Masz pytanie?

Agresja- przyczyny i agresja w szkole - Sciaga.pl

Praca nieżyciowa, teraz nauczyciel nie bije uczniów, to uczniowie biją nauczycieli, obrażają i lekceważą. W szkole brakuje dyscypliny. Wejdź do gimnazjum, to...sciaga.pl/tekst/33025-34-agresja_przyczyny_i_agresja_w_szkole

Przemoc i agresja w szkole - ankieta zakończona

Zapraszam do wypełnienia ankiety... Zawisko agresji i przemocy jest tematem nasilającym się w społeczeństwie, jest także powodem niepokoju welu ludzi.www.ankietka.pl/ankieta/8000/przemoc-i-agresja-w-szkole.html

Agresja i przemoc w szkole - porady oświatowe...

Kadry w oświacie; Płace w oświacie; Zarządzanie szkołą; Nadzór pedagogiczny; Bezpieczeństwo w szkole. Opieka nad uczniami w czasie zajęć i dyżurówwww.portaloswiatowy.pl/porady/agresja-i-przemoc-w-szkole

Program profilaktyczny przeciwdziałania przemocy i...

program profilaktyczny przeciwdziaŁania przemocy i agresji w szkole w gimnazjum im.janusza korczaka w strzaŁkowie agresji „nie” mgr anna machowska strzaŁkowo...www.edukacja.edux.pl/p-8775-program-profilaktyczny-przeciwdzialania.php

Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w szkole

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży. W coraz większym stopniu zjawisko agresji zauważalne jest w szkole.www.edukacja.edux.pl/p-761-przyczyny-zachowan-agresywnych-dzieci-i.php

Ankiety - Edukator - Edux.pl

Ankiety szkolne w portalu Edux.pl... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami...edukator.edux.pl/ankiety.php

Temat 1: Współudział rodziców w życiu szkoły (+ ankieta)

Opracowała mgr Anna Łopatko. TEMAT: WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW W ŻYCIU SZKOŁY . Współpraca nauczycieli z rodzicami jest jednym z istotnych czynników...www.salamandra.republika.pl/contents/temat1.html

Ekoszkoła.pl -publikacje - Szkoły dla Ekorozwoju...

energia. przestrzeŃ publiczna . przedsiĘbiorczoŚĆ . woda, spoŁeczna ochrona przyrody, zmiany klimatu, greenwayswww.ekoszkola.pl/pl/publikacje

Nadzór Pedagogiczny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez …www.nadzor-pedagogiczny.pl/