Masz pytanie?

Polskie powstania narodowowyzwoleńcze - geneza,charakter...

Przebieg Powstania Warszawskiego... 1 sierpnia 1944 roku, w stolicy o 17.00 wybiła godzina "W" - rozpoczęło się Powstanie Warszawskie.www.sciaga.pl/tekst/67232-68-polskie_powstania_narodowowyzwolencze_geneza_charakter_ocena_oraz_...

historycy.org -> Powstania w Lublinie - lipiec 1944

W piątkowej Gazecie Wyblorczej dodatek Gazeta w Lublinie 24 lipca ukazal sie artykul "To AK zdobywala Lublin" autorstwa Marcina Bielesza powolujacego sie na T...www.historycy.org/index.php?showtopic=56810

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944

Chciałbym zaprosić do lektury rozważań pana Janusza Wałkuskiego na temat niemieckiej broni pancernej użytej w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r.www.sppw1944.org/powstanie/czolgi.html

Przyczyny i przebieg rozbiorów Polski - XVIII wiek...

We wrześniu 1764 roku sejm elekcyjny wybrał na króla stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego. W trakcie koronacji nowy władca przybrał sobie imię Augusta.www.bryk.pl/wypracowania/historia/xviii_wiek/4147-przyczyny_i_przebieg_rozbior%C3%B3w_polski.ht...

Magiczny Kraków - Oficjalny serwis miejski

Sportowcy po transplantacji i dializowani zmierzą się w Krakowie w konkurencjach sportowych. Sportowe zmagania potrwają do 23 sierpnia. Ceremonia otwarcia...www.krakow.pl/

Gmina Sianów

Infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, turystyka i ochrona środowiska, Urząd Miasta i Gminy, aktualności i wydarzenia w gminie, Gimnazjum Gminne.www.sianow.pl/

Podwyższony poziom trójglicerydów: przyczyny i leczenie.

Masz podwyższony poziom trójglicerydów? Zobacz co go powoduje i dowiedź się jak obniżyć trójglicerydy.www.obnizcholesterol.pl/podwyzszony-poziom-trojglicerydow/

Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Najśw[iętszej...

/img0001_0001.djvu , ' j, ( a i ł \ i -j)-j. zdziaŁane la dl=łly zyna i na s . m yi an.y " zĘst cho ski e \ \. " \ . i , r f'" j,ii p-," "a...www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=9621

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Mazowsze jest największym i teoretycznie najzamożniejszym województwem w kraju. Jednak wydatki na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca są tu...www.mazovia.pl/

DZIEJE SIĘ W MIASTACH - Otwórz Miasto

Warszawa, sobota 16 sierpnia Anushka na Heineken City Nights. Już jutro w Cudzie nad Wisłą duet, który w ostatnich miesiącach zawojował brytyjską scenę...cjg.gazeta.pl/otworzmiasto/0,138245.html