Tychach - KMP Tychy

Podsumowanie działań tyskiej drogówki. Policjanci tyskiej "drogówki" przeprowadzili wczoraj działania pod nazwą "Pieszy", podczas których zwrócili uwagę m.in...www.tychy.slaska.policja.gov.pl/

RUCH ROWERÓW - spkurow.pl

Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię: musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z...spkurow.pl/nowa/karta/rowery/rowery_pliki/ruch%2520rowerow.htm

Policja Lubuska

Kazan już w służbie. Zdarzają się w życiu sytuacje, z którymi człowiek może mieć trudności aby poradzić sobie samemu. Szczególnie, jeżeli jedną z...lubuska.policja.gov.pl/

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu » Projekty drogowe

Projekt koncepcyjny ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST ? konsultacje W konsultacjach dotyczących projektu koncepcyjnego budowy …www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php