Masz pytanie?

Potrzebuję pomocy proszę.Opowiedz wybraną przygodę Stasia...

Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy ROZDZIAŁ I 1 — Wiesz, Nel — mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki — wczoraj przyszli...zapytaj.onet.pl/Category/002,001/2,7479892,Potrzebuje_pomocy_proszeOpowiedz_wybrana_przygode_St...