Masz pytanie?

1 - katowice.so.gov.pl

- badanie odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów Kodeksu karnego oraz ustawy Prawo Budowlane przy pracach na... powstawania pożarów...www.katowice.so.gov.pl/data/pageFiles/file/315/Lista%20bieglych%20sadowych%202017%20bez%20adres...