Masz pytanie?

Który ze skutków wielkich odkryć geograficznych …

Za najważniejszy skutek odkryć geograficznych uważam potwierdzenie kulistości ziemi. Dzięki niemu doszło do dalszych wypraw oraz zamieszkiwania nowo odkrytych terenów, w związku z czym zakładano nowe kolonie.https://brainly.pl/zadanie/6304030