Masz pytanie?

Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej - edu.com.pl

Dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu Ustalenie wspólnego podłoża dysleksji i dyskalkulii bądź odrębności obu zaburzeń ma znaczenie w celu...www.edu.com.pl/artykuly/d202.php

Trudności w uczeniu się - przejawy i przyczyny

1. Wyjaśnienia terminologiczne Niepowodzenia szkolne są odwiecznym problemem edukacyjnym i społecznym. Niemal całej historii...www.psp5.pionki.pl/tsecret/trudnosc/trudnosc.html

Metody terapii - Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w...

Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu, PSDLux au Luxembourg.www.psdlux.org/metody-terapii.html

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia - jak rozpoznawać...

Co to jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia? Dysleksję definiujemy jako specyficzne trudności występujące u dzieci w uczeniu się jednej lub kilku...logopeda.pl/temat-miesiaca/Dysleksja--dysgrafia--dysortografia---jak--rozpoznawac-trudnosci,306

"Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki onlinewww.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje

Wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Rodzina...

Rozpoznanie dysleksji rozwojowej jest rezultatem diagnozy, która powinna być przeprowadzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez psychologa oraz …polki.pl/rodzina/dziecko,wizyta-w-poradni-psychologiczno-pedagogicznej,10184843,artykul.html

Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi - Autyzm / Asperger

Zapraszamy na specjalistycznie szkolenia dla osób na co dzień zajmujących się dziećmi z Autyzmem i/lub Zespółem Aspergera. Szkolenia na miejscu i wyjazdy.www.centrum-terapii.pl/szkolenia-autyzm-asperger/

Prace magisterskie i licencjackie - pedagogika...

Pomoc w pisaniu prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki! Gotowe prace do wykorzystania. Pracemagisterskie.plwww.pracemagisterskie.pl/39-prace-pedagogika.html

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI | Pedagogika, psychologia...

OSOBOWOŚĆ zintegrowana struktura cech przeżywania i zachowania jednostki, która wpływa na utrzymywanie relacji jednostki z otoczeniem (jest towww.nauki-spoleczne.info/zaburzenia-osobowosci

Terapia pedagogiczna - Edux.pl: Publikacje nauczycieli

Terapia pedagogiczna w portalu Edux.pl... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z...www.edukacja.edux.pl/terapia-pedagogiczna.php